Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Socjologii Pogranicza (projekt Horizon Europe)

Wrocław, 25.04.2023 r.

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:       asystenta w projekcie badawczym Horizon Europe „Borders Shaping Perceptions of European Societies (B-SHAPES)” (numer umowy 101095186)

Jednostka organizacyjna:     Zakład Socjologii Pogranicza w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych

Numer konkursu:                  25.2023.ZSP.WNS

Data ogłoszenia:                    21.03.2023 r.

Termin składania ofert:        21.04.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia:        31.05.2023 r.

Ilość zgłoszeń:                        1

Kandydat, który wygrał konkurs: brak

Uzasadnienie: 

Na konkurs wpłynęło 1 zgłoszenie, które spełniało kryteria formalne. Komisja dokonała przeglądu zgłoszonej kandydatury. Ocenie poddane zostały kryteria, wskazane w ogłoszeniu konkursowym. Komisja uznała, że Kandydat nie posiada wymaganego doświadczenia w gromadzeniu i kodowaniu dokumentów i tekstów medialnych oraz analizie dyskursu, udokumentowanych w postaci publikacji i/lub wystąpień konferencyjnych, a także zainteresowań badawczych w zakresie socjologii pogranicza, socjologii etniczności, udokumentowanych w postaci publikacji i/lub wystąpień konferencyjnych. Wobec powyższego zgodnie z § 9, pkt. 3. Zarządzenia nr 252/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 listopada 2022 r. Komisja nie wskazała żadnego kandydata, co jest równoważne z nierozstrzygnięciem konkursu.

 

Prof. dr hab. Robert Alberski

podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej