Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu nr 113.2023.KPME.WPAE na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:       asystent (dydaktyczny)

Jednostka organizacyjna:     Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Numer konkursu:                  113.2023.KPME.WPAE

Data ogłoszenia:                    08.08.2023

Termin składania ofert:        07.09.2023

Termin rozstrzygnięcia:        16.10.2023

Ilość zgłoszeń:                        6

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr Maciej Gajos

Uzasadnienie:

Komisja najwyżej oceniła dorobek naukowy i dydaktyczny mgr. Macieja Gajosa, studenta Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, autora 5 publikacji z obszaru prawa międzynarodowego. Kandydat legitymuje się znaczącym umiędzynarodowieniem swoich osiągnięć naukowych (m. in. studia badawcze na uniwersytetach w Amsterdamie i Nowym Jorku). Kandydat finalizuje obecnie problemowo zbieżną z wymogami konkursu pracę doktorską w języku angielskim. Posiada też szerokie doświadczenia dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z prawa międzynarodowego i europejskiego, w tym również prowadzonych w języku angielskim.

 

prof. dr hab. Andrzej Bator
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Konkursowej