Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Poszukiwanie partnera merytorycznego do realizacji projektu szkoleniowego w programie FERS/NCBiR

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych” (FERS.01.05-IP.08-008/23) nabór wniosków w konkursie Uniwersytet Wrocławski poszukuje  do współpracy merytorycznej na zasadach partnerstwa podmiotu zrzeszającego pracodawców z obszaru lub branż określonych w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach (KIS) lub Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach (RIS) województwa dolnośląskiego. Projekt realizowany jest w ramach Funduszów Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym.

Celem partnerstwa jest wspólne aplikowanie o środki oraz zaangażowanie praktyków w opracowanie i realizację programów działań dydaktycznych wzmacniających kwalifikacje i kompetencje  (przekwalifikowanie się, wypełnianie luk w umiejętnościach oraz kształceniu na potrzeby zielonej  i cyfrowej gospodarki) osób dorosłych, przyczyniające się do rozwoju obszarów lub branż o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym kraju określonych w KIS lub w inteligentnych specjalizacjach województwa dolnośląskiego.

Preferowane obszary oraz branże współpracy związane z inteligentnymi specjalizacjami:

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE:

  • KIS 1. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
  • KIS 3. ZRÓWNOWAŻONE (BIO)PRODUKTY, (BIO)PROCESY i ŚRODOWISKO
  • KIS 4. ZRÓWNOWAŻONA ENERGIA
  • KIS 6. TRANSPORT PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
  • KIS 7. GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
  • KIS 8. ZAAWANSOWANE MATERIAŁY INANOTECHNOLOGIA
  • KIS 10. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, KOMUNIKACYJNE ORAZ GEOINFORMACYJNE
  • KIS 12. PRZEMYSŁY KREATYWNE

REGIONALNE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

1. Chemia i medycyna

3. Surowce naturalne i wtórne

5. „Zielony ład” - specjalizacja horyzontalna

6. „Przemysł 4.0” - specjalizacja horyzontalna

7. „Życie wspomagane technologią” - specjalizacja horyzontalna.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń do współpracy na adres mailowy: lub najpóźniej do dnia 03.11.2023 r.