Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu nr 74.2023.ZBC.WNB.AH na stanowisko asystenta w Zakładzie Biologii Człowieka

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko:      Asystenta w Zakładzie Biologii Człowieka

Jednostka organizacyjna:   Wydział Nauk Biologicznych

Numer konkursu:                74.2023.ZBC.WNB.AH

Data ogłoszenia:                25.05.2023

Termin składania ofert:       31.08.2023

Termin rozstrzygnięcia:       28.09.2023

Ilość zgłoszeń:                    4

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Malwina Goździk

 

Uzasadnienie:                   Do konkursu zgłosiły się 4 osoby. Jeden kandydat zrezygnował z udziału w konkursie.  Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami kandydatów Komisja konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że zainteresowania naukowe dwojga kandydatów nie mieszczą się w zakresie badań podejmowanych w Zakładzie Biologii Człowieka, mimo spełnienia podstawowych kryteriów zawarte w konkursie. Pani dr Malwina Goździk uzyskała przewagę, ponieważ spełnia ogólne warunki konkursu, ale też jej zainteresowania naukowe mieszczą się ściśle w zakresie badań podejmowanych w Zakładzie. Komisja rekomenduje zatrudnienie dr Goździk na stanowisku asystenta w Zakładzie Biologii Człowieka (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych).

 

                                                                            dr hab. Jan Kotusz, prof. UWr

…………………………………………………………….

podpis Zastępcy Przewodniczącego

komisji konkursowej