Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej 2016

PDFUchwała Nr 1 - regulamin wyborow do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów.pdf (406,72KB)
PDFUchwała Nr 2 - w sprawie wyboru wydzialowych komisji - zmiana terminu dla WNHiP, WCh, WNB.pdf (193,51KB)
PDFUchwała Nr 3 - w sprawie uchwalenia Regulaminu dla wyboru Rektora i Prorektorów.pdf (276,14KB)
PDFUchwała Nr 4 - stwierdzenie ważności wyboru przedstawiciela doktorantow do Senatu UWr.pdf (99,43KB)
PDFUchwala Nr 5 - w sprawie podziału mandatów do Senatu UWr.pdf (206,64KB)
PDFUchwala Nr 6 - w sprawie uchwalenia regulaminu wyborczego dla wyboru Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.pdf (240,30KB)
PDFUchwala Nr 7 - w sprawie regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli do Senatu i rad wydziałów.pdf (276,50KB)
PDFUchwała Nr 8 - w sprawie protestu wyborczego.pdf (209,37KB)
PDFUchwała Nr 9 - w sprawie wyborów do UKE na WF w grupie pozostałych nauczycieli akademickich.pdf (223,83KB)
PDFUchwała Nr 10 - w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru Elektora.pdf (217,50KB)
PDFUchwała Nr 11 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyborów Elektorów do UKE.pdf (254,15KB)
PDFUchwała Nr 12 - w sprawie ustalenia wyniku wyborów przedstawicieli Samorządu Studentów do Senatu UWr na kadencję 2012_2016.pdf (102,46KB)
PDFUchwała Nr 13 - w sprawie Regulaminu wyborów do Komisji Etyki.pdf (241,72KB)
PDFUchwała Nr 14 - zmiana do Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli do Senatu i rad wydziałów.pdf (278,51KB)
PDFUchwała Nr 15 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyborów Elektorów do UKE w powtórzonych wyborach na WF.pdf (192,78KB)
PDFUchwała Nr 16 - w sprawie składu Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów (251,13KB)
PDFUchwała Nr 17 - w sprawie ustalenia czasu i miejsca wyborów Dziekana WPAE UWr na kadencję 2012-2016_wybory uzupełniające.pdf (194,94KB)
PDFUchwala Nr 18 - wprowadzająca zmianę do Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli do Senatu i rad wydziałów.pdf (284,46KB)
PDFUchwała Nr 19 - w sprawie listy kandydatów w wyborach na Rektora UWr na kadencję 2016-2020.pdf (199,80KB)
PDFUchwała Nr 20 - w sprawie w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyboru Dziekana WPAE UW na kadencję 2012-2016_wybory uzupełniające.pdf (98,45KB)
PDFUchwała Nr 21 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyboru Dziekana WPAE UWr na kadencję 2016-2020.pdf (98,63KB)
PDFUchwała Nr 22 - w sprawie ustalenia czasu i miejsca wyborów przedstawiciela pozostałych nauczycieli akademickich do Rady WCh na kadencję 2012-2016_wybory uzupełniające.pdf (195,96KB)
PDFUchwała Nr 23 - w sprawie ustalenia wyniku wyborów Rektora.pdf (114,85KB)
PDFUchwała Nr 24 - w sprawie ustalenia wyniku wyborów przedstawiciela pozostałych nauczycieli akademickich do rady WCh na kadencję 2012-2016_wybory uzupełniające.pdf (99,49KB)
PDFUchwała Nr 25 - w sprawie ustalenia czasu i miejsca wyborów przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady WNS.pdf (199,64KB)
PDFUchwala Nr 26 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyników wyborów Prorektorów UWr.pdf (115,48KB)
PDFUchwała Nr 27 - w sprawie ustalenia wyniku wyborów Prorektora ds. studenckich.pdf (112,85KB)
PDFUchwała Nr 28 - w sprawie ustalenia wyniku wyborów przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady WB_wybory uzupelniajace.pdf (100,22KB)
PDFUchwała Nr 29 - w sprawie ustalenia wyniku wyborów przedstawiciela WNS do Komisji Etyki na kadencję 2012-2016_wybory uzupelniajace.pdf (98,28KB)
PDFUchwała Nr 30 - w sprawie ustalenia czasu i miejsca wyborów przedstawiciela WNB do Senatu UWr na kadencję 2012-2016_wybory uzupełniające.pdf (196,91KB)
PDFUchwała Nr 31 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Dziekana WNHP.pdf (101,04KB)
PDFUchwała Nr 32 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów uzupełnianących do Rady WNS na kadencje 2012-2016.pdf (43,27KB)
PDFUchwała Nr 33 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Dziekana WNZKŚ.pdf (41,30KB)
PDFUchwala Nr 34 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawiciela WNB do Senatu UWr na kadencję 2012-2016_ wybory uzupełniające.pdf (101,93KB)
PDFUchwala Nr 35 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Dziekana WNS UWr.pdf (100,04KB)
PDFUchwala Nr 36 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Dziekana WMI.pdf (100,13KB)
PDFUchwala Nr 37 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Dziekana WNB.pdf (101,50KB)
PDFUchwała Nr 38 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Dziekana WF.pdf (41,48KB)
PDFUchwała Nr 39 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Dziekana WCh.pdf (100,23KB)
PDFUchwała Nr 40 - w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady WNZKS na kadencję 2016-2020 oraz obowiąku ich powtórze.pdf (219,10KB)
PDFUchwała Nr 41 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Dziekana WFA.pdf (99,61KB)
PDFUchwała Nr 42 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Dziekana WB.pdf (99,72KB)
PDFUchwała Nr 43 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Prodziekanów UWr.pdf (202,07KB)
PDFUchwała Nr 44 - w sprawie zmiany terminu wyboru Prodziekana WNHP.pdf (193,17KB)
PDFUchwała Nr 45 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Prodziekanów WFA oraz WNB.pdf (194,09KB)
PDFUchwała Nr 46 - w sprawie zmiany terminu wyboru przedstawicieli WB UWr do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.pdf (193,03KB)
PDFUchwała Nr 47 - w sprawie zmiany terminu wyborów przedstawicieli doktorantów do Senatu oraz rad wydziałów UWr.pdf (194,50KB)
PDFUchwała Nr 48 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli grup pracowniczych do Senatu UWr.pdf (218,60KB)
PDFUchwała Nr 49 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli do rad wydziałów UWr.pdf (230,35KB)
PDFUchwała Nr 50 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli do Komisji Etyki.pdf (205,66KB)
PDFUchwała Nr 51 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Prodziekanów WNHP.pdf (204,59KB)
PDFUchwała Nr 52 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.pdf (209,31KB)
PDFuchwała Nr 53 - w sprawie ustalenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.pdf (106,07KB)
PDFUchwała Nr 54 - w sprawie ustalenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów do Senatu UWr.pdf (106,37KB)