Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2018r

Uchwały z dnia 19 stycznia 2018 roku

PDFUchwała nr 1_2018 w sprawie zgłoszenia kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżniona rozprawa doktorska.pdf
PDFUchwała nr 2_2018 w sprawie zgłoszenia kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżniona rozprawa habilitacyjna.pdf
PDFUchwała nr 3_2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku ak. 2019_2020.pdf
PDFUchwała nr 4_2018 w sprawie określenia warunków rekrutacji na kierunek ochrona środowiska ,studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku ak. 2019_2020.pdf
PDFUchwała nr 5_2018 w sprawie określenia limitów przyjęć na I rok studiów rozpoczynających się w roku ak. 2018_2019.pdf
PDFUchwała nr 6_2018 w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok ak. 2018_2019.pdf
PDFUchwała nr 7_2018 w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie na WNZKŚ rozpoczynające się w roku ak. 2018_2019.pdf
PDFUchwała nr 8_2018 w sprawie propozycji opłat za usługi edukacyjne w roku ak. 2018_2019.pdf
PDFUchwała nr 9_2018 w sprawie zniesienia niektórych studiów podyplomowych od rok ak. 2018_2019.pdf
PDFUchwała nr 10_2018 w sprawie przyjęcia zmian w programie kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku geografia od roku ak. 2018_2019_MW.pdf
PDFUchwała nr 11_2018 w sprawie przyjęcia zmian w programie kształcenia na sp. Klimatologia i ochrona atmosfery od roku ak. 2018_2019.pdf

Uchwały z dnia 16 lutego 2018 roku

PDFUchwała nr 12 _2018 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia 3 członków komisji w post.habilitacyjnym dr.Krzysztofa Janca.pdf
PDFUchwała nr 13_2018 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia 3 członków komisji w post.habilitacyjnym dr. Jana Urbana.pdf
PDFUchwała nr 14_2018 w sprawie utworzenia kierunku inżynieria geologiczna na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf
PDFUchwała nr 15_2018 w sprawie uzupełnienia przedmiotów fakultatywnych na kierunku geologia - studia drugiego stopnia.pdf

Uchwały z dnia 16 marca 2018 roku

PDFUchwała nr 16_2019 w sprawie określenia warunków rekrutacji cudzoziemców na studia na WNZKŚ rozpoczynające się w roku ak. 2020_2021.pdf
PDFUchwała nr 17_2018 w sprawie nadania dr Sylwii Dołzbłasz stopnia doktora habilitowanego.pdf
PDFUchwała nr 18_2018 w sprawie określenia kryteriów do przyznania stypendiów doktoranckich w roku ak. 2018_2019.pdf
PDFUchwała nr 19_2018 w sprawie regulaminu i szczegółowych zasad konkursów wewnętrznych dla młodych naukowców i doktorantów.pdf
PDFUchwała nr 20_2018 w sprawie powołania Rady Wydawniczej.pdf

Uchwały z dnia 20 kwietnia 2018 roku

PDFUchwała nr 21_2018 w sprawie utworzenia Cenrum Transferu Technologii w UWr.pdf
PDFUchwała nr 22_2018 w sprawie nadania dr. Janowi Urbanowi stopnia doktora habilitowanego.pdf
PDFUchwała nr 23_2018 w sprawie rekomendacji Magdaleny Matusiak-Małek do nagrody Iuvenes Wratislaviae.pdf
PDFUchwała nr 24_2018 w sprawie rekomendacji Mateusza Strzeleckiego do nagrody Iuvenes Wratislaviae.pdf
PDFUchwała nr 25_2018 w sprawie rekomendacji kandydatów WNZKŚ jako członków RNCN.pdf

Uchwały z dnia 22 czerwca 2018 roku

PDFUchwała nr 26_2018 w sprawie programów studiów na kierunku Geologia _ studia I i II stopnia.pdf
PDFUchwała nr 27_2018 w sprawie programów studiów na kierunku Inżynieria geologiczna studia I stopnia.pdf

Uchwały z dnia 21 września 2018 roku

PDFUchwała nr 28_2018 w sprawie nadania dr. Krzysztofowi Jancowi stopnia doktora habilitowanego.pdf
PDFUchwała nr 29 _2018 wyznaczenia 3 członków komisji w post.habilitacyjnym dr Magdaleny Matusiak_Małek.pdf
PDFUchwała nr 30_2018 w sprawie rekomnedacji uczestników studiów doktoranckich o przynznaie stypendium Ministra.pdf
PDFUchwała nr 31_2018 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok.pdf

Uchwały z dnia 19 października 2018 roku

PDFUchwała nr 32 _2018 wyznaczenia 3 członków komisji w post. habilitacyjnym dr Sebastiana Buczyńskiego.pdf
PDFUchwała nr 33 w sprawie zmiany w składzie Międzywydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia.pdf

Uchwały z dnia 16 listopada 2018 roku

PDFUchwała nr 34_2018 w sprawei zmiany składu komisji w post. habilitacyjnym dr Magdaleny Matusiak Małek.pdf

Uchwały z dnia 21 grudnia 2018 roku

PDFUchwała nr 35_2018 wyznaczenia 3 członków komisji w post.habilitacyjnym dr Waldemara Spallka.pdf
PDFUchwała nr 36_2018 w sprawie wyznaczenia 3 członków komisji w post.habilitacyjnym dr Mateusza Strzeleckiego.pdf
PDFUchwała nr 37_2018 w sprawie programów studiów na kierunku Geografia_specjalność Tourism and hospitality..pdf
PDFUchwała nr 38 w sprawie zmiany w składzie Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na WNZKŚ.pdf
PDFUchwała nr 39_2017 w sprawie regulamiu praktyk zawodowych dla kierunku turystyka..pdf

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2018
  przez: Aurelia Przyborska
 • opublikowano:
  30-01-2018 09:04
  przez: Aurelia Przyborska
 • zmodyfikowano:
  28-01-2020 11:58
  przez: Aurelia Przyborska
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 2361
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego