Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WNB.2410.12.2017.AM Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego do jednostek Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PDFwniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą.pdf (527,00KB)
 


PDFzawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (321,63KB)
 


PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf (448,09KB)


PDFinformacja nr 1 do Wykonawców.pdf (123,86KB)
PDFogłoszenie o zamówieniu o zmianie ogłoszenia.pdf (59,05KB)
PDFsiwz z załącznikiem 2, 3, 4, 5 zmiana z 19.04.2017.pdf (320,65KB)
DOCXOpis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1, zmiana 19.04.2017.docx (35,60KB)

 

Uwaga, nastąpiła zmiana terminu składnia i otwarcia ofert!

Ofertę należy złożyć do dnia 25.04.2017 r. do godziny 09:30 w

Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych, ul. Kuźnicza 35 pok. 20 (II piętro), 50-138 Wrocław

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2017 r. o godz. 10:00 pod adresem:

Wydział Nauk Biologicznych, ul. Kuźnicza 35 pok. 19 (I piętro), 50-138 Wrocław

 


Ofertę należy złożyć do dnia 20.04.2017 r. do godziny 11:30 w

Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych, ul. Kuźnicza 35 pok. 20 (II piętro), 50-138 Wrocław

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2017 r. o godz. 12:00 pod adresem:

Wydział Nauk Biologicznych, ul. Kuźnicza 35 pok. 19 (I piętro), 50-138 Wrocław


PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (134,70KB)
DOCXOpis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1.docx (35,56KB)
PDFsiwz z załącznikiem 2, 3, 4, 5.pdf (319,89KB)