Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2017 roku

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do spraw opracowania projektu zarządzenia dotyczącego postępowania z chemicznymi substancjami niebezpiecznymi i mieszaninami niebezpiecznymi (w tym prekursorami) w Uniwersytecie Wrocławskim (33,38KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego w 2017 roku (70,28KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany składu wydziałowej komisji doktoranckiej do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (34,50KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Wrocławskim (33,46KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw mapowania i optymalizacji procesów w Uniwersytecie Wrocławskim (38,43KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2017 roku oraz w 2018 roku w Uniwersytecie Wrocławskim w zamian za święta przypadające w soboty (92,50KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu zarządzenia dotyczącego postępowania z chemicznymi substancjami niebezpiecznymi i mieszaninami niebezpiecznymi (w tym prekursorami) w Uniwersytecie Wrocławskim (35,84KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołów roboczych do realizacji projektu mapowania i optymalizacji procesów w Uniwersytecie Wrocławskim (40,01KB)

PDF    KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeglądu dokumentów niejawnych oraz kontroli ewidencji i ich obiegu w Uniwersytecie Wrocławskim (117,39KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytety Wrocławskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej w Uniwersytecie Wrocławskim (77,41KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 marca 2017 r. o nadaniu sali wykładowej w Instytucie Nauk Geologicznych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego imienia prof. Józefa Oberca (78,29KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracowników UWr w dniu 2 maja 2017 r. (72,76KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołów roboczych do realizacji projektu mapowania i optymalizacji procesów w Uniwersytecie Wrocławskim (82,36KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie Wrocławskim (77,90KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wzorów uchwał rad jednostek organizacyjnych podejmowanych w przewodach doktorskich, w postępowaniach habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora (146,26KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. o powołaniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Uniwersytecie Wrocławskim do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 (166,98KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 (29,70KB)
PDF   K O M U N I K A T Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 lipca 2017 r. (34,93KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie minimalnej temperatury umożliwiającej skrócenie czasu pracy podczas upałów (37,50KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do spraw Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej (47,29KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego (78,82KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji Projektu pn.: Polski Ogród Milenijny (158,59KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Wrocławskim (103,69KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego (50,33KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmiany zadań członka Zespołu do realizacji Projektu pn.: Polski Ogród Milenijny (126,33KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do spraw opracowania projektu zarządzenia dotyczącego postępowania z chemicznymi substancjami niebezpiecznymi i mieszaninami niebezpiecznymi (w tym prekursorami) w Uniwersytecie Wrocławskim (35,32KB)
PDF   K O M U N I K A T Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego dnia 3 listopada 2017 r. (28,73KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2017 r. zmieniający Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołów roboczych do realizacji projektu mapowania i optymalizacji procesów w Uniwersytecie Wrocławskim (29,35KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyłonienia grupy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego (37,24KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. „Leopoldina online - platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” (223,23KB)
PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie szkolenia obronnego w dniach 16-17 listopada 2017 r. (66,39KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany składów Zespołów roboczych do realizacji projektu mapowania i optymalizacji procesów w Uniwersytecie Wrocławskim (35,31KB)
 

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Wrocławskim (64,67KB)