Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze Partnera (FERS.01.05-IP.08-008/23)

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych” (FERS.01.05-IP.08-008/23) nabór wniosków w konkursie Uniwersytet Wrocławski dokonał wyboru do współpracy merytorycznej na zasadach partnerstwa podmiotu zrzeszającego pracodawców z obszaru lub branż określonych w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach (KIS) lub Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach (RIS) województwa dolnośląskiego. Projekt realizowany jest w ramach Funduszów Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym.

Celem partnerstwa jest wspólne aplikowanie o środki oraz zaangażowanie praktyków w opracowanie i realizację programów działań dydaktycznych wzmacniających kwalifikacje i kompetencje (przekwalifikowanie się, wypełnianie luk w umiejętnościach oraz kształceniu na potrzeby zielonej i cyfrowej gospodarki) osób dorosłych, przyczyniające się do rozwoju obszarów lub branż o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym kraju określonych w KIS lub w inteligentnych specjalizacjach województwa dolnośląskiego.

Podaje się do wiadomości publicznej informację o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera:

1. Stowarzyszenie „Dolnośląska Dolina Wodorowa”, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław,

2. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław.

Wybór partnera odbył się w oparciu o przepisy art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021– 2027 (Dz. U. z 2022 roku poz.1079).

W naborze uczestniczyło: 2 Oferentów. Oferty Stowarzyszenia „Dolnośląska Dolina Wodorowa” oraz Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zostały złożone w wymaganym terminie jak i spełniła stawiane kryteria wyboru niezbędne do realizacji projektu. Z wybranymi partnerami zostanie podpisana umowa partnerska.