Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Geologii Strukturalnej i Kartografii Geologicznej

Informacja o wyniku konkursu w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Numer konkursu: 17.2023.ZGSiKG.WNZKŚ

Data ogłoszenia: 07.02.2023 r.

Termin składania ofert: 09.03.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia: marzec/kwiecień 2023

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Szymon Belzyt

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Geologii Strukturalnej i Kartografii Geologicznej Instytutu Nauk Geologicznych, Komisja Konkursowa dokonała oceny kandydatury Pana dr. Szymona Belzyta w oparciu o jego kompetencje oraz osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W wyniku tej oceny stwierdzono zbieżność zainteresowań badawczych i kompetencji kandydata z potrzebami Zakładu Geologii Strukturalnej i Kartografii Geologicznej w kontekście wymagań sformułowanych w ogłoszeniu o konkursie.

Komisja Konkursowa rekomenduje do zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Zakładzie Geologii Strukturalnej i Kartografii Geologicznej Instytutu Nauk Geologicznych Pana dr. Szymona Belzyta, który spełnia wszystkie wymogi konkursu.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr hab. Jakub Kierczak, prof. UWr