Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2018

Uchwały z dnia 25 stycznia 2018 r.:

PDFUchwała Nr 1/2018 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Izabeli Jędrzejowskiej.pdf (66,24KB)
PDFUchwała Nr 2/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr. Januszowi Wiśniewskiemu.pdf (65,59KB)
PDFUchwała Nr 2a/2018 Rady WNB w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Janusza Wiśniewskiego.pdf (65,15KB)
PDFUchwała Nr 3/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr. Sebastianowi Salacie.pdf (65,75KB)
PDFUchwała Nr 4/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Jadwidze Jabłońskiej.pdf (66,78KB)
PDFUchwała Nr 5/2018 Rady WNB w sprawie uściślenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Barbary Borkowskiej.pdf (64,62KB)
PDFUchwała Nr 6/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Barbary Borkowskiej.pdf (66,12KB)
PDFUchwała Nr 7/2018 Rady WNB w sprawie nagrody PRM.pdf (122,81KB)
PDFUchwała Nr 8/2018 Rady WNB w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w roku akad. 2018_19 ochrona środowiska.pdf (339,78KB)
PDFUchwała Nr 9/2018 Rady WNB w sprawie poszerzenia oferty przedmiotów do wyboru ZŚP III rok lic_.pdf (158,25KB)
PDFUchwała Nr 10/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia na umowę do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (136,62KB)
PDFUchwała Nr 11/2018 Rady WNB w sprawie ITS Darii Artyszuk.pdf (124,93KB)
PDFUchwała Nr 12/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (120,54KB)

Uchwały z dnia 22 lutego 2018 r.:

PDFUchwała Nr 13/2018 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr. Rafała Ogórka.pdf (68,48KB)
PDFUchwała Nr 14/2018 Rady WNB w sprawie uściślenia tematu rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Pecha.pdf (64,87KB)
PDFUchwała Nr 15/2018 Rady WNB w sprawie uściślenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Hanny Moniuszko.pdf (65,72KB)
PDFUchwała Nr 16/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Hanny Moniuszko.pdf (67,73KB)
PDFUchwała Nr 17/2018 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Ratajczak.pdf (66,24KB)
PDFUchwała Nr 18/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Ratajczak.pdf (66,12KB)
PDFUchwała Nr 19/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Skórzewskiego.pdf (66,95KB)
PDFUchwała Nr 20/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Adama Rajsza.pdf (66,25KB)
PDFUchwała Nr 21/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Chrabąszcza.pdf (66,83KB)
PDFUchwała Nr 22/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Dawidowicz.pdf (66,25KB)
PDFUchwała Nr 23/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Żołubak.pdf (67,17KB)
PDFUchwała Nr 24/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Kolendy.pdf (66,39KB)
PDFUchwała Nr 25/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kuźniarskiej.pdf (66,27KB)
PDFUchwała Nr 26/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia na umowę do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (137,59KB)
PDFUchwała Nr 27/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich w KFNM.pdf (119,26KB)
PDFUchwała Nr 28/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (119,24KB)

Uchwały z dnia 22 marca 2018 r.:

PDFUchwała Nr 29/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. prof. Małgorzacie Daczewskiej.pdf (62,67KB)
PDFUchwała Nr 30/2018 Rady WNB w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. prof. Małgorzacie Daczewskiej.pdf (65,64KB)
PDFUchwała Nr 31/2018 Rady WNB w sprawie uściślenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Anny Szewczyk.pdf (65,54KB)
PDFUchwała Nr 32/2018 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Szewczyk.pdf (67,72KB)
PDFUchwała Nr 33/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Szewczyk.pdf (67,24KB)
PDFUchwała Nr 34/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Bąkowskiego.pdf (67,03KB)
PDFUchwała Nr 35/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Mateusza Berezowskiego.pdf (66,79KB)
PDFUchwała Nr 36/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Marka Brodzkiego.pdf (66,79KB)
PDFUchwała Nr 37/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Jatczak Śliwy.pdf (68,06KB)
PDFUchwała Nr 38/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Mikołaja Kaźmierczaka.pdf (66,95KB)
PDFUchwała Nr 39/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Kostyn.pdf (67,08KB)
PDFUchwała Nr 40/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Lewickiej.pdf (66,82KB)
PDFUchwała Nr 41/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Łątki.pdf (67,02KB)
PDFUchwała Nr 42/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Morki.pdf (66,97KB)
PDFUchwała Nr 43/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Seweryna Muchy.pdf (67,30KB)
PDFUchwała Nr 44/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Emila Palucha.pdf (66,99KB)
PDFUchwała Nr 45/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Bartosza Roszniowskiego.pdf (67,02KB)
PDFUchwała Nr 46/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Majtyki.pdf (65,87KB)
PDFUchwała Nr 47/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Renaty Łojko.pdf (66,67KB)
PDFUchwała Nr 48/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Kingi Leśniańskiej.pdf (66,40KB)
PDFUchwała Nr 49/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Zofii Król.pdf (66,97KB)
PDFUchwała Nr 50/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kozyra.pdf (66,00KB)
PDFUchwała Nr 51/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Marty Konikiewicz.pdf (65,88KB)
PDFUchwała Nr 52/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Klimowicz.pdf (66,24KB)
PDFUchwała Nr 53/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Kiałki.pdf (66,67KB)
PDFUchwała Nr 54/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Jaworskiej.pdf (66,43KB)
PDFUchwała Nr 55/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej.pdf (67,65KB)
PDFUchwała Nr 56/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Wasińskiej.pdf (67,08KB)
PDFUchwała Nr 57/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Tyszeckiej.pdf (66,29KB)
PDFUchwała Nr 58/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Turzańskiej-Pietras.pdf (67,30KB)
PDFUchwała Nr 59/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Turowicz.pdf (66,64KB)
PDFUchwała Nr 60/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Edyty Turniak.pdf (66,40KB)
PDFUchwała Nr 61/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Stach.pdf (66,42KB)
PDFUchwała Nr 62/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Piwnik.pdf (66,59KB)
PDFUchwała Nr 63/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Osińskiej-Dzienniak.pdf (67,34KB)
PDFUchwała Nr 64/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Myśków.pdf (66,65KB)
PDFUchwała Nr 65/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Ratajczak.pdf (66,62KB)
PDFUchwała Nr 66/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Lemanik.pdf (66,52KB)
PDFUchwała Nr 67/2018 Rady WNB w sprawie stypendium dla wybitnych młodych naukowców.pdf (124,86KB)
PDFUchwała Nr 68/2018 Rady WNB w sprawie limitów przyjęć na specjalności (biologia) 2018_19.pdf (167,44KB)

Uchwały z dnia 26 kwietnia 2018 r.:

PDFUchwała Nr 69/2018 Rady WNB w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Pani dr hab. Malgorzacie Daczewskiej, prof UWr.pdf (76,89KB)
PDFUchwała Nr 70/2018 Rady WNB w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Ratajczak.pdf (66,35KB)
PDFUchwała Nr 71/2018 Rady WNB w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgra Adama Rajsza.pdf (64,83KB)
PDFUchwała Nr 72/2018 Rady WNB w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr Marty Konikiewicz.pdf (65,90KB)
PDFUchwała nr 73/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Marty Konikiewicz.pdf (66,46KB)
PDFUchwała nr 74/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Radosława Gila.pdf (66,91KB)
PDFUchwała nr 75/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Mariusza Chrabąszcza.pdf (67,19KB)
PDFUchwała nr 76/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Dawidowicz.pdf (66,78KB)
PDFUchwała nr 77/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Radosława Gila.pdf (67,48KB)
PDFUchwała nr 78/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Moniki Jaworskiej.pdf (66,72KB)
PDFUchwała nr 79/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Agaty Kiałki.pdf (67,45KB)
PDFUchwała nr 80/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Klimowicz.pdf (66,31KB)
PDFUchwała nr 81/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Krzysztofa Kolendy.pdf (66,39KB)
PDFUchwała nr 82/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Marty Konikiewicz.pdf (65,90KB)
PDFUchwała nr 83/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kozyra.pdf (66,13KB)
PDFUchwała nr 84/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Zofii Król.pdf (67,79KB)
PDFUchwała nr 85/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Anny Lemanik.pdf (67,45KB)
PDFUchwała nr 86/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Kingii Leśniańskiej.pdf (66,54KB)
PDFUchwała nr 87/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Renaty Łojko.pdf (67,35KB)
PDFUchwała nr 88/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Majtyki.pdf (65,95KB)
PDFUchwała nr 89/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Myśków.pdf (67,64KB)
PDFUchwała nr 90/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Anny Osińskiej-Dzienniak.pdf (67,72KB)
PDFUchwała nr 91/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Pawła Pecha.pdf (67,16KB)
PDFUchwała nr 92/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Joanny Piróg.pdf (67,05KB)
PDFUchwała nr 93/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Agaty Piwnik.pdf (67,80KB)
PDFUchwała nr 94/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Adama Rajsza.pdf (66,80KB)
PDFUchwała nr 95/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Ratakjczak.pdf (67,65KB)
PDFUchwała nr 96/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Grzegorza Skórzewskiego.pdf (67,45KB)
PDFUchwała nr 97/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Stach.pdf (67,10KB)
PDFUchwała nr 98/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Edyty Turniak.pdf (66,72KB)
PDFUchwała nr 99/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Turowicz.pdf (67,41KB)
PDFUchwała nr 100/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Tyszeckiej.pdf (66,37KB)
PDFUchwała nr 101/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Wasińskiej.pdf (67,30KB)
PDFUchwała nr 102/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej.pdf (67,73KB)
PDFUchwała nr 103/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Żołubak.pdf (67,57KB)
PDFUchwała Nr 104/2018 Rady WNB w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr Anny Kostyn.pdf (65,58KB)
PDFUchwała Nr 105/2018 Rady WNB w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgra Emila Palucha.pdf (64,75KB)
PDFUchwała Nr 106/2018 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Emila Palucha.pdf (66,14KB)
PDFUchwała Nr 107/2018 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Kostyn.pdf (66,43KB)
PDFUchwała Nr 108/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Kostyn.pdf (67,31KB)
PDFUchwała nr 109/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Kamila Szymusiaka.pdf (66,89KB)
PDFUchwała nr 110/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Bąkowskiego.pdf (66,81KB)
PDFUchwała nr 111/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Mateusza Berezowskiego.pdf (66,58KB)
PDFUchwała nr 112/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Marka Brodzkiego.pdf (66,78KB)
PDFUchwała nr 113/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Brzdąk.pdf (68,08KB)
PDFUchwała nr 114/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Dagmary Jakubowskiej.pdf (67,54KB)
PDFUchwała nr 115/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy.pdf (67,59KB)
PDFUchwała nr 116/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Mikołaja Kaźmierczaka.pdf (67,29KB)
PDFUchwała nr 117/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Anny Kostyn.pdf (67,58KB)
PDFUchwała nr 118/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Anny Lewickiej.pdf (67,69KB)
PDFUchwała nr 119/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Łątki.pdf (67,94KB)
PDFUchwała nr 120/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Morki.pdf (66,52KB)
PDFUchwała nr 121/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Seweryna Muchy.pdf (67,95KB)
PDFUchwała nr 122/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Emila Palucha.pdf (67,12KB)
PDFUchwała nr 123/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Posyniak.pdf (67,11KB)
PDFUchwała nr 124/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Bartosza Roszniowskiego.pdf (67,44KB)
PDFUchwała nr 125/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Anny Szewczyk.pdf (67,55KB)
PDFUchwała Nr 126/2018 Rady WNB w sprawie zaopiniowania utworzenia Centrum Transferu Technologii.pdf (121,42KB)

Uchwały z dnia 24 maja 2018 r.:

PDFUchwała Nr 127/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Dariuszowi Skarżyńskiemu, prof. UWr.pdf (64,77KB)
PDFUchwała Nr 128/2018 Rady WNB w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Dariuszowi Skarżyńskiemu, prof. UWr.pdf (67,60KB)
PDFUchwała Nr 129/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia dr Izabeli Jędrzejowskiej.pdf (70,00KB)
PDFUchwała Nr 130/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia dr. inż. Rafałowi Ogórkowi.pdf (70,95KB)
PDFUchwała Nr 131/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Marcie Ksiażczyk.pdf (65,31KB)
PDFUchwała Nr 132/2018 Rady WNB w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Marty Książczyk.pdf (64,79KB)
PDFUchwała nr 133/2018 Rady WNB w sprawie odwołania z funkcji recenzenta i powołania nowego recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Joanny Pomorskiej-Grochowskiej.pdf (69,11KB)
PDFUchwała Nr 134/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Pomorskiej-Grochowskiej.pdf (72,31KB)
PDFUchwała Nr 135/2018 Rady WNB w sprawie poszerzenia puli przedmiotów do wyboru biologia II stopień.pdf (174,92KB)
PDFUchwała Nr 136/2018 Rady WNB w sprawie poszerzenia puli przedmiotów do wyboru genetyka i biologia eksperymentalna I stopień.pdf (194,34KB)
PDFUchwała Nr 137/2018 Rady WNB w sprawie poszerzenia puli przedmiotów do wyboru genetyka i biologia eksperymentalna II stopień.pdf (191,15KB)
PDFUchwała Nr 138/2018 Rady WNB w sprawie poszerzenia puli przedmiotów do wyboru mikrobiologi II stopień.pdf (156,75KB)
PDFUchwała Nr 139/2018 Rady WNB w sprawie zmiany w przedmiotach wyboru ograniczonego mikrobiologia I stopień.pdf (154,09KB)
PDFUchwała Nr 140/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (120,44KB)

Uchwały z dnia 28 czerwca 2018 r.:

PDFUchwała Nr 141/2018 Rady WNB w sprawie programu kształcenia genetyka i biologia eksperymentana I stopień 2018.19.pdf (157,36KB)
PDFUchwała Nr 142/2018 Rady WNB w sprawie programu kształcenia genetyka i biologia eksperymentana II stopień 2018.19.pdf (157,43KB)
PDFUchwała Nr 143/2018 Rady WNB w sprawie programu kształcenia mikrobiologia I stopień 2018.19.pdf (155,56KB)
PDFUchwała Nr 144/2018 Rady WNB w sprawie programu kształcenia mikrobiologia II stopień 2018.19.pdf (154,69KB)
PDFUchwała Nr 145/2018 Rady WNB w sprawie programu kształcenia biologia I stopień 2018.19.pdf (154,27KB)
PDFUchwała Nr 146/2018 Rady WNB w sprawie programu kształcenia biologia II stopień 2018.19.pdf (154,26KB)
PDFUchwała Nr 147/2018 Rady WNB w sprawie programu kształcenia zarządzanie środowskiem przyrodniczym I stopień 2018.19.pdf (158,38KB)
PDFUchwała Nr 148/2018 Rady WNB w sprawie programu kształcenia zarządzanie środowskiem przyrodniczym II stopień 2018.19.pdf (158,09KB)
PDFUchwała Nr 149/2018 Rady WNB w sprawie programu kształcenia biologia człowieka I stopień od 2018.19.pdf (158,39KB)
PDFUchwała Nr 150/2018 Rady WNB w sprawie ITS Kacpra Bontera.pdf (124,66KB)
PDFUchwała Nr 151/2018 Rady WNB w sprawie ITS Klary Stryjewskiej.pdf (124,74KB)
PDFUchwała Nr 152/2018 Rady WNB w sprawie ITS Victorii Wilickiej.pdf (124,46KB)
PDFUchwała Nr 153/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (127,84KB)
PDFUchwała Nr 154/2018 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Lucyny Hałupki z Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (67,21KB)
PDFUchwała Nr 155/2018 Rady WNB w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Panu dr. hab. Dariuszowi Skarżyńskiemu, prof. UWr.pdf (70,12KB)
PDFUchwała Nr 156/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Aureli Cegłowskiej.pdf (65,50KB)
PDFUchwała Nr 157/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Annie Lemanik.pdf (65,08KB)
PDFUchwała Nr 158/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Annie Szewczyk.pdf (64,86KB)
PDFUchwała Nr 159/2018 Rady WNB w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Anny Szewczyk.pdf (64,90KB)
PDFUchwała Nr 160/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Barbarze Borkowskiej.pdf (63,90KB)
PDFUchwała Nr 161/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Mateusza Bartza oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf (66,64KB)
PDFUchwała Nr 162/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Bartza.pdf (64,72KB)
PDFUchwała Nr 163/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Bardza.pdf (66,09KB)
PDFUchwała Nr 164/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Bartza.pdf (65,42KB)
PDFUchwała Nr 165/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Bartza.pdf (66,03KB)
PDFUchwała Nr 166/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Justyny Roszkowiak oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf (66,55KB)
PDFUchwała Nr 167/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Justyny Roszkowiak.pdf (64,95KB)
PDFUchwała Nr 168/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Justyny Roszkowiak.pdf (66,20KB)
PDFUchwała Nr 169/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Justyny Roszkowiak.pdf (65,74KB)
PDFUchwała Nr 170/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Justyny Roszkowiak.pdf (65,83KB)
PDFUchwała Nr 171/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Zboińskiej oraz wyznaczenia promotora.pdf (66,37KB)
PDFUchwała Nr 172/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Zboińskiej.pdf (64,77KB)
PDFUchwała Nr 173/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Zboińskiej.pdf (66,01KB)
PDFUchwała Nr 174/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Zboińskiej.pdf (65,51KB)
PDFUchwała Nr 175/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Zboińskiej.pdf (66,10KB)
PDFUchwała Nr 176/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Wiktorii Gornig oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf (67,62KB)
PDFUchwała Nr 177/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Wiktorii Gornig.pdf (65,11KB)
PDFUchwała Nr 178/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Wiktorii Gornig.pdf (65,49KB)
PDFUchwała Nr 179/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Wiktorii Gornig.pdf (65,41KB)
PDFUchwała Nr 180/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Wiktorii Gornig.pdf (65,63KB)
PDFUchwała Nr 181/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Moniki Pietraszko oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf (69,03KB)
PDFUchwała Nr 182/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Moniki Pietraszko.pdf (64,39KB)
PDFUchwała Nr 183/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Pietraszko.pdf (65,63KB)
PDFUchwała Nr 184/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Pietraszko.pdf (64,79KB)
PDFUchwała Nr 185/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Moniki Pietraszko.pdf (65,44KB)
PDFUchwała Nr 186/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Raduły oraz wyznaczenia promotora.pdf (67,01KB)
PDFUchwała Nr 187/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Raduły.pdf (64,53KB)
PDFUchwała Nr 188/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Raduły.pdf (65,99KB)
PDFUchwała Nr 189/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Raduły.pdf (64,94KB)
PDFUchwała Nr 190/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Raduły.pdf (65,54KB)
PDFUchwała Nr 191/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Skawińskiego oraz wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.pdf (67,25KB)
PDFUchwała Nr 192/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Skawińskiego.pdf (64,94KB)
PDFUchwała Nr 193/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Skawińskiego.pdf (66,28KB)
PDFUchwała Nr 194/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Skawińskiego.pdf (65,58KB)
PDFUchwała Nr 195/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Skawińskiego.pdf (66,13KB)
PDFUchwała Nr 196/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Katarzyny Łapińskiej oraz wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.pdf (67,06KB)
PDFUchwała Nr 197/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Łapińskiej.pdf (64,95KB)
PDFUchwała Nr 198/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Łapińskiej.pdf (65,79KB)
PDFUchwała Nr 199/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Łapińskiej.pdf (65,16KB)
PDFUchwała Nr 200/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Emila Palucha.pdf (66,32KB)
PDFUchwała Nr 201/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Mateusza Meserszmita oraz wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.pdf (67,00KB)
PDFUchwała Nr 202/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Maserszmita.pdf (64,25KB)
PDFUchwała Nr 203/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Meserszmita.pdf (65,38KB)
PDFUchwała Nr 204/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Meserszmita.pdf (64,64KB)
PDFUchwała Nr 205/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Meserszmita.pdf (65,27KB)
PDFUchwała Nr 206/2018 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Bąkowskiego.pdf (65,40KB)
PDFUchwała Nr 207/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Bąkowskiego.pdf (67,03KB)
PDFUchwała Nr 208/2018 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aliny Zawiślak.pdf (65,12KB)
PDFUchwała Nr 209/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aliny Zawiślak.pdf (67,61KB)
PDFUchwała Nr 210/2018 Rady WNB w sprawie komisji ds. przewodów doktorskich - biologia eksperymentalna.pdf (127,48KB)

Uchwały z dnia 20 września 2018 r.:

PDFUchwała Nr 211/2018 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Magdaleny Wołoszyńskiej.pdf (66,13KB)
PDFUchwała Nr 212/2018 Rady WNB w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytulu profesora Małgorzacie Daczewskiej.pdf (62,33KB)
PDFUchwała Nr 213/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Alinie Zawiślak.pdf (64,64KB)
PDFUchwała Nr 214/2018 Rady WNB w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Aliny Zawiślak.pdf (64,19KB)
PDFUchwała Nr 215/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Annie Kostyn.pdf (65,07KB)
PDFUchwała Nr 216/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr. Emilowi Paluchowi.pdf (64,78KB)
PDFUchwała Nr 217/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Biedroń oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf (66,13KB)
PDFUchwała Nr 218/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Biedroń.pdf (64,29KB)
PDFUchwała Nr 219/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Biedroń.pdf (65,94KB)
PDFUchwała Nr 220/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Biedroń.pdf (65,09KB)
PDFUchwała Nr 221/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Biedroń.pdf (65,58KB)
PDFUchwała Nr 222/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Przemysława Dudy, wyznaczenie promotora.pdf (65,25KB)
PDFUchwała Nr 223/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Dudy.pdf (65,35KB)
PDFUchwała Nr 224/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Dudy.pdf (65,79KB)
PDFUchwała Nr 225/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Dudy.pdf (64,95KB)
PDFUchwała Nr 226/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Dudy.pdf (65,68KB)
PDFUchwała Nr 227/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Michała Michałowskiego, wyznaczenie promotora.pdf (65,09KB)
PDFUchwała Nr 228/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Michała Michałowskiego.pdf (64,07KB)
PDFUchwała Nr 229/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Michała Michałowskiego.pdf (65,82KB)
PDFUchwała Nr 230/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Michała Michałowskiego.pdf (64,64KB)
PDFUchwała Nr 231/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Michała Michałowskiego.pdf (65,32KB)
PDFUchwała Nr 232/2018 Rady WNB w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Bąkowskiego.pdf (66,89KB)
PDFUchwała Nr 233/2018 Rady WNB w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Morki.pdf (65,36KB)
PDFUchwała Nr 233a/2018 Rady WNB w sprawie przedstawienia przez mgr Katarzynę Morkę rozprawy doktorskiej w języku angielskim.pdf (64,63KB)
PDFUchwała Nr 234/2018 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Teresy Piskorskiej.pdf (65,51KB)
PDFUchwała Nr 235/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Teresy Piskorskiej.pdf (67,15KB)
PDFUchwała Nr 236/2018 Rady WNB w sprawie zmiany w treści Zarządzenia Rektora nr 33_2008.pdf (122,74KB)
PDFUchwała Nr 237/2018 Rady WNB w sprawie procedury realizacji pracy dyplomowej poza WNB.pdf (183,63KB)
PDFUchwała Nr 238/2018 Rady WNB w sprawie procedury wprowadzania korekt w programach studiów.pdf (395,41KB)
PDFUchwała Nr 239/2018 Rady WNB w sprawie zmiany w programie kształcenia Studiów Podyplomowych Ekoznawca.pdf (139,90KB) 
PDFUchwała Nr 240/2018 Rady WNB w sprawie zmiany programu kształcenia biologia II stopień 2018.19.pdf (153,82KB)
PDFUchwała Nr 241/2018 Rady WNB w sprawie zmiany programu kształcenia ochrona środowiska I i II stopień 2018.19.pdf (156,05KB)
PDFUchwała Nr 242/2018 Rady WNB w sprawie likwidacji studiów niestacjonarnych na kierunku biologia.pdf (146,82KB)
PDFUchwała Nr 243/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia na umowę do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (142,60KB)
PDFUchwała Nr 244/2018 Rady WNB w sprawie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia studentów i doktorantów.pdf (121,80KB)
PDFUchwała Nr 245/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Wydziałowej komisji ds. przewodów doktorskich.pdf (129,37KB)
PDFUchwała Nr 246/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (125,31KB)
PDFUchwała Nr 247/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu KZJK genetyka i biologia eksperymentalna.pdf (160,17KB)
PDFUchwała Nr 248/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu MZJK ochrona środowiska.pdf (152,60KB)
PDFUchwała Nr 249/2018 Rady WNB w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo finansowego na rok 2018.pdf (119,78KB)
PDFUchwała Nr 250/2018 Rady WNB w sprawie utworzenia Pracowni Błon Komórkowych Mikroorganizmów.pdf (119,95KB)
PDFUchwała Nr 251/2018 Rady WNB w sprawie zmiany programu kształcenia zśp II stopień 2018.19.pdf (157,81KB)
PDFUchwała Nr 252/2018 Rady WNB w sprawie zmiany programu kształcenia gibe II stopień 2018.19.pdf (156,00KB)
PDFUchwała Nr 253/2018 Rady WNB w sprawie zmiany programu kształcenia mikrobiologia II stopień 2018.19.pdf (154,76KB)
PDFUchwała Nr 254/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Moniki Rams oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego (1).pdf (66,17KB)
PDFUchwała Nr 255/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Moniki Rams.pdf (64,76KB)
PDFUchwała Nr 256/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Rams.pdf (65,34KB)
PDFUchwała Nr 257/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Rams.pdf (64,92KB)
PDFUchwała Nr 258/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Moniki Rams.pdf (65,48KB)
PDFUchwała Nr 259/2018 Rady WNB w sprawie zmiany Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Bąkowskiego.pdf (68,23KB)

Uchwały z dnia 25 października 2018 r.:

PDFUchwała Nr 260/2018 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Magdaleny Moski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.pdf (65,63KB)
PDFUchwała Nr 261/2018 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr. inż. Marcina Kadeja.pdf (67,17KB)
PDFUchwała Nr 262/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr. Adamowi Rajszowi.pdf (64,47KB)
PDFUchwała Nr 263/2018 Rady WNB w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Adama Rajsza.pdf (65,13KB)
PDFUchwała Nr 264/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Urszuli Ratajczak.pdf (64,67KB)
PDFUchwała Nr 265/2018 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Swachy.pdf (67,96KB)
PDFUchwała Nr 266/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Swachy.pdf (67,55KB)
PDFUchwała Nr 267/2018 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Dagmary Jakubowskiej.pdf (66,12KB)
PDFUchwała Nr 268/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Dagmary Jakubowskiej.pdf (66,96KB)
PDFUchwała Nr 269/2018 Rady WNB w sprawie uchylenia uchwały RW Nr 215.2014 (sylabusy).pdf (128,20KB)
PDFUchwała Nr 270/2018 Rady WNB w sprawie kontynuacji ITS Darii Artyszuk.pdf (125,39KB)
PDFUchwała Nr 271/2018 Rady WNB w sprawie zmiany ITS Victorii Wilickiej.pdf (123,54KB)
PDFUchwała Nr 272/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia na umowę do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (118,46KB)
PDFUchwała Nr 273/2018 Rady WNB w sprawie odmowy zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (121,09KB)
PDFUchwała Nr 274/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (123,79KB)
PDFUchwała Nr 275/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia na umowę do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (135,04KB)
PDFUchwała Nr 276/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu WZOJK.pdf (129,41KB)

Uchwały z dnia 22 listopada 2018 r.:

PDFUchwała Nr 277/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia dr Lucynie Hałupce.pdf (70,23KB)
PDFUchwała Nr 278/2018 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Alicji Dołzbłasz.pdf (67,73KB)
PDFUchwała Nr 279/2018 Rady WNB w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Teresy Piskorskiej.pdf (69,35KB)
PDFUchwała Nr 280/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Teresy Piskorskiej.pdf (67,09KB)
PDFUchwała Nr 281/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Marka Brodzkiego.pdf (67,25KB)
PDFUchwała Nr 282/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy.pdf (67,77KB)
PDFUchwała Nr 283/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Seredyńskiego.pdf (68,12KB)
PDFUchwała Nr 284/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Warzybok.pdf (67,18KB)
PDFUchwała Nr 285/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (120,80KB)
PDFUchwała Nr 286/2018 Rady WNB w sprawie powołania Z-cy ds. dydaktycznych w KBC.pdf (289,10KB)
PDFUchwała Nr 287/2018 Rady WNB w sprawie utworzenia Pracowni Danio Pręgowanego.pdf (119,61KB)

Uchwały z dnia 20 grudnia 2018 r.:

PDFUchwała Nr 288/2018 Rady WNB w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytulu profesora nauk biologicznych dr. hab. Dariuszowi Skarżyńskiemu.pdf (64,33KB)
PDFUchwała Nr 289/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Kosmowskiej oraz wyznaczenia promotora.pdf (67,75KB)
PDFUchwała Nr 290/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Anny Kosmowskiej.pdf (65,91KB)
PDFUchwała Nr 291/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Kosmowskiej.pdf (65,95KB)
PDFUchwała Nr 292/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Kosmowskiej.pdf (66,13KB)
PDFUchwała Nr 293/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Anny Kosmowskiej.pdf (67,05KB)
PDFUchwała Nr 294/2018 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Dawidowicz.pdf (65,39KB)
PDFUchwała Nr 295/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Dawidowicz.pdf (67,02KB)
PDFUchwała Nr 296/2018 Rady WNB w sprawie przedstawienia rozprawy doktorskiej przez mgr. Grzegorza Swachę w języku angielskim.pdf (66,13KB)
PDFUchwała Nr 297/2018 w sprawie zmiany składu Wydziałowej komisji ds. przewodów doktorskich bs.pdf (70,09KB)
PDFUchwała Nr 298/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (63,22KB)
PDFUchwała Nr 299.2018 w sprawie zmiany składu KZJK Studia Doktoranckie Biologii.pdf (83,96KB)
PDFUchwała Nr 300/2018 Rady WNB w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Instytutu Genetyki i Mikrobiologii.pdf (63,33KB)