Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii

 

 Wrocław, 26.04.2023 r.

 

Informacja o wyniku konkursu w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

 

 

Konkurs na stanowisko:        

starszego wykładowcy w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

Jednostka organizacyjna:  

 

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

Numer konkursu:                 

13.2023.ZPO.WNHP

Data ogłoszenia:                  

14.03.2023 r.

Termin składania ofert:        

13.04.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia:        

kwiecień – maj 2023 r.

Liczba zgłoszeń:                  

4

Kandydat, który wygrał konkurs:    mgr Przemysław Nowicki

 

Uzasadnienie: Na konkurs rozpisany na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Psychologii Ogólnej Instytutu Psychologii UWr prawidłową (pełną) dokumentację zgłosiło dwóch kandydatów. Od starszego wykładowcy na UWr oczekuje się wysokich kompetencji dydaktycznych oraz doświadczenia organizacyjnego, w związku z tym Komisja Konkursowa Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych brała pod uwagę te kompetencje dokonując swojej rekomendacji.

Obaj kandydaci posiadali dyplom magistra psychologii, co było warunkiem konkursu. Pierwszy kandydat to pan Przemysław Nowicki, który zyskał rekomendację Komisji Konkursowej. Pan Przemysław Nowicki – w porównaniu z drugim kandydatem, której Komisja nie rekomendowała – przedstawił większe doświadczenie dydaktyczne (11 lat pracy dydaktycznej na uczelniach wyższych), a także zakres dotychczas prowadzonych zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii, który bardziej odpowiada zapotrzebowaniu Instytutu Psychologii, sformułowanemu w warunkach ogłoszenia konkursowego. Ponadto pan Przemysław Nowicki – w porównaniu z drugą kandydaturą posiada większe doświadczenie w zakresie organizacji dydaktyki, co także było wymaganiem sformułowanym w ogłoszeniu konkursowym.

W związku z powyższym, Komisja Konkursowa rekomendowała na stanowisko starszego wykładowcy pana Przemysława Nowickiego.

 

 

 

 

dr hab. Paweł Klint, prof. UWr

 

podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej