Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu nr 88.2023.ZIB.WB.AH na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Inżynierii Białka

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:      adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Inżynierii Białka

Jednostka organizacyjna:    Wydział Biotechnologii

Numer konkursu:                 88.2023.ZIB.WB.AH

Data ogłoszenia:                  14.06.2023 r.

Termin składania ofert:      14.07.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia:       25.07.2023 r.

Liczba zgłoszeń:                    2

Kandydat, który wygrał konkurs:   dr Natalia Porębska

Uzasadnienie:

Po wnikliwej analizie złożonych dokumentów Komisja konkursowa stwierdziła, że jedna z kandydatur nie spełniła warunków formalnych (brak co najmniej dwóch pierwszoautorskich prac eksperymentalnych w czasopiśmie z IF powyżej 5, a także brak pierwszoautorskiej pracy przeglądowej w czasopiśmie z IF powyżej 5, brak doświadczenia dydaktycznego, niewystarczająca znajomość technik/metod wymaganych na oferowanym stanowisku pracy ). Druga kandydatka spełniła zarówno warunki formalne, jak i merytoryczne konkursu i  Komisja konkursowa rekomenduje zatrudnienie dr Natalii Porębskiej na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego. Kandydatka posiada wymagane doświadczenie badawcze oraz dydaktyczne.

 

dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr

………………………………………….

podpis Przewodniczącego

Komisji Konkursowej