Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu - 2024

Uchwały Senatu UWr z 24 stycznia 2024 r.

PDF   Uchwała Nr 1_2024 Senatu UWr z 2024-01-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Joanny Grzyb.pdf (70,54KB)
PDF   Uchwała Nr 2_2024 Senatu UWr z 2024-01-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Janusza Miśkiewicza.pdf (70,79KB)
PDF   Uchwała Nr 3_2024 Senatu UWr z 2024-01-24 w sprawie programu studiów na kierunku LL.B. International and European Environmental Law studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim.pdf (658,97KB)
PDF   Uchwała Nr 4_2024 Senatu UWr z 2024-01-24 w sprawie programu studiów dla kierunku English for Knowledge Culture and Innovation na studiach stacjonarnych I stopnia w języku angielskim.pdf (787,56KB)
PDF   Uchwała Nr 5_2024 Senatu UWr z 2024-01-24 w sprawie programu studiów na kierunku Media Content Creation studia stacjonarne i niestacjonarne w języku angielskim.pdf (940,20KB)
PDF   Uchwała Nr 6_2024 Senatu UWr z 2024-01-24 zmieniająca uchwałę nr 171_2023 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Unwiersytecie Wrocławskim.pdf (133,10KB)
PDF   Uchwała Nr 7_2024 Senatu UWr z 2024-01-24 zmieniająca uchwałę nr 172_2023 w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Unwiersytecie Wrocławskim.pdf (133,06KB)
PDF   Uchwała Nr 8_2024 Senatu UWr z 2024-01-24 w sprawie programu studiów podyplomowych Coaching i Life Design.pdf (171,50KB)
PDF   Uchwała Nr 9_2024 Senatu UWr z 2024-01-24 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr 95_2023.pdf (131,08KB)

Uchwały Senatu UWr z 21 lutego 2024 r.

PDF   Uchwała Nr 10_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Agnieszki Perec-Matysiak.pdf (70,83KB)
PDF   Uchwała Nr 11_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Izabeli Jędrzejowskiej.pdf (71,42KB)
PDF   Uchwała Nr 12_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Natalii Niedźwieckiej-Iwańczak.pdf (71,22KB)
PDF   Uchwała Nr 13_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Marty Ryniejskiej-Kiełdanowicz.pdf (71,52KB)
PDF   Uchwała Nr 14_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Henryka Jaroszewicza.pdf (70,50KB)
PDF   Uchwała Nr 15_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Adama Szynola.pdf (71,13KB)
PDF   Uchwała Nr 16_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Katarzyny Konarskiej.pdf (70,98KB)
PDF   Uchwała Nr 17_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Macieja Witwickiego.pdf (71,01KB)
PDF   Uchwała Nr 18_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Grzegorza Kondrata.pdf (71,74KB)
PDF   Uchwała Nr 19_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie zmian w komisjach senackich na kadencję 2020-2024.pdf (71,54KB)
PDF   Uchwała Nr 20_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.pdf (168,73KB)
PDF   Uchwała Nr 21_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.pdf (693,28KB)
PDF   Uchwała Nr 22_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Projektowanie mediów na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf (611,72KB)
PDF   Uchwała Nr 23_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Literatura światowa komparatystyka i wielokulturowość na poziomie studiów jednolitych mgr.pdf (436,24KB)
PDF   Uchwała Nr 24_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Logopedia na poziomie studiów jednolitych magisterskich.pdf (666,49KB)
PDF   Uchwała Nr 25_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Sztuka przekładu twórcze pisanie i krytyka literacka na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf (538,85KB)
PDF   Uchwała Nr 26_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w UWr rozpoczynające się w r.a.2024_2025.pdf (177,18KB)
PDF   Uchwała Nr 27_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w UWR rozpoczynające się w r.a.2024_2025.pdf (111,33KB)
PDF   Uchwała Nr 28_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na studia w roku akad 2024-2025.pdf (123,12KB)
PDF   Uchwała Nr 29_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na studia w roku akad 2025-2026.pdf (129,83KB)
PDF   Uchwała Nr 30_2024 Senatu UWr z 2024-02-21zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na studia w roku akad 2026-2027.pdf (130,07KB)
PDF   Uchwała Nr 31_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na studia w roku akad 2027-2028.pdf (129,29KB)
PDF   Uchwała Nr 32_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie odwołania od uchwały Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.pdf (69,78KB)

Uchwały Senatu UWr z 13 marca 2024 r.

PDF   Uchwała Nr 33_2024 Senatu UWr z dnia 2024-03-13 w sprawie opinii o kandydacie na Rektora UWr w kadencji 2024-2028-Robert Olkiewicz.pdf (67,21KB)
PDF   Uchwała Nr 34_2024 Senatu UWr z dnia 2024-03-13 w sprawie opinii o kandydacie na Rektora UWr w kadencji 2024-2028-Robert Wieczorek.pdf (66,95KB)
PDF   Uchwała Nr 35_2024 Senatu UWr z dnia 2024-03-13 w sprawie opinii o kandydacie na Rektora UWr w kadencji 2024-2028-Marcin Wodziński.pdf (67,62KB)

Uchwały Senatu UWr z 20 marca 2024 r.

PDF   Uchwała Nr 36_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Katarzyny Sokołowskiej.pdf (72,18KB)
PDF   Uchwała Nr 37_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Darii Augustyniak.pdf (71,67KB)
PDF   Uchwała Nr 38_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Elżbiety Myśkow.pdf (72,57KB)
PDF   Uchwała Nr 39_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Donaty Wawrzyckiej.pdf (72,08KB)
PDF   Uchwała Nr 40_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Tomasza Kosmali.pdf (70,19KB)
PDF   Uchwała Nr 41_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Małgorzaty Michalewskiej-Pawlak.pdf (71,21KB)
PDF   Uchwała Nr 42_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Jana Choroszego.pdf (70,54KB)
PDF   Uchwała Nr 43_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Marcina Preisnera.pdf (71,00KB)
PDF   Uchwała Nr 44 _2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie programu studiów dla kierunku Analityka społeczna studia stacjonarne I stopnia.pdf (494,44KB)
PDF   Uchwała Nr 45_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie programu studiów dla kierunku Organizacja i zarządzanie usługami społecznymi studia stacjonarne II stopnia.pdf (271,64KB)
PDF   Uchwała Nr 46_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w UWr rozpoczynające się w r.a.2024_2025.pdf (95,83KB)
PDF   Uchwała Nr 47_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w UWR rozpoczynające się w r.a.2024_2025.pdf (82,91KB)
PDF   Uchwała Nr 48_2024 Senatu UWr z dnia 2024-03-20 w sprawie regulaminu Centrum Transferu Technologii UWr.pdf (101,10KB)
PDF   Uchwała Nr 49_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów.pdf (236,15KB)
PDF   Uchwała Nr 50_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.pdf (148,15KB)

Uchwały Senatu UWr z 24 kwietnia 2024 r.

PDF   Uchwała Nr 51_2024 Senatu UWr z 2024-04-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Sylwestra Mazurka.pdf (70,82KB)
PDF   Uchwała Nr 52_2024 Senatu UWr z 2024-04-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Anny Cisło.pdf (70,91KB)
PDF   Uchwała Nr 53_2024 Senatu UWr z 2024-04-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Political Science studia stacjonarne I i II stopnia w j.ang.pdf (1,30MB)
PDF   Uchwała Nr 54_2024 Senatu UWr z 2024-04-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Politologia studia stacjonarne I i II stopnia.pdf (562,66KB)
PDF   Uchwała Nr 55_2024 Senatu UWr z 2024-04-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Zarządzanie projektami społecznymi studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia.pdf (762,59KB)
PDF   Uchwała Nr 56_2024 Senatu UWr z 2024-04-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwastudia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.pdf (410,26KB)
PDF   Uchwała Nr 57_2024 Senatu UWr z 2024-04-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Zarządzanie migracjami studia stacjonarne I stopnia.pdf (402,91KB)
PDF   Uchwała Nr 58_2024 Senatu UWr z 2024-04-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Praca socjalna studia stacjonarne I stopnia.pdf (322,33KB)
PDF   Uchwała Nr 59_2024 Senatu UWr z 2024-04-24 w sprawie programu studiów dla kierunku Socjologia studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia.pdf (1,03MB)
PDF   Uchwała Nr 60_2024 Senatu UWr z 2024-04-24 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w UWR rozpoczynające się w r.a.2024_2025.pdf (112,04KB)
PDF   Uchwała Nr 61_2024 Senatu UWr z 2024-04-24 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w UWr rozpoczynające się w r.a.2024_2025.pdf (92,04KB)
PDF   Uchwała Nr 62_2024 Senatu UWR z 2024-04-24 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Administacji Publicznej.pdf (214,52KB)
PDF   Uchwała Nr 63_2024 Senatu UWR z 2024-04-24 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawa Zamówień Publicznych.pdf (144,49KB)
PDF   Uchwała Nr 64_2024 Senatu UWR z 2024-04-24 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawo i Etyka w Zawodzie Lekarza Weterynarii.pdf (193,99KB)
PDF   Uchwała Nr 65_2024 Senatu UWR z 2024-04-24 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Zarządzanie Drogami Publicznymi.pdf (170,03KB)
PDF   Uchwała Nr 66_2024 Senatu UWR z 2024-04-24 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Rada Nadzorcza w Praktyce.pdf (172,78KB)
PDF   Uchwała Nr 67_2024 Senatu UWR z 2024-04-24 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe w Praktyce.pdf (216,44KB)
PDF   Uchwała Nr 68_2024 Senatu UWr z 2024-04-24 w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (311,01KB)
PDF   Uchwała Nr 69_2024 Senatu UWr z 2024-04-24 w sprawie zmiany w senackiej komisji statutowej na kadencję 2020-2024.pdf (69,98KB)

Uchwały Senatu UWr z 22 maja 2024 r.

PDF   Uchwała Nr 70_2024 Senatu UWr z 2024-05-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Dobrosławy Antonów.pdf (70,91KB)
PDF   Uchwała Nr 71_2024 Senatu UWr z 2024-05-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Marka Kopyściańskiego.pdf (71,39KB)
PDF   Uchwała Nr 72_2024 Senatu UWr z 2024-05-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Przemysława Pesta.pdf (70,87KB)
PDF   Uchwała Nr 73_2024 Senatu UWr z 2024-05-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Agnieszki Makarewicz.pdf (71,42KB)
PDF   Uchwała Nr 74_2024 Senatu UWr z 2024-05-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Magdaleny Matysek-Imielińskiej.pdf (71,80KB)
PDF   Uchwała Nr 75_2024 Senatu UWr z 2024-05-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Mateusza Żmudzińskiego.pdf (71,89KB)
PDF   Uchwała Nr 76_2024 Senatu UWr z 2024-05-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Andrzeja Dębskiego.pdf (72,73KB)
PDF   Uchwała Nr 77_2024 Senatu UWr z 2024-05-22 w sprawie opinii o powołaniu dyrektora Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (68,14KB)
PDF   Uchwała Nr 78_2024 Senatu UWr z 2024-05-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Komunikacja wizerunkowa studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia.pdf (1,20MB)
PDF   Uchwała Nr 79 _2024 Senatu UWr z 2024-05-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Filologia klasyczna studia stacjonarne I stopnia.pdf (456,01KB)
PDF   Uchwała Nr 80_2024 Senatu UWr z 2024-05-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Zarządzanie informacją. studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.pdf (510,58KB)
PDF   Uchwała Nr 81_2024 Senatu UWr z 2024-05-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia.pdf (581,13KB)
PDF   Uchwała Nr 82_2024 Senatu UWr z 2024-05-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Studia Śródziemnomorskie i klasyczne studia stacjonarne II stopnia.pdf (615,01KB)
PDF   Uchwała Nr 83_2024 Senatu UWr z 2024-05-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Anglistyka studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia.pdf (1,46MB)
PDF   Uchwała Nr 84 _2024 Senatu UWr z 2024-05-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Studia Romanistyczne studia stacjonarne II stopnia.pdf (594,76KB)
PDF   Uchwała Nr 85_2024 Senatu UWr z 2024-05-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna studia stacjonarne I i II stopnia.pdf (772,07KB)
PDF   Uchwała Nr 86_2024 Senatu UWr z 2024-05-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Chemia studia stacjonarne I stopnia.pdf (462,21KB)
PDF   Uchwała Nr 87_2024 Senatu UWr z 2024-05-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Chemia medyczna studia stacjonarne I stopnia.pdf (464,62KB)
PDF   Uchwała Nr 88_2024 Senatu UWr z 2024-05-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Chemia i toksykologia sądowa studia stacjonarne I stopnia.pdf (498,54KB)
PDF   Uchwała Nr 89_2024 Senatu UWr z 2024-05-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Zielona chemia studia stacjonarne I stopnia.pdf (398,97KB)
PDF   Uchwała Nr 90_2024 Senatu UWr z 2024-05-22 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w UWr rozpoczynające się w r.a.2024_2025.pdf (80,20KB)
PDF   Uchwała Nr 91_2024 Senatu UWr z 2024-05-22 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w UWR rozpoczynające się w r.a.2024_2025.pdf (76,13KB)
PDF   Uchwała Nr 92_2024 Senatu UWR z 2024-05-22 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Neurologopedia Kliniczna z Integracją Sensomotoryczną.pdf (200,32KB)
PDF   Uchwała Nr 93_2024 Senatu UWR z 2024-05-22 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Navigating Diversity - Różnorodność Kulturowa w Miejscu Pracy.pdf (142,70KB)
PDF   Uchwała Nr 94_2024 Senatu UWR z 2024-05-22 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Dziennikarstwa i Public Relations.pdf (211,80KB)
PDF   Uchwała Nr 95_2024 Senatu UWR z 2024-05-22 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Komunikacja Międzykulturowa.pdf (173,53KB)