Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.6.2017.DB

DBInformacja o wynikach postępowania BZPSA.241.6.2017.DB (402,47KB)
Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.6.2017.DB w ramach projektu „Uniwersytet Kompetencji II” realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer projektu: POWR.03.01-00-00-B063/15.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkolenia w języku polskim, pt:  „Moderator metody Design Thinking”, w której weźmie udział 4 pracowników Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu „Uniwersytet Kompetencji II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.)

 

PDFWzór umowy Design Thinking.pdf (418,88KB)
DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego.doc (368,50KB)

PDFZapytanie ofertowe BZPSA.241.6.2017.DB.pdf (762,86KB)