Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu nr 102.2023.ZSCH.WF.ER na stanowisko wykładowcy języka chińskiego w Zakładzie Studiów Chińskich

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie

wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: wykładowca języka chińskiego

Jednostka organizacyjna: Zakład Studiów Chińskich

Numer konkursu: 102.2023.ZSCH.WF.ER

Data ogłoszenia: 06.07.2023 r.

Termin składania ofert: 31.08.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia: 18.09.2023 r.

Liczba zgłoszeń: 5

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr Zuzanna Filek

Osobą spełniającą wymogi konkursu na stanowisko wykładowcy jest mgr Zuzanna Filek. Jej wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie zawodowe dobrze wpisuje się w potrzeby ZSCH i Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych.

Mgr Zuzanna Filek jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończyła z wyróżnieniem studia sinologiczne, uzyskując tytuł magistra sinologii. Dwukrotnie przebywała w Chinach w ramach programów stypendialnych, organizowanych przez Instytut Konfucjusza w Krakowie we współpracy z Beijing Foreign Studies University. Podnosiła swoje kwalifikacje językowe w ramach kursów organizowanych przez Ośrodek Nauczania Jęyzka „Huayu” Uniwersytetu Warszawskiego. Były to kursy „Literatura Tajwanu, poziom C1” oraz „Chiński Biznesowy, poziom C1”. Aktywnie działała przez 5 lat w Kole Naukowym Sinologów UJ, współorganizowała i prowadziła wykłady podczas Dni Języków Orientalnych, współorganizowała spotkania sinologiczne, była odpowiedzialna za media społecznościowe Koła, jak również prowadziła lekcje pokazowe dla uczniów ZS nr 7 w Krakowie. W roku 2023 podjęła starania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UJ, przedstawiając projekt badawczy zatytułowany „Język w komunikacji Chińczyków i Tajwańczyków w Europie – analiza leksyki w kontekście komunikacji imigrantów”. Jej wykształcenie, doświadczenie wyniesione z pobytów na stypendiach w Chinach, jak również praca na rzecz Koła Sinologów i doświadczenie zawodowe pozwalają mieć nadzieję, że mgr Zuzanna Filek doskonale sprawdzi się w roli wykładowcy języka chińskiego w Zakładzie Studiów Chińskich.         

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr