Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w projekcie badawczym Horizon Europe w Zakładzie Socjologii Pogranicza w Instytucie Socjologii

Wrocław, 06.07.2023 r.

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:       asystenta w projekcie badawczym Horizon Europe „Borders Shaping Perceptions of European
                                                 Societies (B-SHAPES)” (numer umowy 101095186) 40 % etatu, umowa na czas określony
                                                 (12 miesięcy)

Jednostka organizacyjna:     Zakład Socjologii Pogranicza w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych

Numer konkursu:                  60.2023.ZSP.IS.WF.AH

Data ogłoszenia:                    11.05.2023

Termin składania ofert:        10.06.2023

Termin rozstrzygnięcia:        10.07.2023

Ilość zgłoszeń:                        4 (3 spełniające kryteria formalne)

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr Damian Bączkiewicz​​​​​​​

Uzasadnienie: 

Konkurs został ogłoszony na stanowisko asystenta (40 % etatu na czas określony 12 miesięcy). Na konkurs wpłynęły 4 kandydatury, w tym 1 nie spełniała kryteriów formalnych. Mgr Damian Bączkiewicz posiada doświadczenie w analizie danych medialnych i analizie dyskursu. Wykazał się dyspozycyjnością, przedstawił motywacje i plany rozwoju zawodowego, które pokrywają się z charakterem projektu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tematyki m.in. pamięci historycznej na pograniczu polsko-niemieckim, które są związane z problematyką projektu. Ponadto posiada doświadczenia badawcze, które świadczą o tym, że jest przygotowany do realizacji zadań przewidzianych w projekcie B-SHAPES. Kandydat wykazał się także satysfakcjonującą znajomością języka angielskiego podczas rozmowy. W związku z tym komisja konkursowa jednomyślnie wnioskuje o zatrudnienie mgr. Damiana Bączkiewicza na 40 % etatu asystenta na okres 12 miesięcy.

 

dr hab. Elżbieta Opiłowska, prof. UWr
Przewodniczący Komisji Konkursowej