Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Germańskiej

Wrocław 22 czerwca 2023 r.

 

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie

wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: asystent

Jednostka organizacyjna: Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki, Instytut Filologii Germańskiej

Numer konkursu: 42.2023.ZTiG.IFG.WF.AH

Data ogłoszenia: 17.04.2023

Termin składania ofert: 17.05.2023

Termin rozstrzygnięcia: 19.06.2023

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr Karolina Kazik

Zainteresowania naukowe mgr Karoliny Kazik doskonale wpisują się w profil badawczy Zakładu Translatoryki i Glottodydaktyki. Kierownik zakładu dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr wysoko ocenia wartość naukową badań, publikowanych prac i referatów wygłaszanych przez mgr Karolinę Kazik na konferencjach naukowych. Bardzo ceni zaangażowanie dydaktyczne mgr Kazik oraz poziom metodyczny, merytoryczny i językowy prowadzanych przez Nią zajęć. Zajęcia Kandydatki otrzymują również wysokie noty w ankietach ewaluacyjnych.

Mgr Karolina Kazik od czasu studiów oferuje wsparcie organizacyjne przedsięwzięć Zakładu Translatoryki i Glottodydaktyki. Kandydatka uczestniczyła w pracach komitetów organizacyjnych konferencji międzynarodowych organizowanych przez kierowany przeze mnie Zakład: Translaton 1 – Współczesne paradygmaty badań translatorycznych. Szanse i wyzwania,  (27-28.09.2018 r.), Zbigniew Herbert – ein Dichter zwischen den Kulturen. Eine Konferenz zur Rezeption der Werke von Zbigniew Herbert (14-16.11.2019 r.), Translaton 2 - Teraźniejszość i przyszłość translatoryki – współczesne trendy oraz kierunki rozwoju (23-24.09.2021 r.), Przekład literacki jako ochrona nieprzetłumaczalności – wyzwania i rozwiązania", (12- 13.05.2022 r.). Mgr Karolina Kazik bierze również udział w pracach związanych z administracją, redakcją techniczną czasopisma Studia Translatorica. 

Kandydatka angażuje się również w prace Instytutowego Zespołu ds. Programów Kształcenia w Instytucie Filologii Germańskiej UWr.

Mgr Karolina Kazik przygotowuje pod opieką dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr pracę doktorską pt. Anthropozentrisches Evaluationsmodell der literarischen Übersetzung in der Perspektive des funktionalen Holismus. Planowany termin jej ukończenia to koniec bieżącego roku akademickiego. 

           

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr hab. Arkadiusz Lewicki