Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu nr 79.2023.ZHFK.WFA.AW na stanowisko asystenta w Zakładzie Heliofizyki i Fizyki Kosmicznej Instytutu Astronomicznego

                                                                                                                   Wrocław, dnia 17 lipca 2023 r.

 

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie

wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystent, stanowisko badawczo-dydaktyczne

Jednostka organizacyjna: Wydział Fizyki i Astronomii

Numer konkursu:  79.2023.ZHFK.WFA.AW

Data ogłoszenia: 02.06.2023

Termin składania ofert: 02.07.2023

Termin rozstrzygnięcia: 20.09.2023

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr inż. Małgorzata Pietras

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa ustaliła, że mgr inż. Małgorzata Pietras posiada wszystkie kompetencje i umiejętności wymagane w warunkach konkursu, a w szczególności: posiada duże doświadczenie w pracy dydaktycznej, jej praca dydaktyczna wielokrotnie była bardzo wysoko oceniana. Komisja Konkursowa stwierdziła także, że dorobek naukowy kandydatki (będącej wciąż studentką SD UWr) obejmuje już cztery publikacje w czasopismach recenzowanych oraz kilka wystąpień i publikacji konferencyjnych. Potencjalny bezpośredni przełożony mgr inż. Małgorzaty Pietras, dr hab. Arkadiusz Berlicki, prof. UWr oraz dr hab. Robert Falewicz, prof. UWr, Dyrektor IA UWr określili mgr inż. Małgorzatę Pietras jako potencjalnie cennego pracownika ZHiFK.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej
prof. dr hab. Paweł Rudawy