Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BZP.242.1.2018.KP - Założenie Polskiego Ogrodu Milenijnego. Zwiększenie istniejącej różnorodności biologicznej Arboretum o odmiany uprawne roślin polskich hodowców.

19.03.2018.r.

PDFZawiadomienie o wyborze.pdf (429,53KB)
 

07.02.2018 r.

PDFInformacje z otwarcia ofert.pdf (456,09KB)
 

05.02.2018 r.

PDFINFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW.pdf (322,40KB)

PDFINFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW.pdf (401,99KB)
 

02.02.2018 r.

PDFInformacja nr 1 dla Wykonawców.pdf (598,52KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (64,27KB)
DOCXzałącznik na 1a do SIWZ - Kalkulacja ceny.docx (17,42KB)
PDFzałącznik nr 1a do SIWZ - Kalkulacja ceny.pdf (360,16KB)


1.PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (564,02KB)
 

2.PDFSIWZ - BZP.242.1.2018.KP.pdf (12,45MB)
 

3.PDFZał. nr 3 do SIWZ - Szczegłowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (555,68KB)
 

4.PDFzał. nr 1 cz.I. do Opisu przedmiotu zamówienia - Lokalizacja (1).pdf (880,77KB)
 

5.PDFzał. nr 1 cz.II. do Opisu przedmiotu zamówienia - Lokalizacja.pdf (789,30KB)
 

6.PDFzał. nr 2 cz.I. do Opisu przedmiotu zamówienia.pdf (1,26MB) - Mapa sytuacyjno wysokościowa cz.I.
 

7.PDFzał. nr 2 cz.II. do Opisu przedmiotu zamówienia.pdf (315,29KB) - Mapa sytuacyjno-wysokościowa cz.II
 

8.PDFzał. nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia.pdf (690,43KB) - Wypis z ewidencji gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej
 

9.PDFzał. nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia.pdf (646,57KB) - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 

10.PDFzał. nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia.pdf (1,04MB) - Schemat zagospodarowania terenu
 

11.PDFzał. nr 6 do Opisu przedmiotu zamówienia.pdf (398,86KB) - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

12.PDFZał. nr 4 SIWZ - Wzór umowy.pdf (476,47KB)

13.PDFzał. 2 do umowy- Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy.pdf (378,18KB)