Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

mgr Dominika Płócienniczak

Z A W I A D O M I E N I E 

 

Rada Dyscypliny Naukowej Historia zawiadamia,  że  6.12.2023 r. o godz. 1030   w sali nr 322,  przy ul. Szewskiej 49, w Instytucie Historycznym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

 

mgr Dominiki Płócienniczak 

 

Temat pracy doktorskiej: „Gubernatorzy, ich zastępcy oraz generał-gubernatorzy jako reprezentanci władz Królestwa Polskiego w guberni kaliskiej w latach 1867 - 1918.”  

Promotor:  dr  hab. Miron Urbaniak prof. UWr 

Recenzent: : dr hab. Marceli Tureczek prof. UZ 

Recenzent: dr hab. Krzysztof Walczak prof. UK  

Rozprawa wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Sekretariacie Instytutu Historycznego, ul. Szewska 49, sala 324. 

Posiedzenie odbędzie się w systemie hybrydowym. 

 

 

 

                                      Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Historia  

                                      prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz