Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.7.2017.DB

DBUnieważnienie postępowania nr BZPSA.241.7.2017.DB
Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.7.2017.DB w ramach projektu „Uniwersytet Kompetencji II” realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
 i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer projektu: POWR.03.01-00-00-B063/15.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkolenia w języku polskim, pt: „Coaching zespołowy i grupowy”,  w której weźmie udział 1 pracownik Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu „Uniwersytet Kompetencji II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.)

DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego.doc
PDFWzor umowa Coaching Zespołowy.pdf
PDFZapytanie ofertowe -BZPSA.241.7.2017.DB .pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-07-2017
  przez: Dominika Buczkowska
 • opublikowano:
  17-07-2017 13:31
  przez: Dominika Buczkowska
 • zmodyfikowano:
  28-07-2017 12:27
  przez: Dominika Buczkowska
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 1420
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego