Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu nr 104.2023.ZFD.WB.AH z dnia 07.07.2023 r. na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko:   Asystenta w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Biologicznych

Numer konkursu:              104.2023.ZFD.WB.AH

Data ogłoszenia:                 07.07.2023 r.

Termin składania ofert:     31.08.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia:     Wrzesień 2023 r.

Ilość zgłoszeń:                     3

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr Edyta Mazurkiewicz

 

Uzasadnienie:                   Do konkursu zgłosiły się 3 osoby. Jedna nie spełniła warunków formalnych. Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami pozostałych 2 kandydatów Komisja konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że tylko mgr Edyta Mazurkiewicz spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne, sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego i rekomenduje zatrudnienie mgr Mazurkiewicz na stanowisku asystenta w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych). Kandydatka posiada doświadczenie w pracy badawczej udokumentowane publikacjami oraz doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim.

 

dr hab. Jan Kotusz, prof. UWr

…………………………………………………………….

podpis Zastępcy Przewodniczącego

komisji konkursowej