Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2017

Uchwały z dnia 19 stycznia 2017 r.:

PDFUchwała Nr 1/2017 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr. Grzegorza Zaleśnego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.pdf (68,10KB)
PDFUchwała Nr 2/2017 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Damiana Lewandowskiego.pdf (66,90KB)
PDFUchwała Nr 3/2017 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Sebastiana Salaty.pdf (65,93KB)
PDFUchwała Nr 4/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Sebastiana Salaty.pdf (66,83KB)
PDFUchwała Nr 5/2017 Rady WNB w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna na studiach II stopnia od roku akad. 2017/18.pdf (77,09KB)
PDFUchwała Nr 6/2017 Rady WNB w sprawie zawieszenia rekrutacji na kierunek biologia, specjalność genetyka i biologia eksperymentalna na studiach II stopnia od roku akad. 2017/18.pdf (77,30KB)
PDFUchwała Nr 7/2017 Rady WNB w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów na WNB w roku akad. 2017/18.pdf (366,38KB)
PDFUchwała Nr 8/2017 Rady WNB w sprawie zasad rekrutacji na kierunki studiów prowadzone na WNB w roku akad. 2018/2019.pdf (350,37KB)  
PDFUchwała Nr 9/2017 Rady WNB w sprawie zatwierdzenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akad. 2017/18.pdf (76,88KB)  
PDFUchwała Nr 10/2017 Rady WNB w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (133,54KB)
PDFUchwała Nr 11/2017 Rady WNB w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów.pdf (68,95KB)
PDFUchwała Nr 12/2017 Rady WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (60,50KB)
PDFUchwała Nr 13/2017 Rady WNB w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 22 grudnia 2016 r..pdf (57,37KB)

Uchwały z dnia 23 lutego 2017 r.:

PDFUchwała Nr 14/2017 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Edyty Goli.pdf (66,82KB)
PDFUchwała Nr 15/2017 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. prof. Jolancie Świętojańskiej.pdf (62,16KB)
PDFUchwała Nr 16/2017 Rady WNB w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Jolanty Świętojańskiej prof. UWr.pdf (65,11KB)
PDFUchwała Nr 17/2017 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia mgr Emilii Rabiniak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.pdf (64,18KB)
PDFUchwała Nr 18/2017 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia mgr. Konradowi Wiśniewskiemu.pdf (64,70KB)
PDFUchwała Nr 19/2017 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Sieńko.pdf (66,46KB)
PDFUchwała Nr 20/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Sieńko.pdf (66,73KB)
PDFUchwała Nr 21/2017 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Kędziora.pdf (66,43KB)
PDFUchwała Nr 22/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Kędziora.pdf (66,43KB)
PDFUchwała Nr 23/2017 Rady WNB w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Edyty Jost.pdf (62,28KB)
PDFUchwała Nr 24/2017 Rady WNB w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Ewy Lasater.pdf (62,32KB)
PDFUchwała Nr 25/2017 Rady WNB w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Jolanty Wójcik.pdf (63,37KB)
PDFUchwała Nr 26/2017 Rady WNB w sprawie procedury skarg i wniosków dla studentów kierunku ochrona środowiska.pdf (86,59KB)
PDFUchwała Nr 27/2017 Rady WNB w sprawie struktury zarządzania MSOŚ.pdf (97,16KB)
PDFUchwała Nr 28/2017 Rady WNB w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców.pdf (63,21KB)
PDFUchwała Nr 29/2017 Rady WNB w sprawie przekształcenie Ogrodu Botanicznego w centrum dydaktyczno-badawcze.pdf (63,23KB)
PDFUchwała Nr 30/2017 Rady WNB w sprawie zatwierdzenia regulamin Katedry Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej oraz i Instytutu Biologii Środowiskowej.pdf (63,19KB)
PDFUchwała Nr 31/2017 Rady WNB w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 19 stycznia 2017 r..pdf (57,43KB)

Uchwały z dnia 23 marca 2017 r.:

PDFUchwała Nr 32/2017 Rady WNB w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Jolancie Świętojańskiej prof UWr.pdf (155,71KB)
PDFUchwała Nr 33/2017 Rady WNB w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Jakuba Mazurka.pdf (62,13KB)
PDFUchwała Nr 34/2017 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Marzec.pdf (66,42KB)
PDFUchwała Nr 35/2017 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Marzec.pdf (65,97KB)
PDFUchwała Nr 36/2017 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Marzec.pdf (66,08KB)
PDFUchwała Nr 37/2017 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Marzec.pdf (65,53KB)
PDFUchwała Nr 38/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Marzec.pdf (67,45KB)
PDFUchwała Nr 39/2017 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (118,63KB)
PDFUchwała Nr 40/2017 Rady WNB w sprawie stypendium dla wybitnych młodych naukowców.pdf (122,78KB)
PDFUchwała Nr 41/2017 Rady WNB w sprawie utworzenia Pracowni Kultur Tkankowych w strukturze OB.pdf (84,39KB)
PDFUchwała Nr 42/2017 Rady WNB w sprawie regulaminu IBE.pdf (118,52KB)
PDFUchwała Nr 43/2017 Rady WNB w sprawie odmowy zatwierdzenia regulaminu OB.pdf (116,96KB)
PDFUchwała Nr 44/2017 Rady WNB w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 23 lutego 2017 r..pdf (113,83KB)

Uchwały z dnia 27 kwietnia 2017 r.:

PDFUchwała Nr 45/2017 Rady WNB w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Grzegorzowi Zaleśnemu z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.pdf (62,03KB) 
PDFUchwała Nr 46/2017 Rady WNB w sprawie zmiany składu Kierunkowego Zespołu ds. jakości kształcenia - mikrobiologia na kadencję 2016-2020.pdf (158,22KB)
PDFUchwała Nr 47/2017 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (118,26KB)
PDFUchwała Nr 48/2017 Rady WNB w sprawie zatwierdzenia regulaminu Ogrodu Botanicznego.pdf (116,45KB)
PDFUchwała Nr 49/2017 Rady WNB w sprawie powołania kierownika Pracowni Kultur Tkankowych Ogrodu Botanicznego.pdf (118,29KB)
PDFUchwała Nr 50/2017 Rady WNB w sprawie podziału dotacji - korekta.pdf (120,05KB)
PDFUchwała Nr 51/2017 Rady WNB w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 23 marca 2017 r.pdf (114,41KB)
PDFUchwała Nr 52/2017 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Damiana Lewandowskiego.pdf (66,32KB)
PDFUchwała Nr 53/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Damiana Lewandowskiego.pdf (66,55KB)

Uchwały z dnia 25 maja 2017 r.:

PDFUchwała Nr 54/2017 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia dr Edycie Goli.pdf (67,17KB)
PDFUchwała Nr 55/2017 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr. Mateuszowi Kędziorowi.pdf (64,21KB)
PDFUchwała nr 55a/2017 Rady WNB w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Kędziora.pdf (64,72KB)
PDFUchwała Nr 56/2017 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Kaczora.pdf (65,09KB)
PDFUchwała Nr 57/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Przemysłowa Kaczora.pdf (66,56KB)
PDFUchwała Nr 58/2017 Rady WNB w sprawie odwołania promotora i promotora pomocniczego oraz powołania nowego promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Kostyn.pdf (66,47KB)
PDFUchwała Nr 59/2017 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Kostyn.pdf (66,25KB)
PDFUchwała Nr 60/2017 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Anny Kostyn.pdf (66,11KB)
PDFUchwała Nr 61/2017 Rady WNB w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Kostyn.pdf (65,67KB)
PDFUchwała Nr 61/2017 Rady WNB w sprawie zmiany skladu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Kostyn.pdf (65,72KB)
PDFUchwała Nr 62/2017 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Bąkowskiego oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf (66,89KB)
PDFUchwała Nr 63/2017 Rady WNB w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Bąkowskiego.pdf (64,34KB)
PDFUchwała Nr 64/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Bąkowskiego.pdf (65,81KB)
PDFUchwała Nr 65/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Bąkowskiego.pdf (65,69KB)
PDFUchwała Nr 66/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Bąkowskiego.pdf (66,01KB)
PDFUchwała Nr 67/2017 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Mateusza Berezowskiego oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf (66,77KB)
PDFUchwała Nr 68/2017 Rady WNB w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Berezowskiego.pdf (64,26KB)
PDFUchwała Nr 69/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Berezowskiego.pdf (65,56KB)
PDFUchwała Nr 70/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Berezowskiego.pdf (64,94KB)
PDFUchwała Nr 71/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Berezowskiego.pdf (65,56KB)
PDFUchwała Nr 72/2017 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Marka Brodzkiego oraz wyznaczenia promotora.pdf (66,00KB)
PDFUchwała Nr 73/2017 Rady WNB w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Marka Brodzkiego.pdf (63,77KB)
PDFUchwała Nr 74/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Marka Brodzkiego.pdf (65,41KB)
PDFUchwała Nr 75/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Marka Brodzkiego.pdf (65,33KB)
PDFUchwała Nr 76/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Marka Brodzkiego.pdf (65,83KB)
PDFUchwała Nr 77/2017 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Jatczak oraz wyznaczenia promotora.pdf (64,82KB)
PDFUchwała Nr 78/2017 Rady WNB w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Jatczak.pdf (63,90KB)
PDFUchwała Nr 79/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Jatczak.pdf (65,06KB)
PDFUchwała Nr 80/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Jatczak.pdf (65,29KB)
PDFUchwała Nr 81/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Jatczak.pdf (65,82KB)
PDFUchwała Nr 82/2017 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Miętkiej oraz wyznaczenia promotora.pdf (66,64KB)
PDFUchwała Nr 83/2017 Rady WNB w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Miętkiej.pdf (64,85KB)
PDFUchwała Nr 84/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Miętkiej.pdf (66,15KB)
PDFUchwała Nr 85/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Miętkiej.pdf (65,67KB)
PDFUchwała Nr 86/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Miętkiej.pdf (65,97KB)
PDFUchwała Nr 87/2017Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Emila Palucha oraz wyznaczenia promotora.pdf (65,16KB)
PDFUchwała Nr 88/2017 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Emila Palucha.pdf (64,63KB)
PDFUchwała Nr 89/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Emila Palucha.pdf (66,17KB)
PDFUchwała Nr 90/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Emila Palucha.pdf (65,60KB)
PDFUchwała Nr 91/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Emila Palucha.pdf (66,24KB)
PDFUchwała Nr 92/2017 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Kolendy oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf (66,61KB)
PDFUchwała Nr 93/2017 Rady WNB w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Kolendy.pdf (65,29KB)
PDFUchwała Nr 94/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Kolendy.pdf (65,45KB)
PDFUchwała Nr 95/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Kolendy.pdf (65,01KB)
PDFUchwała Nr 96/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Kolendy.pdf (65,64KB)
PDFUchwała Nr 97/2017 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Adama Rajsza oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf (66,38KB)
PDFUchwała Nr 98/2017 Rady WNB w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Adama Rajsza.pdf (64,74KB)
PDFUchwała Nr 99/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Adama Rajsza.pdf (66,02KB)
PDFUchwała Nr 100/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Adama Rajsza.pdf (64,83KB)
PDFUchwała Nr 101/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Adama Rajsza.pdf (65,32KB)
PDFUchwała Nr 102/2017 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Adama Rajsza.pdf (65,93KB)
PDFUchwała Nr 103/2017 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Kingi Leśniańskiej oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf (66,38KB)
PDFUchwała Nr 104/2017 Rady WNB w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Kingi Leśniańskiej.pdf (63,99KB)
PDFUchwała Nr 105/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Kingi Leśniańskiej.pdf (64,31KB)
PDFUchwała Nr 106/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Kingi Leśniańskiej.pdf (65,10KB)
PDFUchwała Nr 107/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Kingi Leśniańskiej.pdf (65,30KB)
PDFUchwała Nr 108/2017 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Angeliki Dawidowicz oraz wyznaczenia promotora.pdf (65,94KB)
PDFUchwała Nr 109/2017 Rady WNB w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Dawidowicz.pdf (63,97KB)
PDFUchwała Nr 110/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Dawidowicz.pdf (65,33KB)
PDFUchwała Nr 111/2017 Rady WNB w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Dawidowicz.pdf (64,75KB)
PDFUchwała Nr 112/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Dawidowicz.pdf (65,37KB)
PDFUchwała Nr 113/2017 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Grzegorza Skórzewskiego oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf (66,83KB)
PDFUchwała Nr 114/2017 Rady WNB w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskichw przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Skórzewskiego.pdf (64,63KB)
PDFUchwała Nr 115/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Skórzewskiego.pdf (65,57KB)
PDFUchwała Nr 116/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Skórzewskiego.pdf (65,55KB)
PDFUchwała Nr 117/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Skórzewskiego.pdf (65,82KB)
PDFUchwała Nr 118/2017 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Szczepańskiej.pdf (66,21KB)
PDFUchwała Nr 119/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Szczepańskiej.pdf (66,86KB)
PDFUchwała Nr 120/2017 Rady WNB w sprawie uściślenia tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kuźniarskiej.pdf (64,48KB)
PDFUchwała Nr 121/2017 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kuźniarskiej.pdf (65,64KB)
PDFUchwała Nr 122/2017 Rady WNB w sprawie powolania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kuźniarskiej.pdf (65,95KB)
PDFUchwała Nr 123/2017 Rady WNB w sprawie szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich.pdf (237,90KB)  
PDFUchwała Nr 123/2017 Rady WNB - załącznik nr 1 do Uchwały Nr 123/2017.pdf (96,32KB)
PDFUchwała Nr 124/2017 Rady WNB w sprawie zaleceń dotyczących dorobku naukowego w postępowaniach habilitacyjnych, postępowaniach o nadanie tytułu profesora, awansach i nagrodach naukowych na Wydziale Nauk Biologicznych.pdf (276,35KB)
PDFUchwała Nr 125/2017 Rady WNB w sprawie programu kształcenia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I stopnia od 2017/18.pdf (158,05KB)
PDFUchwała Nr 126/2017 Rady WNB w sprawie programu kształcenia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym II stopnia od 2017/18.pdf (125,98KB)
PDFUchwała Nr 127/2017 Rady WNB w sprawie programu kształcenia na kierunku mikrobiologia I stopnia od 2017/18.pdf (154,12KB)
PDFUchwała Nr 128/2017 Rady WNB w sprawie programu kształcenia na kierunku mikrobiologia II stopnia od 2017/18.pdf (153,99KB)
PDFUchwała Nr 129/2017 Rady WNB w sprawie programu kształcenia na kierunku biologia człowieka I stopnia od 2017/18.pdf (157,80KB)
PDFUchwała Nr 130/2017 Rady WNB w sprawie programu kształcenia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna I stopnia od 2017/18.pdf (157,58KB)
PDFUchwała Nr 131/2017 Rady WNB w sprawie programu kształcenia na kierunku biologia I stopnia od 2017/18.pdf (153,91KB)
PDFUchwała Nr 132/2017 Rady WNB w sprawie programu kształcenia na kierunku biologia II stopnia od 2017/18.pdf (153,99KB)
PDFUchwała Nr 133/2017 Rady WNB w sprawie poszerzenia puli przedmiotów do wyboru na III roku kierunku biologia człowieka.pdf (157,46KB)
PDFUchwała Nr 134/2017 Rady WNB w sprawie limitów miejsc na specjalnościach na III roku kierunku biologia I stopnia od 2017/18.pdf (167,14KB)
PDFUchwała Nr 135/2017 Rady WNB w sprawie limitów na specjalnościach biologia studia II stopnia.pdf (168,09KB)
PDFUchwała Nr 136/2017 Rady WNB w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Grzegorza Kosiora na stanowisku adiunkta.pdf (117,44KB)
PDFUchwała Nr 137/2017 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (120,60KB)
PDFUchwała Nr 138/2017 Rady WNB w sprawie przedstawiciela WNB w Komisji Odwoławczej ds. ocen.pdf (119,97KB)
PDFUchwała Nr 139/2017 Rady WNB w sprawie zatwierdzenia składu Kierunkowego Zespołu ds. jakości kształcenia - Studia Doktoranckie Biologii.pdf (160,66KB)
PDFUchwała Nr 140/2017 Rady WNB w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 27 kwietnia 2017 r.pdf (114,04KB)

Uchwały z dnia 29 czerwca 2017 r.:

PDFUchwała Nr 141/2017 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej dr Moniki Krzyżanowskiej.pdf (67,35KB)
PDFUchwała Nr 142/2017 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Paulinie Tomaszewskiej.pdf (64,87KB)
PDFUchwała Nr 143/2017 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr. Damianowi Lewandowskiemu.pdf (63,37KB)
PDFUchwała Nr 144/2017 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Lewickiej oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego.pdf (65,36KB)
PDFUchwała Nr 145/2017 Rady WNB w sprawie określenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Anny Lewickiej.pdf (65,02KB)
PDFUchwała Nr 146/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Lewickiej.pdf (65,79KB)
PDFUchwała Nr 147/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzen egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Lewickiej.pdf (65,41KB)
PDFUchwała Nr 148/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Anny Lewickiej.pdf (66,31KB)
PDFUchwała Nr 149/2017 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Żołubak oraz wyznaczenia promotora.pdf (66,40KB)
PDFUchwała Nr 150/2017 Rady WNB w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Żołubak.pdf (64,69KB)
PDFUchwała Nr 151/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr Elzbiety Żołubak.pdf (66,34KB)
PDFUchwała Nr 152/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Żołubak.pdf (65,65KB)
PDFUchwała Nr 153/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Żołubak.pdf (66,08KB)
PDFUchwała Nr 154/2017 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Mariusza Chrabąszcza oraz wyznaczenia promotora.pdf (65,66KB)
PDFUchwała Nr 155/2017 Rady WNB w sprawie okreslenia zakresu egzaminow doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Chrabąszcza.pdf (64,50KB)
PDFUchwała Nr 156/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny postawowej w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Chrabąszcza.pdf (66,26KB)
PDFUchwała Nr 157/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Chrabąszcza.pdf (65,60KB)
PDFUchwała Nr 158/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Chrabąszcza.pdf (66,27KB)
PDFUchwała Nr 159/2017 Rady WNB w sprawie powolania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Adama Rajsza.pdf (66,90KB)
PDFUchwała Nr 160/2017 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Kolendy.pdf (66,04KB)
PDFUchwała Nr 161/2017 Rady WNB w sprawie powolania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Kolendy.pdf (65,38KB)
PDFUchwała Nr 162/2017 Rady WNB w sprawie programu kształcenia na kierunku ochrona środowiska I stopnia od 2017/18.pdf (157,16KB)
PDFUchwała Nr 163/2017 Rady WNB w sprawie programu kształcenia na kierunku ochrona środowiska II stopnia od 2017/18.pdf (159,15KB)
PDFUchwała Nr 164/2017 Rady WNB w sprawie programu i efektów kształcenia na Studiach Doktoranckich Biologii.pdf (127,39KB)
PDFUchwała Nr 165/2017 Rady WNB w sprawie postanowień do regulaminu studiów doktoranckich.pdf (156,58KB)
PDFUchwała Nr 166/2017 Rady WNB w sprawie zamknięcia specjalności biologia z chemią.pdf (148,85KB)
PDFUchwała Nr 167/2017 Rady WNB w sprawie poszerzenia puli przedmiotów do wyboru na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna II i III rok.pdf (158,11KB)
PDFUchwała Nr 168/2017 Rady WNB w sprawie poszerzenia puli przedmiotów do wyboru na kierunku biologia II stopnia.pdf (157,35KB)
PDFUchwała Nr 169/2017 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (121,56KB)
PDFUchwała Nr 170/2017 Rady WNB w sprawie zatrudnienia w ramach projektu POLONEZ.pdf (117,47KB)
PDFUchwała Nr 171/2017 Rady WNB w sprawie powołania z-cy ds. dydaktycznych kierownika KBC.pdf (254,15KB)
PDFUchwała Nr 172/2017 Rady WNB w sprawie zgłoszenia do nagrody Iuvenes.pdf (116,35KB)
PDFUchwała Nr 173/2017 Rady WNB w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2017 r.pdf (118,95KB)
PDFUchwała Nr 174/2017 Rady WNB w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 25 maja 2017 r.pdf (114,80KB)
PDFUchwała Nr 174a/2017 Rady WNB w sprawie zmiany składu Wydziałowej komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich (biologia eksperymentalna).pdf (125,75KB)
 
Uchwały z dnia 21 września 2017 r.:

PDFUchwała Nr 175/2017 Rady WNB w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytulu profesora dr hab. Jolancie Świętojańskiej, prof. UWr.pdf (63,22KB)
PDFUchwała Nr 176/2017 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Barbary Patoleta z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.pdf (66,58KB)
PDFUchwała Nr 177/2017 Rady WNB w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej dr Agnieszki Kreitschitz z Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (66,28KB)
PDFUchwała Nr 178/2017 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr. Katarzynie Niedźwieckiej.pdf (64,91KB)
PDFUchwała Nr 178a/2017 Rady WNB w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Niedźwieckiej.pdf (64,86KB)
PDFUchwała Nr 179/2017 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr. Przemysławowi Kaczorowi.pdf (64,53KB)
PDFUchwała Nr 180/2017 Rady WNB w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Aliny Zawiślak.pdf (65,06KB)
PDFUchwała Nr 181/2017 Rady WNB w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Aliny Zawiślak.pdf (64,57KB)
PDFUchwała Nr 182/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Aliny Zawiślak.pdf (65,95KB)
PDFUchwała Nr 183/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Aliny Zawiślak.pdf (66,02KB)
PDFUchwała Nr 184/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Aliny Zawiślak.pdf (66,50KB)
PDFUchwała Nr 185/2017 w sprawie uściślenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Janusza Wiśniewskiego.pdf (65,47KB)
PDFUchwała Nr 186/2017 Rady WNB w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Morki.pdf (64,83KB)
PDFUchwała Nr 187/2017 Rady WNB w sprawie zaopiniowania zwiększenia stypendium doktoranckiego 2017/18.pdf (269,83KB)
PDFUchwała Nr 188/2017 Rady WNB w sprawie zaopiniowania stypendiów doktoranckich (3) od roku 2018/19.pdf (369,68KB)
PDFUchwała Nr 189/2017 Rady WNB w sprawie korekty regulaminu praktyk zawodowych na UWr.pdf (295,18KB)
PDFUchwała Nr 190/2017 Rady WNB w sprawie zatrudnienia na umowę do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (129,15KB)
PDFUchwała Nr 191/2017 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (120,64KB)
PDFUchwała Nr 192/2017 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (84,49KB)
PDFUchwała Nr 193/2017 Rady WNB w sprawie zmiany składu WZJK, KZJK biologia, biologia człowieka.pdf (164,84KB)
PDFUchwała Nr 194/2017 Rady WNB w sprawie zmiany składu WZOJK.pdf (129,95KB)
PDFUchwała Nr 195/2017 Rady WNB w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 29 czerwca 2017 r_.pdf (114,71KB)

Uchwały z dnia 26 października 2017 r.:

PDFUchwała Nr 196/2017 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Katarzynie Sieńko z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.pdf (65,83KB)
PDFUchwała Nr 197/2017 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Mariusza Chrabąszcza.pdf (66,01KB)
PDFUchwała Nr 198/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Mariusza Chrabąszcza.pdf (66,84KB)
PDFUchwała Nr 199/2017 Rady WNB w sprawie wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Ewy Gajdy.pdf (66,06KB)
PDFUchwała Nr 200/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Ewy Gajdy.pdf (67,16KB)
PDFUchwała Nr 201/2017 Rady WNB w sprawie szczegółowych odniesień RW do regulaminu studiów w UWr.pdf (211,61KB)
PDFUchwała Nr 202/2017 Rady WNB w sprawie procedury dyplomowania.pdf (326,15KB)
PDFUchwała Nr 203/2017 Rady WNB w sprawie procedury przeniesienia z innej uczelni.pdf (116,88KB)
PDFUchwała Nr 204/2017 Rady WNB w sprawie procedury ITS.pdf (262,74KB)
PDFUchwała Nr 205/2017 Rady WNB w sprawie ITS - Kacper Bonter.pdf (123,57KB)
PDFUchwała Nr 206/2017 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (121,34KB)
PDFUchwała Nr 207/2017 Rady WNB w sprawie zatrudnienia w ramach projektu SONATINA.pdf (117,86KB)
PDFUchwała Nr 208/2017 Rady WNB w sprawie zmiany składu KZJK biologia i gibe.pdf (184,04KB)
PDFUchwała Nr 209/2017 Rady WNB w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 21 września 2017 r.pdf (114,15KB)
PDFUchwała Nr 210/2017 Rady WNB w sprawie zmiany składu Wydziałowej komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich (biologia środowiskowa).pdf (125,99KB)

Uchwały z dnia 23 listopada 2017 r.:

PDFUchwała Nr 211/2017 Rady WNB w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Monice Krzyżanowskiej.pdf (67,02KB)
PDFUchwała Nr 212/2017 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Janusza Wiśniewskiego.pdf (65,61KB)
PDFUchwała Nr 213/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Janusza Wiśniewskiego.pdf (67,03KB)
PDFUchwała Nr 214/2017 Rady WNB w sprawie uściślenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Marty Książczyk.pdf (64,29KB)
PDFUchwała Nr 215/2017 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Książczyk.pdf (65,90KB)
PDFUchwała Nr 216/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marty Książczyk.pdf (65,95KB)
PDFUchwała Nr 217/2017 Rady WNB w sprawie uściślenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Jadwigi Jabłońskiej.pdf (64,34KB)
PDFUchwała Nr 218/2017 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Jadwigi Jablońskiej.pdf (65,62KB)
PDFUchwała Nr 219/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Jadwigi Jabłońskiej.pdf (66,29KB) 
PDFUchwała Nr 221/2017 Rady WNB w sprawie likwidacji Pracowni Izotopowej w IGM WNB.pdf (117,15KB)
PDFUchwała Nr 222/2017 Rady WNB w sprawie zmian organizacyjnych na WNB.pdf (116,78KB)
PDFUchwała Nr 223/2017 Rady WNB w sprawie powołania Dyrektora Ogrodu Botanicznego.pdf (119,31KB)
PDFUchwała Nr 224/2017 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (117,35KB)
PDFUchwała Nr 225/2017 Rady WNB w sprawie udzielenia urlopu naukowego nauczycielowi akademickiemu.pdf (118,62KB)
PDFUchwała Nr 226/2017 Rady WNB w sprawie regulaminu przyznawania grantów dla młodych naukowców i doktorantów.pdf (287,97KB)
PDFUchwała Nr 227/2017 Rady WNB w sprawie ITS Mateusza Dróżdża.pdf (124,39KB)
PDFUchwała Nr 228/2017 Rady WNB w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 26 października 2017 r.pdf (115,25KB)
 

Uchwały z dnia 21 grudnia 2017 r.:

PDFUchwała Nr 229/2017 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia dr Agnieszce Kreitschitz.pdf (69,33KB)
PDFUchwała Nr 230/2017 Rady WNB w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia dr Barbarze Patoleta.pdf (78,39KB)
PDFUchwała Nr 231/2017 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Magdalenie Marzec.pdf (65,79KB)
PDFUchwała Nr 232/2017 Rady WNB w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia mgr Krzysztofowi Zawadzkiemu.pdf (66,04KB)
PDFUchwała Nr 233/2017 Rady WNB w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Lemanik.pdf (66,14KB)
PDFUchwała Nr 234/2017 Rady WNB w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Lemanik.pdf (66,43KB)
PDFUchwała Nr 235/2017 Rady WNB w sprawie zasad przyjmowania laureatów olimpiad.pdf (157,83KB)
PDFUchwała Nr 237/2017 Rady WNB w sprawie zasad rekrutacji na kierunki studiów prowadzone na WNB 2019.20 korekta.pdf (213,63KB)
PDFUchwała Nr 238/2017 Rady WNB w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w roku akad. 2018_19.pdf (374,84KB)
PDFUchwała Nr 239/2017 Rady WNB w sprawie odniesienia do regulaminu studiów ochrona środowiska.pdf (149,82KB)
PDFUchwała Nr 240/2017 Rady WNB w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akad. 2018_19.pdf (181,61KB)
PDFUchwała Nr 241/2017 Rady WNB w sprawie liczby stypendiów doktoranckich w roku akad. 2018_19.pdf (138,38KB)
PDFUchwała Nr 242/2017 Rady WNB w sprawie zmiany składu komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich (biologia człowieka).pdf (125,33KB)
PDFUchwała Nr 243/2017 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (116,70KB)
PDFUchwała Nr 244/2017 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (117,70KB)
PDFUchwała Nr 245/2017 Rady WNB w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (117,90KB)
PDFUchwała Nr 246/2017 Rady WNB w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie OB.pdf (118,02KB)
PDFUchwała Nr 247/2017 Rady WNB w sprawie powołania Z-cy Dyrektora Ogrodu Botanicznegods. administracyjno inwestycyjnych.pdf (120,50KB)
PDFUchwała Nr 248/2017 Rady WNB w sprawie powołania Z-cy Dyrektora Ogrodu Botanicznego ds. ogólnych w Arboretum Wojsławice.pdf (122,40KB)
PDFUchwała Nr 249/2017 Rady WNB w sprawie powołania Kierownika Pracowni Ekologii Roślinności w Ogrodzie Botanicznym.pdf (120,69KB)
PDFUchwała Nr 250/2017 Rady WNB w sprawie powołania Kierownika Studiów Podyplomowych.pdf (117,83KB)
PDFUchwała Nr 251/2017 Rady WNB w sprawie wykazu przedmiotów objętych potwierdzaniem efektów uczenia się.pdf (297,50KB)
PDFUchwała Nr 252/2017 Rady WNB w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 23 listopada 2017 r_.pdf (113,94KB)