Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu nr 109.2023.IDKS.WF.AH na stanowisko adiunkta w Zakładzie Medioznawstwa

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie

wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Zakład Medioznawstwa, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Numer konkursu: 109.2023.IDKS.WF.AH

Data ogłoszenia: 17.07.2023 r.

Termin składania ofert: 01.09.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia: 18.09.2023 r.

Liczba zgłoszeń: 7

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Dorota Dyksik

Osobą spełniającą wymogi konkursu na stanowisko adiunkta jest dr Dorota Dyksik. Kandydatka przedstawiła wszystkie wymagane dokumenty. Posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, nadany przez Radę Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego uchwałą z dnia 20 czerwca 2023 r. Dorobek naukowy, na który składa się 9 publikacji w monografiach zbiorowych i czasopismach naukowych, wpisuje się w dyscyplinę nauk o komunikacji społecznej i mediach, odpowiada również kryteriom konkursowym odnosząc się do procesów mediatyzacji oraz komunikowania publicznego i organizacyjnego. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że Kandydatka ma doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć, od lat współpracuje z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, była również doktorantką na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadziła zajęcia z zakresu komunikacji, PRu i wizerunku, w tym organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych, jak również z organizacji kampanii społecznych. Jak podaje Kandydatka w ramach zajęć dydaktycznych studenci projektowali kampanie społeczne dla kilkunastu organizacji, które Kandydatka zapraszała do wspólnych projektów. W deklaracji wyboru dyscypliny naukowej dr Dorota Dyksik zadeklarowała przypisanie do: „nauk o komunikacji społecznej i mediach – 100%”. Szczególnie dorobek w obszarze naukowo-badawczym, jak również doświadczenie dydaktyczne pozwalają przypuszczać, że zatrudnienie Kandydatki na stanowisku adiunkta w Zakładzie Medioznawstwa umożliwi Instytutowi realizację zakładanych działań w/w obszarach.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr