Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Białek Jądrowych

 

                 Wrocław, dnia 4.07.2023 r.

 

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20  lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

 

Konkurs na stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny w Pracowni Białek Jądrowych (zastępstwo)

Jednostka organizacyjna: Wydział Biotechnologii

Numer konkursu: 46.2023.PBJ.WB.AH

Data ogłoszenia:  05.05.2023 r.

Termin składania ofert: 04.06.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia: 22.06.2023 r.

Ilość zgłoszeń: 2

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr Volha Dzianisava

Uzasadnienie:          Po wnikliwej analizie złożonych dokumentów Komisja konkursowa stwierdziła, że jedna z kandydatur nie spełnia wymogów formalnych (brak znajomości języka polskiego – warunek konieczny do prowadzenia zajęć dydaktycznych). Druga kandydatka – mgr Volha Dzianisava spełniła zarówno warunki formalne, jak i merytoryczne konkursu i rekomenduje ona zatrudnienie mgr V. Dzianisavy na stanowisku asystenta  badawczo-dydaktycznego. Kandydatka posiada wymagane doświadczenie badawcze oraz dydaktyczne.

 

 

                                                                     dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr

                                                                     ……………………………………………..

                                                                     podpis Przewodniczącego

                                                                                   Komisji konkursowej