Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu nr 82.2023.ZGFK.WNB.AH na stanowisko adiunkta (na zastępstwo) w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki

Wrocław, data 2023-09-28

 

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko:      Adiunkt (na zastępstwo) w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki

Jednostka organizacyjna:    Wydział Nauk Biologicznych

Numer konkursu:                 82.2023.ZGFK.WNB.AH

Data ogłoszenia:                   05.06.2023 r.

Termin składania ofert:        31.08.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia:        Wrzesień 2023 r.

Ilość zgłoszeń:                       1

Kandydat, który wygrał konkurs: brak

Uzasadnienie:                   Konkurs pozostaje nierozstrzygnięty z powodu braku spełnienia warunków konkursu przez kandydata. Nie posiada doświadczenia w prowadzeniu badań z zakresu biologii molekularnej drożdży. Nie posiada żadnego doświadczenia w transformacji roślin modelowych, nie prowadził badań naukowych przy użyciu takich metod, jak izolacja i analiza RNA i białek, analiza ekspresji genów przy użyciu techniki PCR w czasie rzeczywistym, czy klonowanie genów. Zdaniem członków komisji zaznajomienie się z niektórymi technikami wymienionymi w punkcie trzecim konkursu nie jest wystarczające, aby opanować wymienione metody w stopniu pozwalającym na samodzielne prowadzenie zaawansowanych badań naukowych z zakresu biologii i genetyki molekularnej organizmów modelowych.

 

    dr hab. Jan Kotusz, prof. UWr

…………………………………………………………….

podpis Zastępcy Przewodniczącego

komisji konkursowej