Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Terminarz posiedzeń i planowany porządek obrad

Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego:

  • § 22. ust. 3 W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych, po jednym z każdego związku, którego statutowy organ działa na wydziale.
  • § 22. ust.5 W posiedzeniach rady wydziału mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, emerytowani profesorowie zatrudnieni przed przejściem na emeryturę na wydziale na stanowisku profesora.
  • § 3.ust.8 załącznika Nr 4 do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW KOLEGIALNYCH UNIWERSYTETU I ICH KOMISJI Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniu osoby niewchodzące w skład organu.