Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu - 2024

Uchwały Senatu UWr z 24 stycznia 2024 r.

PDF   Uchwała Nr 1_2024 Senatu UWr z 2024-01-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Joanny Grzyb.pdf (70,54KB)
PDF   Uchwała Nr 2_2024 Senatu UWr z 2024-01-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Janusza Miśkiewicza.pdf (70,79KB)
PDF   Uchwała Nr 3_2024 Senatu UWr z 2024-01-24 w sprawie programu studiów na kierunku LL.B. International and European Environmental Law studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim.pdf (658,97KB)
PDF   Uchwała Nr 4_2024 Senatu UWr z 2024-01-24 w sprawie programu studiów dla kierunku English for Knowledge Culture and Innovation na studiach stacjonarnych I stopnia w języku angielskim.pdf (787,56KB)
PDF   Uchwała Nr 5_2024 Senatu UWr z 2024-01-24 w sprawie programu studiów na kierunku Media Content Creation studia stacjonarne i niestacjonarne w języku angielskim.pdf (940,20KB)
PDF   Uchwała Nr 6_2024 Senatu UWr z 2024-01-24 zmieniająca uchwałę nr 171_2023 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Unwiersytecie Wrocławskim.pdf (133,10KB)
PDF   Uchwała Nr 7_2024 Senatu UWr z 2024-01-24 zmieniająca uchwałę nr 172_2023 w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Unwiersytecie Wrocławskim.pdf (133,06KB)
PDF   Uchwała Nr 8_2024 Senatu UWr z 2024-01-24 w sprawie programu studiów podyplomowych Coaching i Life Design.pdf (171,50KB)
PDF   Uchwała Nr 9_2024 Senatu UWr z 2024-01-24 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr 95_2023.pdf (131,08KB)

Uchwały Senatu UWr z 21 lutego 2024 r.

PDF   Uchwała Nr 10_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Agnieszki Perec-Matysiak.pdf (70,83KB)
PDF   Uchwała Nr 11_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Izabeli Jędrzejowskiej.pdf (71,42KB)
PDF   Uchwała Nr 12_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Natalii Niedźwieckiej-Iwańczak.pdf (71,22KB)
PDF   Uchwała Nr 13_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Marty Ryniejskiej-Kiełdanowicz.pdf (71,52KB)
PDF   Uchwała Nr 14_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Henryka Jaroszewicza.pdf (70,50KB)
PDF   Uchwała Nr 15_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Adama Szynola.pdf (71,13KB)
PDF   Uchwała Nr 16_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Katarzyny Konarskiej.pdf (70,98KB)
PDF   Uchwała Nr 17_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Macieja Witwickiego.pdf (71,01KB)
PDF   Uchwała Nr 18_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Grzegorza Kondrata.pdf (71,74KB)
PDF   Uchwała Nr 19_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie zmian w komisjach senackich na kadencję 2020-2024.pdf (71,54KB)
PDF   Uchwała Nr 20_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.pdf (168,73KB)
PDF   Uchwała Nr 21_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.pdf (693,28KB)
PDF   Uchwała Nr 22_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Projektowanie mediów na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf (611,72KB)
PDF   Uchwała Nr 23_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Literatura światowa komparatystyka i wielokulturowość na poziomie studiów jednolitych mgr.pdf (436,24KB)
PDF   Uchwała Nr 24_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Logopedia na poziomie studiów jednolitych magisterskich.pdf (666,49KB)
PDF   Uchwała Nr 25_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie programu studiów dla kierunku Sztuka przekładu twórcze pisanie i krytyka literacka na poziomie studiów drugiego stopnia.pdf (538,85KB)
PDF   Uchwała Nr 26_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w UWr rozpoczynające się w r.a.2024_2025.pdf (177,18KB)
PDF   Uchwała Nr 27_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w UWR rozpoczynające się w r.a.2024_2025.pdf (111,33KB)
PDF   Uchwała Nr 28_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na studia w roku akad 2024-2025.pdf (123,12KB)
PDF   Uchwała Nr 29_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na studia w roku akad 2025-2026.pdf (129,83KB)
PDF   Uchwała Nr 30_2024 Senatu UWr z 2024-02-21zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na studia w roku akad 2026-2027.pdf (130,07KB)
PDF   Uchwała Nr 31_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na studia w roku akad 2027-2028.pdf (129,29KB)
PDF   Uchwała Nr 32_2024 Senatu UWr z 2024-02-21 w sprawie odwołania od uchwały Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.pdf (69,78KB)

Uchwały Senatu UWr z 13 marca 2024 r.

PDF   Uchwała Nr 33_2024 Senatu UWr z dnia 2024-03-13 w sprawie opinii o kandydacie na Rektora UWr w kadencji 2024-2028-Robert Olkiewicz.pdf (67,21KB)
PDF   Uchwała Nr 34_2024 Senatu UWr z dnia 2024-03-13 w sprawie opinii o kandydacie na Rektora UWr w kadencji 2024-2028-Robert Wieczorek.pdf (66,95KB)
PDF   Uchwała Nr 35_2024 Senatu UWr z dnia 2024-03-13 w sprawie opinii o kandydacie na Rektora UWr w kadencji 2024-2028-Marcin Wodziński.pdf (67,62KB)

Uchwały Senatu UWr z 20 marca 2024 r.

PDF   Uchwała Nr 36_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Katarzyny Sokołowskiej.pdf (72,18KB)
PDF   Uchwała Nr 37_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Darii Augustyniak.pdf (71,67KB)
PDF   Uchwała Nr 38_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Elżbiety Myśkow.pdf (72,57KB)
PDF   Uchwała Nr 39_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Donaty Wawrzyckiej.pdf (72,08KB)
PDF   Uchwała Nr 40_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Tomasza Kosmali.pdf (70,19KB)
PDF   Uchwała Nr 41_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Małgorzaty Michalewskiej-Pawlak.pdf (71,21KB)
PDF   Uchwała Nr 42_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Jana Choroszego.pdf (70,54KB)
PDF   Uchwała Nr 43_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Marcina Preisnera.pdf (71,00KB)
PDF   Uchwała Nr 44 _2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie programu studiów dla kierunku Analityka społeczna studia stacjonarne I stopnia.pdf (494,44KB)
PDF   Uchwała Nr 45_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie programu studiów dla kierunku Organizacja i zarządzanie usługami społecznymi studia stacjonarne II stopnia.pdf (271,64KB)
PDF   Uchwała Nr 46_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w UWr rozpoczynające się w r.a.2024_2025.pdf (95,83KB)
PDF   Uchwała Nr 47_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w UWR rozpoczynające się w r.a.2024_2025.pdf (82,91KB)
PDF   Uchwała Nr 48_2024 Senatu UWr z dnia 2024-03-20 w sprawie regulaminu Centrum Transferu Technologii UWr.pdf (101,10KB)
PDF   Uchwała Nr 49_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów.pdf (236,15KB)
PDF   Uchwała Nr 50_2024 Senatu UWr z 2024-03-20 w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.pdf (148,15KB)