Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2018

Uchwały z dnia 25 stycznia 2018 r.:

PDFUchwała Nr 1/2018 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Izabeli Jędrzejowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 2/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr. Januszowi Wiśniewskiemu.pdf
PDFUchwała Nr 2a/2018 Rady WNB w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Janusza Wiśniewskiego.pdf
PDFUchwała Nr 3/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr. Sebastianowi Salacie.pdf
PDFUchwała Nr 4/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Jadwidze Jabłońskiej.pdf
PDFUchwała Nr 5/2018 Rady WNB w sprawie uściślenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Barbary Borkowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 6/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Barbary Borkowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 7/2018 Rady WNB w sprawie nagrody PRM.pdf
PDFUchwała Nr 8/2018 Rady WNB w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w roku akad. 2018_19 ochrona środowiska.pdf
PDFUchwała Nr 9/2018 Rady WNB w sprawie poszerzenia oferty przedmiotów do wyboru ZŚP III rok lic_.pdf
PDFUchwała Nr 10/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia na umowę do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf
PDFUchwała Nr 11/2018 Rady WNB w sprawie ITS Darii Artyszuk.pdf
PDFUchwała Nr 12/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf

Uchwały z dnia 22 lutego 2018 r.:

PDFUchwała Nr 13/2018 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr. Rafała Ogórka.pdf
PDFUchwała Nr 14/2018 Rady WNB w sprawie uściślenia tematu rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Pecha.pdf
PDFUchwała Nr 15/2018 Rady WNB w sprawie uściślenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Hanny Moniuszko.pdf
PDFUchwała Nr 16/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Hanny Moniuszko.pdf
PDFUchwała Nr 17/2018 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Ratajczak.pdf
PDFUchwała Nr 18/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Ratajczak.pdf
PDFUchwała Nr 19/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Skórzewskiego.pdf
PDFUchwała Nr 20/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Adama Rajsza.pdf
PDFUchwała Nr 21/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Chrabąszcza.pdf
PDFUchwała Nr 22/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Dawidowicz.pdf
PDFUchwała Nr 23/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Żołubak.pdf
PDFUchwała Nr 24/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Kolendy.pdf
PDFUchwała Nr 25/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kuźniarskiej.pdf
PDFUchwała Nr 26/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia na umowę do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf
PDFUchwała Nr 27/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich w KFNM.pdf
PDFUchwała Nr 28/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf

Uchwały z dnia 22 marca 2018 r.:

PDFUchwała Nr 29/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. prof. Małgorzacie Daczewskiej.pdf
PDFUchwała Nr 30/2018 Rady WNB w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. prof. Małgorzacie Daczewskiej.pdf
PDFUchwała Nr 31/2018 Rady WNB w sprawie uściślenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Anny Szewczyk.pdf
PDFUchwała Nr 32/2018 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Szewczyk.pdf
PDFUchwała Nr 33/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Szewczyk.pdf
PDFUchwała Nr 34/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Bąkowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 35/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Mateusza Berezowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 36/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Marka Brodzkiego.pdf
PDFUchwała Nr 37/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Jatczak Śliwy.pdf
PDFUchwała Nr 38/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Mikołaja Kaźmierczaka.pdf
PDFUchwała Nr 39/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Kostyn.pdf
PDFUchwała Nr 40/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Lewickiej.pdf
PDFUchwała Nr 41/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Łątki.pdf
PDFUchwała Nr 42/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Morki.pdf
PDFUchwała Nr 43/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Seweryna Muchy.pdf
PDFUchwała Nr 44/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Emila Palucha.pdf
PDFUchwała Nr 45/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Bartosza Roszniowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 46/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Majtyki.pdf
PDFUchwała Nr 47/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Renaty Łojko.pdf
PDFUchwała Nr 48/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Kingi Leśniańskiej.pdf
PDFUchwała Nr 49/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Zofii Król.pdf
PDFUchwała Nr 50/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kozyra.pdf
PDFUchwała Nr 51/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Marty Konikiewicz.pdf
PDFUchwała Nr 52/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Klimowicz.pdf
PDFUchwała Nr 53/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Kiałki.pdf
PDFUchwała Nr 54/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Jaworskiej.pdf
PDFUchwała Nr 55/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej.pdf
PDFUchwała Nr 56/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Wasińskiej.pdf
PDFUchwała Nr 57/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Tyszeckiej.pdf
PDFUchwała Nr 58/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Turzańskiej-Pietras.pdf
PDFUchwała Nr 59/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Turowicz.pdf
PDFUchwała Nr 60/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Edyty Turniak.pdf
PDFUchwała Nr 61/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Stach.pdf
PDFUchwała Nr 62/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Piwnik.pdf
PDFUchwała Nr 63/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Osińskiej-Dzienniak.pdf
PDFUchwała Nr 64/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Myśków.pdf
PDFUchwała Nr 65/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Ratajczak.pdf
PDFUchwała Nr 66/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Lemanik.pdf
PDFUchwała Nr 67/2018 Rady WNB w sprawie stypendium dla wybitnych młodych naukowców.pdf
PDFUchwała Nr 68/2018 Rady WNB w sprawie limitów przyjęć na specjalności (biologia) 2018_19.pdf

Uchwały z dnia 26 kwietnia 2018 r.:

PDFUchwała Nr 69/2018 Rady WNB w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Pani dr hab. Malgorzacie Daczewskiej, prof UWr.pdf
PDFUchwała Nr 70/2018 Rady WNB w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Ratajczak.pdf
PDFUchwała Nr 71/2018 Rady WNB w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgra Adama Rajsza.pdf
PDFUchwała Nr 72/2018 Rady WNB w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr Marty Konikiewicz.pdf
PDFUchwała nr 73/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Marty Konikiewicz.pdf
PDFUchwała nr 74/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Radosława Gila.pdf
PDFUchwała nr 75/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Mariusza Chrabąszcza.pdf
PDFUchwała nr 76/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Dawidowicz.pdf
PDFUchwała nr 77/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Radosława Gila.pdf
PDFUchwała nr 78/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Moniki Jaworskiej.pdf
PDFUchwała nr 79/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Agaty Kiałki.pdf
PDFUchwała nr 80/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Klimowicz.pdf
PDFUchwała nr 81/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Krzysztofa Kolendy.pdf
PDFUchwała nr 82/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Marty Konikiewicz.pdf
PDFUchwała nr 83/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kozyra.pdf
PDFUchwała nr 84/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Zofii Król.pdf
PDFUchwała nr 85/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Anny Lemanik.pdf
PDFUchwała nr 86/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Kingii Leśniańskiej.pdf
PDFUchwała nr 87/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Renaty Łojko.pdf
PDFUchwała nr 88/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Majtyki.pdf
PDFUchwała nr 89/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Myśków.pdf
PDFUchwała nr 90/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Anny Osińskiej-Dzienniak.pdf
PDFUchwała nr 91/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Pawła Pecha.pdf
PDFUchwała nr 92/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Joanny Piróg.pdf
PDFUchwała nr 93/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Agaty Piwnik.pdf
PDFUchwała nr 94/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Adama Rajsza.pdf
PDFUchwała nr 95/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Ratakjczak.pdf
PDFUchwała nr 96/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Grzegorza Skórzewskiego.pdf
PDFUchwała nr 97/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Stach.pdf
PDFUchwała nr 98/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Edyty Turniak.pdf
PDFUchwała nr 99/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Turowicz.pdf
PDFUchwała nr 100/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Tyszeckiej.pdf
PDFUchwała nr 101/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Wasińskiej.pdf
PDFUchwała nr 102/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Zarzeckiej-Szubińskiej.pdf
PDFUchwała nr 103/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Żołubak.pdf
PDFUchwała Nr 104/2018 Rady WNB w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr Anny Kostyn.pdf
PDFUchwała Nr 105/2018 Rady WNB w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgra Emila Palucha.pdf
PDFUchwała Nr 106/2018 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Emila Palucha.pdf
PDFUchwała Nr 107/2018 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Kostyn.pdf
PDFUchwała Nr 108/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Kostyn.pdf
PDFUchwała nr 109/2018 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Kamila Szymusiaka.pdf
PDFUchwała nr 110/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Bąkowskiego.pdf
PDFUchwała nr 111/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Mateusza Berezowskiego.pdf
PDFUchwała nr 112/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Marka Brodzkiego.pdf
PDFUchwała nr 113/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Brzdąk.pdf
PDFUchwała nr 114/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Dagmary Jakubowskiej.pdf
PDFUchwała nr 115/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy.pdf
PDFUchwała nr 116/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Mikołaja Kaźmierczaka.pdf
PDFUchwała nr 117/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Anny Kostyn.pdf
PDFUchwała nr 118/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Anny Lewickiej.pdf
PDFUchwała nr 119/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Łątki.pdf
PDFUchwała nr 120/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Morki.pdf
PDFUchwała nr 121/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Seweryna Muchy.pdf
PDFUchwała nr 122/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Emila Palucha.pdf
PDFUchwała nr 123/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Posyniak.pdf
PDFUchwała nr 124/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Bartosza Roszniowskiego.pdf
PDFUchwała nr 125/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Anny Szewczyk.pdf
PDFUchwała Nr 126/2018 Rady WNB w sprawie zaopiniowania utworzenia Centrum Transferu Technologii.pdf

Uchwały z dnia 24 maja 2018 r.:

PDFUchwała Nr 127/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Dariuszowi Skarżyńskiemu, prof. UWr.pdf
PDFUchwała Nr 128/2018 Rady WNB w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Dariuszowi Skarżyńskiemu, prof. UWr.pdf
PDFUchwała Nr 129/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia dr Izabeli Jędrzejowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 130/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia dr. inż. Rafałowi Ogórkowi.pdf
PDFUchwała Nr 131/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Marcie Ksiażczyk.pdf
PDFUchwała Nr 132/2018 Rady WNB w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Marty Książczyk.pdf
PDFUchwała nr 133/2018 Rady WNB w sprawie odwołania z funkcji recenzenta i powołania nowego recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Joanny Pomorskiej-Grochowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 134/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Pomorskiej-Grochowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 135/2018 Rady WNB w sprawie poszerzenia puli przedmiotów do wyboru biologia II stopień.pdf
PDFUchwała Nr 136/2018 Rady WNB w sprawie poszerzenia puli przedmiotów do wyboru genetyka i biologia eksperymentalna I stopień.pdf
PDFUchwała Nr 137/2018 Rady WNB w sprawie poszerzenia puli przedmiotów do wyboru genetyka i biologia eksperymentalna II stopień.pdf
PDFUchwała Nr 138/2018 Rady WNB w sprawie poszerzenia puli przedmiotów do wyboru mikrobiologi II stopień.pdf
PDFUchwała Nr 139/2018 Rady WNB w sprawie zmiany w przedmiotach wyboru ograniczonego mikrobiologia I stopień.pdf
PDFUchwała Nr 140/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf

Uchwały z dnia 28 czerwca 2018 r.:

PDFUchwała Nr 141/2018 Rady WNB w sprawie programu kształcenia genetyka i biologia eksperymentana I stopień 2018.19.pdf
PDFUchwała Nr 142/2018 Rady WNB w sprawie programu kształcenia genetyka i biologia eksperymentana II stopień 2018.19.pdf
PDFUchwała Nr 143/2018 Rady WNB w sprawie programu kształcenia mikrobiologia I stopień 2018.19.pdf
PDFUchwała Nr 144/2018 Rady WNB w sprawie programu kształcenia mikrobiologia II stopień 2018.19.pdf
PDFUchwała Nr 145/2018 Rady WNB w sprawie programu kształcenia biologia I stopień 2018.19.pdf
PDFUchwała Nr 146/2018 Rady WNB w sprawie programu kształcenia biologia II stopień 2018.19.pdf
PDFUchwała Nr 147/2018 Rady WNB w sprawie programu kształcenia zarządzanie środowskiem przyrodniczym I stopień 2018.19.pdf
PDFUchwała Nr 148/2018 Rady WNB w sprawie programu kształcenia zarządzanie środowskiem przyrodniczym II stopień 2018.19.pdf
PDFUchwała Nr 149/2018 Rady WNB w sprawie programu kształcenia biologia człowieka I stopień od 2018.19.pdf
PDFUchwała Nr 150/2018 Rady WNB w sprawie ITS Kacpra Bontera.pdf
PDFUchwała Nr 151/2018 Rady WNB w sprawie ITS Klary Stryjewskiej.pdf
PDFUchwała Nr 152/2018 Rady WNB w sprawie ITS Victorii Wilickiej.pdf
PDFUchwała Nr 153/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf
PDFUchwała Nr 154/2018 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Lucyny Hałupki z Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDFUchwała Nr 155/2018 Rady WNB w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Panu dr. hab. Dariuszowi Skarżyńskiemu, prof. UWr.pdf
PDFUchwała Nr 156/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Aureli Cegłowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 157/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Annie Lemanik.pdf
PDFUchwała Nr 158/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Annie Szewczyk.pdf
PDFUchwała Nr 159/2018 Rady WNB w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Anny Szewczyk.pdf
PDFUchwała Nr 160/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Barbarze Borkowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 161/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Mateusza Bartza oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf
PDFUchwała Nr 162/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Bartza.pdf
PDFUchwała Nr 163/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Bardza.pdf
PDFUchwała Nr 164/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Bartza.pdf
PDFUchwała Nr 165/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Bartza.pdf
PDFUchwała Nr 166/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Justyny Roszkowiak oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf
PDFUchwała Nr 167/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Justyny Roszkowiak.pdf
PDFUchwała Nr 168/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Justyny Roszkowiak.pdf
PDFUchwała Nr 169/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Justyny Roszkowiak.pdf
PDFUchwała Nr 170/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Justyny Roszkowiak.pdf
PDFUchwała Nr 171/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Zboińskiej oraz wyznaczenia promotora.pdf
PDFUchwała Nr 172/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Zboińskiej.pdf
PDFUchwała Nr 173/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Zboińskiej.pdf
PDFUchwała Nr 174/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Zboińskiej.pdf
PDFUchwała Nr 175/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Zboińskiej.pdf
PDFUchwała Nr 176/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Wiktorii Gornig oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf
PDFUchwała Nr 177/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Wiktorii Gornig.pdf
PDFUchwała Nr 178/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Wiktorii Gornig.pdf
PDFUchwała Nr 179/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Wiktorii Gornig.pdf
PDFUchwała Nr 180/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Wiktorii Gornig.pdf
PDFUchwała Nr 181/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Moniki Pietraszko oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf
PDFUchwała Nr 182/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Moniki Pietraszko.pdf
PDFUchwała Nr 183/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Pietraszko.pdf
PDFUchwała Nr 184/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Pietraszko.pdf
PDFUchwała Nr 185/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Moniki Pietraszko.pdf
PDFUchwała Nr 186/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Raduły oraz wyznaczenia promotora.pdf
PDFUchwała Nr 187/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Raduły.pdf
PDFUchwała Nr 188/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Raduły.pdf
PDFUchwała Nr 189/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Raduły.pdf
PDFUchwała Nr 190/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Raduły.pdf
PDFUchwała Nr 191/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Skawińskiego oraz wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.pdf
PDFUchwała Nr 192/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Skawińskiego.pdf
PDFUchwała Nr 193/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Skawińskiego.pdf
PDFUchwała Nr 194/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Skawińskiego.pdf
PDFUchwała Nr 195/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Skawińskiego.pdf
PDFUchwała Nr 196/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Katarzyny Łapińskiej oraz wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.pdf
PDFUchwała Nr 197/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Łapińskiej.pdf
PDFUchwała Nr 198/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Łapińskiej.pdf
PDFUchwała Nr 199/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Łapińskiej.pdf
PDFUchwała Nr 200/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Emila Palucha.pdf
PDFUchwała Nr 201/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Mateusza Meserszmita oraz wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.pdf
PDFUchwała Nr 202/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Maserszmita.pdf
PDFUchwała Nr 203/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Meserszmita.pdf
PDFUchwała Nr 204/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Meserszmita.pdf
PDFUchwała Nr 205/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Meserszmita.pdf
PDFUchwała Nr 206/2018 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Bąkowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 207/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Bąkowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 208/2018 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aliny Zawiślak.pdf
PDFUchwała Nr 209/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aliny Zawiślak.pdf
PDFUchwała Nr 210/2018 Rady WNB w sprawie komisji ds. przewodów doktorskich - biologia eksperymentalna.pdf

Uchwały z dnia 20 września 2018 r.:

PDFUchwała Nr 211/2018 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Magdaleny Wołoszyńskiej.pdf
PDFUchwała Nr 212/2018 Rady WNB w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytulu profesora Małgorzacie Daczewskiej.pdf
PDFUchwała Nr 213/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Alinie Zawiślak.pdf
PDFUchwała Nr 214/2018 Rady WNB w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Aliny Zawiślak.pdf
PDFUchwała Nr 215/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Annie Kostyn.pdf
PDFUchwała Nr 216/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr. Emilowi Paluchowi.pdf
PDFUchwała Nr 217/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Biedroń oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf
PDFUchwała Nr 218/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Biedroń.pdf
PDFUchwała Nr 219/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Biedroń.pdf
PDFUchwała Nr 220/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Biedroń.pdf
PDFUchwała Nr 221/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Biedroń.pdf
PDFUchwała Nr 222/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Przemysława Dudy, wyznaczenie promotora.pdf
PDFUchwała Nr 223/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Dudy.pdf
PDFUchwała Nr 224/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Dudy.pdf
PDFUchwała Nr 225/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Dudy.pdf
PDFUchwała Nr 226/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Dudy.pdf
PDFUchwała Nr 227/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Michała Michałowskiego, wyznaczenie promotora.pdf
PDFUchwała Nr 228/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Michała Michałowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 229/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Michała Michałowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 230/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Michała Michałowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 231/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Michała Michałowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 232/2018 Rady WNB w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Bąkowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 233/2018 Rady WNB w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Morki.pdf
PDFUchwała Nr 233a/2018 Rady WNB w sprawie przedstawienia przez mgr Katarzynę Morkę rozprawy doktorskiej w języku angielskim.pdf
PDFUchwała Nr 234/2018 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Teresy Piskorskiej.pdf
PDFUchwała Nr 235/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Teresy Piskorskiej.pdf
PDFUchwała Nr 236/2018 Rady WNB w sprawie zmiany w treści Zarządzenia Rektora nr 33_2008.pdf
PDFUchwała Nr 237/2018 Rady WNB w sprawie procedury realizacji pracy dyplomowej poza WNB.pdf
PDFUchwała Nr 238/2018 Rady WNB w sprawie procedury wprowadzania korekt w programach studiów.pdf
PDFUchwała Nr 239/2018 Rady WNB w sprawie zmiany w programie kształcenia Studiów Podyplomowych Ekoznawca.pdf 
PDFUchwała Nr 240/2018 Rady WNB w sprawie zmiany programu kształcenia biologia II stopień 2018.19.pdf
PDFUchwała Nr 241/2018 Rady WNB w sprawie zmiany programu kształcenia ochrona środowiska I i II stopień 2018.19.pdf
PDFUchwała Nr 242/2018 Rady WNB w sprawie likwidacji studiów niestacjonarnych na kierunku biologia.pdf
PDFUchwała Nr 243/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia na umowę do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf
PDFUchwała Nr 244/2018 Rady WNB w sprawie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia studentów i doktorantów.pdf
PDFUchwała Nr 245/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Wydziałowej komisji ds. przewodów doktorskich.pdf
PDFUchwała Nr 246/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf
PDFUchwała Nr 247/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu KZJK genetyka i biologia eksperymentalna.pdf
PDFUchwała Nr 248/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu MZJK ochrona środowiska.pdf
PDFUchwała Nr 249/2018 Rady WNB w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo finansowego na rok 2018.pdf
PDFUchwała Nr 250/2018 Rady WNB w sprawie utworzenia Pracowni Błon Komórkowych Mikroorganizmów.pdf
PDFUchwała Nr 251/2018 Rady WNB w sprawie zmiany programu kształcenia zśp II stopień 2018.19.pdf
PDFUchwała Nr 252/2018 Rady WNB w sprawie zmiany programu kształcenia gibe II stopień 2018.19.pdf
PDFUchwała Nr 253/2018 Rady WNB w sprawie zmiany programu kształcenia mikrobiologia II stopień 2018.19.pdf
PDFUchwała Nr 254/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Moniki Rams oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego (1).pdf
PDFUchwała Nr 255/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Moniki Rams.pdf
PDFUchwała Nr 256/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Rams.pdf
PDFUchwała Nr 257/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Rams.pdf
PDFUchwała Nr 258/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Moniki Rams.pdf
PDFUchwała Nr 259/2018 Rady WNB w sprawie zmiany Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Bąkowskiego.pdf

Uchwały z dnia 25 października 2018 r.:

PDFUchwała Nr 260/2018 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Magdaleny Moski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.pdf
PDFUchwała Nr 261/2018 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr. inż. Marcina Kadeja.pdf
PDFUchwała Nr 262/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr. Adamowi Rajszowi.pdf
PDFUchwała Nr 263/2018 Rady WNB w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Adama Rajsza.pdf
PDFUchwała Nr 264/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Urszuli Ratajczak.pdf
PDFUchwała Nr 265/2018 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Swachy.pdf
PDFUchwała Nr 266/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Swachy.pdf
PDFUchwała Nr 267/2018 Rady WNB w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Dagmary Jakubowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 268/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Dagmary Jakubowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 269/2018 Rady WNB w sprawie uchylenia uchwały RW Nr 215.2014 (sylabusy).pdf
PDFUchwała Nr 270/2018 Rady WNB w sprawie kontynuacji ITS Darii Artyszuk.pdf
PDFUchwała Nr 271/2018 Rady WNB w sprawie zmiany ITS Victorii Wilickiej.pdf
PDFUchwała Nr 272/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia na umowę do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf
PDFUchwała Nr 273/2018 Rady WNB w sprawie odmowy zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf
PDFUchwała Nr 274/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf
PDFUchwała Nr 275/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia na umowę do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf
PDFUchwała Nr 276/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu WZOJK.pdf

Uchwały z dnia 22 listopada 2018 r.:

PDFUchwała Nr 277/2018 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia dr Lucynie Hałupce.pdf
PDFUchwała Nr 278/2018 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Alicji Dołzbłasz.pdf
PDFUchwała Nr 279/2018 Rady WNB w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Teresy Piskorskiej.pdf
PDFUchwała Nr 280/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Teresy Piskorskiej.pdf
PDFUchwała Nr 281/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Marka Brodzkiego.pdf
PDFUchwała Nr 282/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy.pdf
PDFUchwała Nr 283/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Seredyńskiego.pdf
PDFUchwała Nr 284/2018 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Warzybok.pdf
PDFUchwała Nr 285/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf
PDFUchwała Nr 286/2018 Rady WNB w sprawie powołania Z-cy ds. dydaktycznych w KBC.pdf
PDFUchwała Nr 287/2018 Rady WNB w sprawie utworzenia Pracowni Danio Pręgowanego.pdf

Uchwały z dnia 20 grudnia 2018 r.:

PDFUchwała Nr 288/2018 Rady WNB w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytulu profesora nauk biologicznych dr. hab. Dariuszowi Skarżyńskiemu.pdf
PDFUchwała Nr 289/2018 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Kosmowskiej oraz wyznaczenia promotora.pdf
PDFUchwała Nr 290/2018 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Anny Kosmowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 291/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Kosmowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 292/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Kosmowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 293/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Anny Kosmowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 294/2018 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Dawidowicz.pdf
PDFUchwała Nr 295/2018 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Dawidowicz.pdf
PDFUchwała Nr 296/2018 Rady WNB w sprawie przedstawienia rozprawy doktorskiej przez mgr. Grzegorza Swachę w języku angielskim.pdf
PDFUchwała Nr 297/2018 w sprawie zmiany składu Wydziałowej komisji ds. przewodów doktorskich bs.pdf
PDFUchwała Nr 298/2018 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf
PDFUchwała Nr 299.2018 w sprawie zmiany składu KZJK Studia Doktoranckie Biologii.pdf
PDFUchwała Nr 300/2018 Rady WNB w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Instytutu Genetyki i Mikrobiologii.pdf