Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej 2016

PDFUchwała Nr 1 - regulamin wyborow do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów.pdf
PDFUchwała Nr 2 - w sprawie wyboru wydzialowych komisji - zmiana terminu dla WNHiP, WCh, WNB.pdf
PDFUchwała Nr 3 - w sprawie uchwalenia Regulaminu dla wyboru Rektora i Prorektorów.pdf
PDFUchwała Nr 4 - stwierdzenie ważności wyboru przedstawiciela doktorantow do Senatu UWr.pdf
PDFUchwala Nr 5 - w sprawie podziału mandatów do Senatu UWr.pdf
PDFUchwala Nr 6 - w sprawie uchwalenia regulaminu wyborczego dla wyboru Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.pdf
PDFUchwala Nr 7 - w sprawie regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli do Senatu i rad wydziałów.pdf
PDFUchwała Nr 8 - w sprawie protestu wyborczego.pdf
PDFUchwała Nr 9 - w sprawie wyborów do UKE na WF w grupie pozostałych nauczycieli akademickich.pdf
PDFUchwała Nr 10 - w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru Elektora.pdf
PDFUchwała Nr 11 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyborów Elektorów do UKE.pdf
PDFUchwała Nr 12 - w sprawie ustalenia wyniku wyborów przedstawicieli Samorządu Studentów do Senatu UWr na kadencję 2012_2016.pdf
PDFUchwała Nr 13 - w sprawie Regulaminu wyborów do Komisji Etyki.pdf
PDFUchwała Nr 14 - zmiana do Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli do Senatu i rad wydziałów.pdf
PDFUchwała Nr 15 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyborów Elektorów do UKE w powtórzonych wyborach na WF.pdf
PDFUchwała Nr 16 - w sprawie składu Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów
PDFUchwała Nr 17 - w sprawie ustalenia czasu i miejsca wyborów Dziekana WPAE UWr na kadencję 2012-2016_wybory uzupełniające.pdf
PDFUchwala Nr 18 - wprowadzająca zmianę do Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli do Senatu i rad wydziałów.pdf
PDFUchwała Nr 19 - w sprawie listy kandydatów w wyborach na Rektora UWr na kadencję 2016-2020.pdf
PDFUchwała Nr 20 - w sprawie w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyboru Dziekana WPAE UW na kadencję 2012-2016_wybory uzupełniające.pdf
PDFUchwała Nr 21 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyboru Dziekana WPAE UWr na kadencję 2016-2020.pdf
PDFUchwała Nr 22 - w sprawie ustalenia czasu i miejsca wyborów przedstawiciela pozostałych nauczycieli akademickich do Rady WCh na kadencję 2012-2016_wybory uzupełniające.pdf
PDFUchwała Nr 23 - w sprawie ustalenia wyniku wyborów Rektora.pdf
PDFUchwała Nr 24 - w sprawie ustalenia wyniku wyborów przedstawiciela pozostałych nauczycieli akademickich do rady WCh na kadencję 2012-2016_wybory uzupełniające.pdf
PDFUchwała Nr 25 - w sprawie ustalenia czasu i miejsca wyborów przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady WNS.pdf
PDFUchwala Nr 26 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyników wyborów Prorektorów UWr.pdf
PDFUchwała Nr 27 - w sprawie ustalenia wyniku wyborów Prorektora ds. studenckich.pdf
PDFUchwała Nr 28 - w sprawie ustalenia wyniku wyborów przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady WB_wybory uzupelniajace.pdf
PDFUchwała Nr 29 - w sprawie ustalenia wyniku wyborów przedstawiciela WNS do Komisji Etyki na kadencję 2012-2016_wybory uzupelniajace.pdf
PDFUchwała Nr 30 - w sprawie ustalenia czasu i miejsca wyborów przedstawiciela WNB do Senatu UWr na kadencję 2012-2016_wybory uzupełniające.pdf
PDFUchwała Nr 31 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Dziekana WNHP.pdf
PDFUchwała Nr 32 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów uzupełnianących do Rady WNS na kadencje 2012-2016.pdf
PDFUchwała Nr 33 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Dziekana WNZKŚ.pdf
PDFUchwala Nr 34 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawiciela WNB do Senatu UWr na kadencję 2012-2016_ wybory uzupełniające.pdf
PDFUchwala Nr 35 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Dziekana WNS UWr.pdf
PDFUchwala Nr 36 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Dziekana WMI.pdf
PDFUchwala Nr 37 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Dziekana WNB.pdf
PDFUchwała Nr 38 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Dziekana WF.pdf
PDFUchwała Nr 39 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Dziekana WCh.pdf
PDFUchwała Nr 40 - w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady WNZKS na kadencję 2016-2020 oraz obowiąku ich powtórze.pdf
PDFUchwała Nr 41 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Dziekana WFA.pdf
PDFUchwała Nr 42 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Dziekana WB.pdf
PDFUchwała Nr 43 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Prodziekanów UWr.pdf
PDFUchwała Nr 44 - w sprawie zmiany terminu wyboru Prodziekana WNHP.pdf
PDFUchwała Nr 45 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Prodziekanów WFA oraz WNB.pdf
PDFUchwała Nr 46 - w sprawie zmiany terminu wyboru przedstawicieli WB UWr do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.pdf
PDFUchwała Nr 47 - w sprawie zmiany terminu wyborów przedstawicieli doktorantów do Senatu oraz rad wydziałów UWr.pdf
PDFUchwała Nr 48 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli grup pracowniczych do Senatu UWr.pdf
PDFUchwała Nr 49 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli do rad wydziałów UWr.pdf
PDFUchwała Nr 50 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli do Komisji Etyki.pdf
PDFUchwała Nr 51 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Prodziekanów WNHP.pdf
PDFUchwała Nr 52 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.pdf
PDFuchwała Nr 53 - w sprawie ustalenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.pdf
PDFUchwała Nr 54 - w sprawie ustalenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów do Senatu UWr.pdf