Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu nr 83.2023.ZGFK.WNB.AH na stanowisko asystenta (na zastępstwo) w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko:      Asystenta (na zastępstwo) w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki

Jednostka organizacyjna:   Wydział Nauk Biologicznych

Numer konkursu:                83.2023.ZGFK.WNB.AH

Data ogłoszenia:                  05.06.2023 r.

Termin składania ofert:      05.07.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia:      Wrzesień 2023 r.

Ilość zgłoszeń:                      2

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr Natalia Łazarewicz

 

Uzasadnienie:                   Do konkursu zgłosiły się 2 osoby. Jedna nie spełniła warunków formalnych. Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami Komisja konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że mgr Natalia Łazarewicz spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne, sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego i rekomenduje zatrudnienie mgr Łazarewicz na stanowisku asystenta (na zastępstwo) w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych). Kandydatka posiada doświadczenie w pracy badawczej udokumentowane publikacjami oraz doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim.

 

dr hab. Jan Kotusz, prof. UWr

…………………………………………………………….

podpis Zastępcy Przewodniczącego

komisji konkursowej