Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2018r

Uchwały z dnia 19 stycznia 2018 roku

PDFUchwała nr 1_2018 w sprawie zgłoszenia kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżniona rozprawa doktorska.pdf (250,30KB)
PDFUchwała nr 2_2018 w sprawie zgłoszenia kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżniona rozprawa habilitacyjna.pdf (301,05KB)
PDFUchwała nr 3_2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku ak. 2019_2020.pdf (530,03KB)
PDFUchwała nr 4_2018 w sprawie określenia warunków rekrutacji na kierunek ochrona środowiska ,studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku ak. 2019_2020.pdf (239,44KB)
PDFUchwała nr 5_2018 w sprawie określenia limitów przyjęć na I rok studiów rozpoczynających się w roku ak. 2018_2019.pdf (230,12KB)
PDFUchwała nr 6_2018 w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok ak. 2018_2019.pdf (179,81KB)
PDFUchwała nr 7_2018 w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie na WNZKŚ rozpoczynające się w roku ak. 2018_2019.pdf (267,68KB)
PDFUchwała nr 8_2018 w sprawie propozycji opłat za usługi edukacyjne w roku ak. 2018_2019.pdf (229,38KB)
PDFUchwała nr 9_2018 w sprawie zniesienia niektórych studiów podyplomowych od rok ak. 2018_2019.pdf (350,47KB)
PDFUchwała nr 10_2018 w sprawie przyjęcia zmian w programie kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku geografia od roku ak. 2018_2019_MW.pdf (216,24KB)
PDFUchwała nr 11_2018 w sprawie przyjęcia zmian w programie kształcenia na sp. Klimatologia i ochrona atmosfery od roku ak. 2018_2019.pdf (182,20KB)

Uchwały z dnia 16 lutego 2018 roku

PDFUchwała nr 12 _2018 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia 3 członków komisji w post.habilitacyjnym dr.Krzysztofa Janca.pdf (344,52KB)
PDFUchwała nr 13_2018 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia 3 członków komisji w post.habilitacyjnym dr. Jana Urbana.pdf (369,61KB)
PDFUchwała nr 14_2018 w sprawie utworzenia kierunku inżynieria geologiczna na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf (396,85KB)
PDFUchwała nr 15_2018 w sprawie uzupełnienia przedmiotów fakultatywnych na kierunku geologia - studia drugiego stopnia.pdf (176,37KB)

Uchwały z dnia 16 marca 2018 roku

PDFUchwała nr 16_2019 w sprawie określenia warunków rekrutacji cudzoziemców na studia na WNZKŚ rozpoczynające się w roku ak. 2020_2021.pdf (189,35KB)
PDFUchwała nr 17_2018 w sprawie nadania dr Sylwii Dołzbłasz stopnia doktora habilitowanego.pdf (175,74KB)
PDFUchwała nr 18_2018 w sprawie określenia kryteriów do przyznania stypendiów doktoranckich w roku ak. 2018_2019.pdf (400,88KB)
PDFUchwała nr 19_2018 w sprawie regulaminu i szczegółowych zasad konkursów wewnętrznych dla młodych naukowców i doktorantów.pdf (259,53KB)
PDFUchwała nr 20_2018 w sprawie powołania Rady Wydawniczej.pdf (189,16KB)

Uchwały z dnia 20 kwietnia 2018 roku

PDFUchwała nr 21_2018 w sprawie utworzenia Cenrum Transferu Technologii w UWr.pdf (173,23KB)
PDFUchwała nr 22_2018 w sprawie nadania dr. Janowi Urbanowi stopnia doktora habilitowanego.pdf (175,25KB)
PDFUchwała nr 23_2018 w sprawie rekomendacji Magdaleny Matusiak-Małek do nagrody Iuvenes Wratislaviae.pdf (211,79KB)
PDFUchwała nr 24_2018 w sprawie rekomendacji Mateusza Strzeleckiego do nagrody Iuvenes Wratislaviae.pdf (208,80KB)
PDFUchwała nr 25_2018 w sprawie rekomendacji kandydatów WNZKŚ jako członków RNCN.pdf (221,13KB)

Uchwały z dnia 22 czerwca 2018 roku

PDFUchwała nr 26_2018 w sprawie programów studiów na kierunku Geologia _ studia I i II stopnia.pdf (225,21KB)
PDFUchwała nr 27_2018 w sprawie programów studiów na kierunku Inżynieria geologiczna studia I stopnia.pdf (226,01KB)

Uchwały z dnia 21 września 2018 roku

PDFUchwała nr 28_2018 w sprawie nadania dr. Krzysztofowi Jancowi stopnia doktora habilitowanego.pdf (178,32KB)
PDFUchwała nr 29 _2018 wyznaczenia 3 członków komisji w post.habilitacyjnym dr Magdaleny Matusiak_Małek.pdf (380,73KB)
PDFUchwała nr 30_2018 w sprawie rekomnedacji uczestników studiów doktoranckich o przynznaie stypendium Ministra.pdf (351,47KB)
PDFUchwała nr 31_2018 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok.pdf (178,27KB)

Uchwały z dnia 19 października 2018 roku

PDFUchwała nr 32 _2018 wyznaczenia 3 członków komisji w post. habilitacyjnym dr Sebastiana Buczyńskiego.pdf (381,90KB)
PDFUchwała nr 33 w sprawie zmiany w składzie Międzywydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia.pdf (184,44KB)

Uchwały z dnia 16 listopada 2018 roku

PDFUchwała nr 34_2018 w sprawei zmiany składu komisji w post. habilitacyjnym dr Magdaleny Matusiak Małek.pdf (380,97KB)

Uchwały z dnia 21 grudnia 2018 roku

PDFUchwała nr 35_2018 wyznaczenia 3 członków komisji w post.habilitacyjnym dr Waldemara Spallka.pdf (381,87KB)
PDFUchwała nr 36_2018 w sprawie wyznaczenia 3 członków komisji w post.habilitacyjnym dr Mateusza Strzeleckiego.pdf (382,17KB)
PDFUchwała nr 37_2018 w sprawie programów studiów na kierunku Geografia_specjalność Tourism and hospitality..pdf (211,79KB)
PDFUchwała nr 38 w sprawie zmiany w składzie Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na WNZKŚ.pdf (183,24KB)
PDFUchwała nr 39_2017 w sprawie regulamiu praktyk zawodowych dla kierunku turystyka..pdf (213,50KB)