Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu - 2018

Uchwały z dnia 24 stycznia 2018 r.:

PDF   Uchwała Nr 01_2018 Senatu UWr z dnia 2018-01-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Jerzego Supernata.pdf (55,30KB)
PDF   Uchwała Nr 02_2018 Senatu UWr z dnia 2018-01-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Patrycji Zawadzkiej.pdf (55,37KB)
PDF   Uchwała Nr 03_2018 Senatu UWr z dnia 2018-01-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Małgorzaty Janickiej.pdf (56,00KB)
PDF   Uchwała Nr 04_2018 Senatu UWr z dnia 2018-01-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Mirosława Masojcia.pdf (55,56KB)
PDF   Uchwała Nr 05_2018 Senatu UWr z dnia 2018-01-24 zmieniająca uchwałę w sprawie olimpiad i konkursów.pdf (70,70KB)
PDF   Uchwała Nr 06_2018 Senatu UWr z dnia 2018-01-24 w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.pdf (71,82KB)
PDF   Uchwała Nr 07_2018 Senatu UWr z dnia 2018-01-24 w sprawie zgody na ustanowienie służebności gruntowej.pdf (55,93KB)

 

Uchwały z dnia 21 lutego 2018 r.:

PDF   Uchwała Nr 08_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Roberta Wiszniowskiego.pdf (54,50KB)
PDF   Uchwała Nr 09_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Andrzeja Borowca.pdf (55,46KB)
PDF   Uchwała Nr 10_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz.pdf (55,75KB)
PDF   Uchwała Nr 11_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Detlefa Hommela.pdf (55,28KB)
PDF   Uchwała Nr 12_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Andrzeja Frydryszaka.pdf (54,84KB)
PDF   Uchwała Nr 13_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Marka Mozrzymasa.pdf (55,62KB)
PDF   Uchwała Nr 14_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Jolanty Ejfler.pdf (55,20KB)
PDF   Uchwała Nr 15_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Artura Jeża.pdf (55,67KB)
PDF   Uchwała Nr 16_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie odwołania przedstawicieli studentów z UKW i z komisji senackich.pdf (57,11KB)
PDF   Uchwała Nr 17_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie zmian w komisjach senackich.pdf (55,41KB)
PDF   Uchwała Nr 18_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie przyjęcia opinii o Kandydacie do tytułu dhc Uniwersytetu Jagiellońskiego.pdf (55,36KB)
PDF   Uchwała Nr 19_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów.pdf (2,60MB)
PDF   Uchwała Nr 20_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie zniesienia kierunku fizyka techniczna.pdf (58,04KB)
PDF   Uchwała Nr 21_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 zmieniająca zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018-2019.pdf (72,88KB)

 

Uchwały z dnia 21 marca 2018 r.:

PDF   Uchwała Nr 22_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Jakuba Kierczaka.pdf (55,68KB)
PDF   Uchwała Nr 23_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Anny Pietranik.pdf (56,05KB)
PDF   Uchwała Nr 24_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie zmiany w Komisji Etyki.pdf (56,29KB)
PDF   Uchwała Nr 25_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie nagród MNiSW dla nauczycieli akademickich.pdf (57,50KB)
PDF   Uchwała Nr 26_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.pdf (77,60KB)
PDF   Uchwała Nr 27_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie utworzenia kierunku chemia i toksykologia sądowa studia drugiego stopnia.pdf (94,61KB)
PDF   Uchwała Nr 28_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie utworzenia kierunku chemia medyczna studia drugiego stopnia.pdf (67,27KB)
PDF   Uchwała Nr 29_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie utworzenia kierunku inżynieria geologiczna studia drugiego stopnia.pdf (93,70KB)
PDF   Uchwała Nr 30_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie utworzenia kierunku zarządzanie projektami społecznymi studia drugiego stopnia.pdf (95,01KB)
PDF   Uchwała Nr 31_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie zniesienia kierunku studia środkowo-wschodnioeuropejskie.pdf (80,20KB)
PDF   Uchwała Nr 32_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie zniesienia kierunku LLB International and European Law.pdf (55,01KB)
PDF   Uchwała Nr 33_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie zniesienia formy niestacjonarnej na kierunku dziedzictwo kultury materialnej.pdf (55,06KB)
PDF   Uchwała Nr 34_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 zmieniająca zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018-2019.pdf (94,94KB)
PDF   Uchwała Nr 35_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 zmieniająca uchwałę w sprawie olimpiad i konkursów.pdf (58,21KB)
PDF   Uchwała Nr 36_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-13 w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie 2018-2019.pdf (430,78KB)
PDF   Uchwała Nr 37_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości - Garbary 11.pdf (57,72KB)
PDF   Uchwała Nr 38_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości - Szajnochy 10.pdf (57,11KB)

 

Uchwały z dnia 25 kwietnia 2018 r.:

PDF   Uchwała Nr 39_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Marii Korabik.pdf (56,00KB)
PDF   Uchwała Nr 40_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (68,75KB)
PDF   Uchwała Nr 41_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie limitów przyjęć na studia 2018-2019.pdf (90,97KB)
PDF   Uchwała Nr 42_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie olimpiad i konkursów ogólnopolskich.pdf (108,54KB)
PDF   Uchwała Nr 43_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 zmieniająca regulamin studiów podyplomowych w UWr.pdf (61,00KB)
PDF   Uchwała Nr 44_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Ogród Botaniczny.pdf (70,03KB)
PDF   Uchwała Nr 45_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Kuźnicza 49-55.pdf (71,16KB)
PDF   Uchwała Nr 46_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Kuźnicza 29b.pdf (70,47KB)
PDF   Uchwała Nr 47_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Kampus Koszarowa.pdf (69,11KB)
PDF   Uchwała Nr 48_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Stacja Ekologiczna Storczyk.pdf (69,46KB)
PDF   Uchwała Nr 49_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Collegium Antropologicum.pdf (69,69KB)
PDF   Uchwała Nr 50_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Św. Jadwigi 3-4.pdf (69,89KB)
PDF   Uchwała Nr 51_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Gmach Główny UWr.pdf (69,05KB)

 

Uchwały z dnia 23 maja 2018 r.:

PDF   Uchwała Nr 52_2018 Senatu UWr z dnia 2018-05-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Ilony Błocian.pdf (55,46KB)
PDF   Uchwała Nr 53_2018 Senatu UWr z dnia 2018-05-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Magdaleny Tabernackiej.pdf (55,82KB)
PDF   Uchwała Nr 54_2018 Senatu UWr z dnia 2018-05-23 w sprawie powołania przedstawicieli Samorządu Studentów do komisji senackich.pdf (56,46KB)
PDF   Uchwała Nr 55_2018 Senatu UWr z dnia 2018-05-23 w sprawie zniesienia studiów na kierunku historia.pdf (56,99KB)
PDF   Uchwała Nr 56_2018 Senatu UWr z dnia 2018-05-23 w sprawie zniesienia formy niestacjonarnej wieczorowej na kierunku historia.pdf (54,95KB)
PDF   Uchwała Nr 57_2018 Senatu UWr z dnia 2018-05-23 zmieniająca zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018-2019.pdf (60,35KB)
PDF   Uchwała Nr 58_2018 Senatu UWr z dnia 2018-05-23 w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2019-2020.pdf (949,15KB)

 

Uchwały z dnia 20 czerwca 2018 r.:

PDF   Uchwała Nr 59_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Lecha Januszkiewicza.pdf (55,91KB)
PDF   Uchwała Nr 60_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Patrycji Zawadzkiej.pdf (55,65KB)
PDF   Uchwała Nr 61_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 zmieniająca regulamin przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich.pdf (56,45KB)
PDF   Uchwała Nr 62_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie upoważnienia dla Rady WNB.pdf (57,95KB)
PDF   Uchwała Nr 63_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej.pdf (54,85KB)
PDF   Uchwała Nr 64_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie uchylenia niektórych uchwał.pdf (79,30KB)
PDF   Uchwała Nr 65_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie upoważnienia dla Rady CEN.pdf (57,52KB)
PDF   Uchwała Nr 66_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie utworzenia Centrum Transferu Technologii.pdf (98,29KB)
PDF   Uchwała Nr 67_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz przeznaczenia zysku netto.pdf (58,70KB)
PDF   Uchwała Nr 68_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2017.pdf (54,04KB)
PDF   Uchwała Nr 69_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2018.pdf (52,89KB)
PDF   Uchwała Nr 70_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie środków na wynagrodzenia w roku 2018.pdf (53,85KB)
PDF   Uchwała Nr 71_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie opinii o zasadach podziału dotacji budżetowej w roku 2018.pdf (54,98KB)

 

Uchwały z dnia 26 września 2018 r.:

PDF   Uchwała Nr 72_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Doroty Heck.pdf (54,97KB)
PDF   Uchwała Nr 73_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Ewy Kębłowskiej-Ławniczak.pdf (56,02KB)
PDF   Uchwała Nr 74_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Anny Michońskiej-Stadnik.pdf (56,08KB)
PDF   Uchwała Nr 75_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Urszuli Glensk.pdf (55,22KB)
PDF   Uchwała Nr 76_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Ewy Jarosz-Sienkiewicz.pdf (55,42KB)
PDF   Uchwała Nr 77_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Bartosza Jastrzębskiego.pdf (55,73KB)
PDF   Uchwała Nr 78_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Janusza Stopyry.pdf (54,96KB)
PDF   Uchwała Nr 79_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Elżbiety Tyszkowskiej-Kasprzak.pdf (55,73KB)
PDF   Uchwała Nr 80_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Wiolety Umławskiej.pdf (55,12KB)
PDF   Uchwała Nr 81_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Rafała Wiglusza.pdf (55,01KB)
PDF   Uchwała Nr 82_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Doroty Rybczyńskiej-Abdel Kawy.pdf (55,87KB)
PDF   Uchwała Nr 83_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Ireneusza Karolewskiego.pdf (55,83KB)
PDF   Uchwała Nr 84_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Dariusza Wojtaszyna.pdf (55,48KB)
PDF   Uchwała Nr 85_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie przekształcenia formy kształcenia na kierunku filologia germańska.pdf (80,27KB)
PDF   Uchwała Nr 86_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatwierdzenia wzoru wspólnego dyplomu ukończenia studiów - WPAE.pdf (1,85MB)
PDF   Uchwała Nr 87_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w UWr.pdf (74,31KB)

 

Uchwały z dnia 24 października 2018 r.:

PDF   Uchwała Nr 88_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Jacka Rzeszotnika.pdf (55,00KB)
PDF   Uchwała Nr 89_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Ewy Maciaszczyk-Dziubińskiej.pdf (56,43KB)
PDF   Uchwała Nr 90_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Krzysztofa Stefaniaka.pdf (55,36KB)
PDF   Uchwała Nr 91_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Tomasza Szymury.pdf (55,44KB)
PDF   Uchwała Nr 92_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Piotra Owczarka.pdf (55,98KB)
PDF   Uchwała Nr 93_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Piotra Marszałka.pdf (55,83KB)
PDF   Uchwała Nr 94_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Anny Pacześniak.pdf (55,76KB)
PDF   Uchwała Nr 95_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Lucyny Szot.pdf (55,23KB)
PDF   Uchwała Nr 96_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie opinii o powołaniu dyrektora Archiwum UWr.pdf (54,27KB)
PDF   Uchwała Nr 97_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie zmian w komisjach senackich 2016-2020.pdf (59,77KB)
PDF   Uchwała Nr 98_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie upoważnienia dla Rady WNOZKŚ.pdf (58,50KB)
PDF   Uchwała Nr 99_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie zatwierdzenia wzoru wspólnego dyplomu ukończenia studiów.pdf (2,62MB)

 

Uchwały z dnia 21 listopada 2018 r.:

PDF   Uchwała Nr 100_2018 Senatu UWr z dnia 2018-11-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Dariusza Buraczewskiego.pdf (55,58KB)
PDF   Uchwała Nr 101_2018 Senatu UWr z dnia 2018-11-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Światosława Gala.pdf (56,31KB)
PDF   Uchwała Nr 102_2018 Senatu UWr z dnia 2018-11-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Przemysława Kaczmarka.pdf (55,55KB)
PDF   Uchwała Nr 103_2018 Senatu UWr z dnia 2018-11-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Katarzyny Szalonki.pdf (55,40KB)
PDF   Uchwała Nr 104_2018 Senatu UWr z dnia 2018-11-21 w sprawie zniesienia niestacjonarnej formy kształcenia na kierunku biologia.pdf (54,62KB)

 

Uchwały z dnia 19 grudnia 2018 r.:

PDF   Uchwała Nr 105_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie projektu rozporządzenia MNiSW dotyczącego współczynników kosztochłonności.pdf (61,21KB)
PDF   Uchwała Nr 106_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Artura Krężela.pdf (56,24KB)
PDF   Uchwała Nr 107_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Anny Krasowskiej.pdf (55,49KB)
PDF   Uchwała Nr 108_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Anny Kulmy.pdf (55,59KB)
PDF   Uchwała Nr 109_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Doroty Nowak.pdf (55,37KB)
PDF   Uchwała Nr 110_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Katarzyny Kabały.pdf (55,36KB)
PDF   Uchwała Nr 111_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Małgorzaty Werner.pdf (56,03KB)
PDF   Uchwała Nr 112_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Mateusza Błaszczyka.pdf (55,79KB)
PDF   Uchwała Nr 113_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Patrycji Matusz-Protasiewicz.pdf (55,69KB)
PDF   Uchwała Nr 114_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w roku akademickim 2019-2020.pdf (517,79KB)
PDF   Uchwała Nr 115_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w roku akademickim 2019-2020.pdf (250,29KB)