Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu nr 99.2023.ZSO.WCh na stanowisko adiunkta (stażysta post-doc) w Zespole Syntezy Organicznej

 

 

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko:      adiunkt (stażysta post-doc)

Jednostka organizacyjna:    Zespół Chemii Organicznej, Wydział Chemii

Numer konkursu:                 99.2023.ZSO.WCh.AH

Data ogłoszenia:                   03.07.2023 r.

Termin składania ofert:       03.08.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia:       28.09.2023 r.

Ilość zgłoszeń:                       16

Kandydat, który wygrał konkurs: Ankit Kumar Dhiman

Uzasadnienie:         

Wybrany kandydat posiadał wymagane w konkursie kompetencje i doświadczenie zawodowe, jak również odpowiedni dorobek naukowy. Po porównaniu osiągnięć wszystkich osób ubiegających się o przedmiotowe stanowisko, komisja konkursowa w głosowaniu tajnym wskazała Ankita Kumara Dhimana jako najbardziej odpowiedniego kandydata do zatrudnienia.

 

 

                                                                                Marcin Stępień

…………………………………………………………….

podpis Przewodniczącego

komisji konkursowej