Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.7.2017.DB

DBUnieważnienie postępowania nr BZPSA.241.7.2017.DB (544,95KB)
Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.7.2017.DB w ramach projektu „Uniwersytet Kompetencji II” realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
 i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer projektu: POWR.03.01-00-00-B063/15.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkolenia w języku polskim, pt: „Coaching zespołowy i grupowy”,  w której weźmie udział 1 pracownik Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu „Uniwersytet Kompetencji II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.)

DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego.doc (363,00KB)
PDFWzor umowa Coaching Zespołowy.pdf (420,16KB)
PDFZapytanie ofertowe -BZPSA.241.7.2017.DB.pdf (757,79KB)