Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki 2018

PDFUchwała NR 37- w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr hab. Joannie Janczewskiej tytułu profesora.pdf (92,20KB)

Uchwały Rady Wydziału z dnia 16 stycznia 2018 roku

PDFUchwała NR 1 - nadanie dr. Piotrowi Wnuk-Lipińskiemu stopnia doktora habilitowanego.pdf (88,42KB)
PDFUchwała Nr 2- otwarcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora mgr. Adamowi Kunyszowi.pdf (89,48KB)
PDFUchwała Nr 3- w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim A. Kunysza.pdf (90,19KB)
PDFUchwała NR 4 - w sprawie określenia warunków rekrutacji na studia w roku ak. 2019-2020.pdf (198,62KB)
PDFUchwała NR 5 - w sprawie propozycji limitów przyjęć na studia w roku ak. 208-2019.pdf (88,18KB)

Uchwały Rady Wydziału z dnia 13 marca 2018 roku

PDFUchwała Nr 6 - w sprawie zasad odbywania stażu przygotowujacego studenta do podjęcia obowiązków nauczyciela ak..pdf (113,29KB)
PDFUchwała Nr 7-2018 w sprawie zaliczania zajęć z Wychowania fizycznego.pdf (47,77KB)

Uchwały Rady Wydziału z dnia 17 kwietnia 2018 roku

PDFUchwała Nr 8-2018w sprawie przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr. Jana Otopa.pdf (45,42KB)

PDFUchwała Nr 9-2018 w sprawie wyznaczenia członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Jana Otopa.pdf (48,28KB)

PDFUchwała Nr 10-2018 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Piecucha.pdf (47,55KB)

PDFUchwała Nr 11-2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich.pdf (47,90KB)
PDFUchwała Nr 12-2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Michała Różańskiego.pdf (47,95KB)
PDFUchwała Nr 13-2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowe.pdf (48,96KB)
PDFUchwała Nr 14-2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Michała Różańskiego.pdf (49,50KB)
PDFUchwała Nr 15-2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej.pdf (48,38KB)
PDFUchwała Nr 16-2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego.pdf (48,65KB)

Uchwały Rady Wydziału z dnia 15 maja 2018 roku

PDFUchwała NR 17- w sprawie przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr Ganny Lytovej.pdf (88,30KB)
PDFUchwała NR 18 - w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.pdf (90,48KB)
PDFUchwała NR 19 - w sprawie zmian w programie studiów informatyki II stopnia.pdf (416,85KB)

Uchwały Rady Wydziału z dnia 12 czerwca 2018 roku

PDFUchwała NR 20- w sprawie dopuszczenia do wszczęcia postepowania o nadanie dr. Jaroslawowi Harezlakowi tytułu profesora.pdf (86,64KB)
PDFUchwała NR 21- dopuszczenie do wszczęcia postepowania o nadanie dr. Dariuszowi Kowalskiemu tytułu profesora.pdf (86,53KB)
PDFUchwała NR 22 -Program_studiów Doktoranckich Informatyki obowiazujący od roku ak. 2018-2019.pdf (351,54KB)
PDFUchwała NR 23 - w sprawie aktualizacji planu studiów informatyki, specjalnosć inteligentne przetwarzanie danych.pdf (109,80KB)
 

Uchwały Rady Wydziału z dnia 25 września 2018 roku

PDFUchwała NR 24 - nadanie stopnia doktora Michałowi Różańskiemu.pdf (118,36KB)
PDFUchwała NR 25 - wyróznienie rozprawy doktorskiej Michała Różańskiego.pdf (115,18KB)
PDFUchwała Nr 26-wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim Adriana Łńcuckiego.pdf (90,66KB)
PDFUchwała Nr 27- w sprawie powołania komisji do egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej.pdf (90,71KB)
PDFUchwała Nr 28- w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w porzewodzie doktorskim Adrana Łańcuckiego.pdf (90,87KB)
PDFUchwała Nr 29 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego.pdf (89,78KB)
PDFUchwała Nr 30 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej.pdf (90,61KB)
PDFUchwała Nr 31-w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Mateusza Lewandowskiego.pdf (89,88KB)
PDFUchwała Nr 32- w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Pratika Ghosala.pdf (90,08KB)
PDFUchwała Nr 33- w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Krzysztofa Nowickiego.pdf (89,80KB)
PDFUchwała Nr 34- w sprawie zmiany w programie studiów na matematyce I stopnia.pdf (85,57KB)
 

Uchwały Rady Wydziału z dnia 16 października 2018 roku

PDFUchwała NR 35- w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr. hab. tomaszowi Jurdzińskiemu tytułu profesora.pdf (91,30KB)
PDFUchwała NR 36-wyznaczenie recenzentów w postepowaniu o nadanie tytułu profesora.pdf (95,18KB)
 

Uchwały Rady Wydziału z dnia 13 listopada 2018 roku
PDFUchwała NR 37- w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr hab. Joannie Janczewskiej tytułu profesora.pdf (92,20KB)
PDFUchwała NR 38- wyznaczenie recenzentów w postepowaniu o nadanie dr hab. Joannie Janczewskiej tytułu profesora.pdf (97,28KB)
PDFUchwała NR 39 - w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Gannie Lytovej.pdf (90,19KB)
PDFUchwała NR 40- w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr Anny Wysoczańskiej-Kuli.pdf (89,95KB)
PDFUchwała NR 41-wyznaczenie członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Wysoczańskiej-Kuli.pdf (92,65KB)
 

Uchwały Rady Wydziału z dnia 11 grudnia 2018 roku

PDFUchwała NR 42- w sprawie wtyrazenia zgody na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr. Błażeja Wróbla..pdf (88,80KB)
PDFUchwała NR 43- w sprawie wyznaczenia członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Błażeja Wróbla.pdf (92,82KB)