Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu nr 86.2023.ZFNM.WNB.AH na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko:      Adiunkta w Zakładzie Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej

Jednostka organizacyjna:    Wydział Nauk Biologicznych

Numer konkursu:                86.2023.ZFNM.WNB.AH

Data ogłoszenia:                  15.06.2023 r.

Termin składania ofert:      31.08.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia:      Wrzesień 2023 r.

Ilość zgłoszeń:                      1

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Eliza Turlej 

Uzasadnienie:                   Do konkursu zgłosiła się 1 osoba. Po analizie złożonych dokumentów Komisja Konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że dr Eliza Turlej posiada wymagany dorobek publikacyjny, wpasowują się w założenia rozwojowe jednostki przyjmującej, spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego. W związku z powyższym rekomenduje dr Elizę Turlej do zatrudnienia (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej.

 

dr hab. Jan Kotusz, prof. UWr

…………………………………………………………….

podpis Zastępcy Przewodniczącego

komisji konkursowej