Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Materialnego

Wrocław, 21.03.2023 r.

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:       adiunkt 

Jednostka organizacyjna:     Katedra Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Numer konkursu:                  16.2023.KPKM.WPAE

Data ogłoszenia:                    08.02.2023

Termin składania ofert:        12.03.2023

Termin rozstrzygnięcia:        kwiecień 2023

Ilość zgłoszeń:                        2

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Konrad Lipiński

Uzasadnienie:

Argumentem rozstrzygającym na rzecz kandydata wskazanego przez Komisję była pełna zbieżność dorobku naukowego oraz doświadczenia dydaktycznego z oczekiwaniem jednostki zatrudniającej (karne prawo materialne). Kontrkandydatka dysponowała ilościowo znaczącymi osiągnięciami naukowymi, obejmującymi zróżnicowane obszary prawa, zauważalnie jednak zorientowanymi w stronę problematyki prawa karnego procesowego. Również inne wymogi określone warunkami konkursu (doświadczenie opiniodawcze w procesie legislacyjnym, certyfikat znajomości angielskiego języka prawniczego) przemawiały za wybraną kandydaturą.

 

prof. dr hab. Andrzej Bator
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Konkursowej