Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BZPSA.241.2.2017.DB

PDFunieważnienie BZPSA.241.2.2017. DB.pdf (553,30KB)
Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.2.2017.DB w ramach projektu „Uniwersytet Kompetencji II” realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r., 2164, z późniejszymi zmianami) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

 

 

PDFWzór umowa do zadania nr 1.pdf (420,03KB)
PDFWzór umowa do Zadania nr 2.pdf (419,82KB)
DOCXZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego.docx (326,60KB)
DOCXZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego.docx (326,74KB)
PDFZapytanie ofertowe BZPSA.241.2.2017.pdf (782,10KB)