Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

DOSTAWY powyżej 214 000 euro

 • BZP.2710.1.2020.BO

  Dostawa dyfraktometru monokrystalicznego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • BZP.2410.14.2019.BD

  Dostawa, instalacja i uruchomienie modułów analizatorów składu izotopowego: węgla w metanie i ditlenku węgla; wodoru i tlenu w próbkach wody, z akcesoriami oraz azotu i tlenu w tlenku diazotu.

 • BZP.2410.11.2019.BD

  Dostawa aparatury naukowo-badawczej do Instytutu Archeologii UWr wraz z montażem i instalacją - 3 części.

 • BZP.242.9.2019.AB

  Sprzęt serwerowy, sprzęt macierzowy, oprogramowanie systemowe, licencje

 • BZP.242.4.2019.JS

  Dostawa Binokularu z kamerą CCD, do tworzenia obrazów mikro szlifów i mikro skamieniałości w ramach projektu POPC.02.03.01-00-0004/17.

 • BZP.242.7.2019.GK

  Dostawa spektometru Ramana w ramach projektu POPC.02.03.01-00-0004/17  "Leopoldina online - platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy".

 • BZP.2410.19.2018.PM

  Dostawa, instalacja (doinstalowanie jako dodatkowy detektor do istniejącego mikroskopu elektronowego) i uruchomienie fabrycznie nowego detektora katodoluminescencji (CL) do badań preparatów polerowanych wraz ze szkoleniem podstawowym i aplikacyjnym użytkownika w zakresie obsługi

   

 • BZP.2410.12.2018.GK

  Dostawa mikroskopu optycznego dla Pracowni Paleobotaniki Zakładu Geologii Stratygraficznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • BZP.242.9.2018.KP

  Dostawa sprzętu fotograficznego stanowiącego wyposażenie fotograficznych stanowisk do digitalizacji w ramach projektu POPC.02.03.01-00-0004/17

 • BZP.242.8.2018.BD

  Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem trzech dziełowych skanerów do formatu A2 wyposażonych w komputerową stację obsługi, przeznaczonych do digitalizacji zbiorów bibliotecznych i archiwalnych.

Metryczka
 • wytworzono:
  16-06-2016
  przez: Marzena Latuszek
 • opublikowano:
  16-06-2016 15:16
  przez: Marzena Latuszek
 • zmodyfikowano:
  08-01-2020 15:12
  przez: Wojciech Głodek
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 46811
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego