Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu nr 80.2023.ZTCh.WCh na stanowisko adiunkta w Zakładzie Technologii Chemicznej

 

 

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko:      adiunkt

Jednostka organizacyjna:    Wydział Chemii

Numer konkursu:                 80.2023.ZTCh.WCh

Data ogłoszenia:                   02.06.2023 r.

Termin składania ofert:       02.07.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia:      lipiec 2023 r.

Ilość zgłoszeń:                       4

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Aleksandra Marszałek-Harych

Uzasadnienie:         

Kandydatka spełniła kryteria przyjęte przez Komisję Konkursową. Komisja dobrze oceniła zarówno plany badawcze, jak i aktywność dydaktyczną kandydatki.

Dr Aleksandra Marszałek-Harych jest współautorem sześciu publikacji o zasięgu międzynarodowym oraz dwóch patentów. Wykazała aktywność w pozyskiwaniu finansowania na prowadzone badania (kierownik grantu pt. „Biała Chemia – katalityczny recycling/upcycling odpadów polimerów”. Grant wewnętrzny Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB), edycja III)” oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w obszarze technologii chemicznej.

 

 

 

                                                                                Marcin Stępień

…………………………………………………………….

podpis Przewodniczącego

komisji konkursowej