Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2017r

Uchwały z dnia 16 stycznia 2017 roku

PDFUchwała nr 1_2017 w sprawie zgłoszenia kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów.pdf (227,88KB)
PDFUchwała nr 2_2017 w sprawie określenia warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku ak. 2017_2018.pdf (205,44KB)
PDFUchwała nr 3 _2017 w sprawie określenia limitów przyjęć na I rok studiów rozpoczynających sie w roku ak. 2017_2018.pdf (190,01KB)
PDFUchwała nr 4 _2017 w sprawie wykonania niektórych przepisów Regulaminu studiów_.pdf (182,63KB)
PDFUchwała nr 5_2017 w sprawie ustalenia przedmiotów objętych na WNZKŚ systemem potwierdzania efektów uczenia się.pdf (505,24KB)
PDFUchwała nr 6_2017 w sprawie zmiany uchwały w zakresie kształcenia na Studiach Doktoranckich Geografii.pdf (176,62KB)
PDFUchwała nr 7 _2017 w sprawie nominacji dr Agnieszki Latochy do Medalu im. W.Pola.pdf (150,71KB)
PDFUchwała nr 8_2017 w sprawie określenia warunków rekrutacji na studia rozpoczynające sie w roku ak. 2018_2019.pdf (354,07KB)

Uchwały z dnia 17 lutego 2017 roku

PDFUchwała nr 9_2017 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia 3 członków komisji habilitacyjnej dr Marka Błasia.pdf (234,73KB)
PDFUchwała nr 10_2017 w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunku Geologia od roku ak. 2017_2018.pdf (187,83KB)
PDFUchwała nr 11_2017 w sprawie zmian w programie kształcenia na kieurnku Gospodarka przestrzenna.pdf (181,00KB)
PDFUchwała nr 12_2017 w sprawie zmiany nazwy specjalności Tourism na Tourism and Hospitality.pdf (210,01KB)
PDFUchwała nr 13_2017 w sprawie regulaminu praktyk zawodowych dla kierunku Turystyka.pdf (180,69KB)
PDFUchwała nr 14_2017 w sprawie procedury składania skarg i wniosków studentów kierunku ochrona Środowiska w MSOŚ.pdf (141,96KB)
PDFUchwała nr 15_2017 w sprawie zarządzania dydaktyką międzywydziałowego kierunku ochrona środowiska w MSOS.pdf (164,01KB)

Uchwały z dnia 17 marca 2017 roku

PDFUchwała nr 16 w sprawie wyznaczenia członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Roberta Szmytkie.pdf (234,87KB)
PDFUchwała nr 17_2017 w sprawie nadania imienia profesora Józefa Oberca sali wykładowej w ING.pdf (212,22KB)

Uchwały z dnia 26 maja 2017 roku