Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu nr 108.2023.OB.WNB.AH na stanowisko profesora w Ogrodzie Botanicznym w Pracowni Ekologii Roślinności

Wrocław, data 2023-09-28

 

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko:      Profesora w Ogrodzie Botanicznym w Pracowni Ekologii Roślinności

Jednostka organizacyjna:    Wydział Nauk Biologicznych

Numer konkursu:                108.2023.OB.WNB.AH

Data ogłoszenia:                  13.07.2023 r.

Termin składania ofert:       24.08.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia:      Wrzesień 2023 r.

Ilość zgłoszeń:                      1

Kandydat, który wygrał konkurs: prof. dr hab. Arkadiusz Nowak 

Uzasadnienie:                   Do konkursu zgłosił się 1 kandydat. Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami Komisja konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że prof. dr hab. Arkadiusz Nowak spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego i rekomenduje zatrudnienie prof. dra hab. Arkadiusza Nowaka na stanowisku profesora (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Ogrodzie Botanicznym w Pracowni Ekologii Roślinności.

 

                                                                            dr hab. Jan Kotusz, prof. UWr

…………………………………………………………….

podpis Zastępcy Przewodniczącego

komisji konkursowej