Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Petrologii Eksperymentalnej w Instytucie Nauk Geologicznych

Załącznik nr 4

do zarządzenia Nr 252/2022

z dnia 23 listopada 2022 r.

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie

wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkt typu post-doc

Jednostka organizacyjna: projekt NCN „Nowy model ewolucji niekratonicznego subkontynentalnego płaszcza litosferycznego Ziemi” (UMO-2021/41/B/ST10/00900 w Zakładzie Petrologii Eksperymentalnej

Numer konkursu: 41.2022.ZPE.WNZKŚ

Data ogłoszenia: 09.05.2022 r.

Termin składania ofert: 30.07.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia: 19.08.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 2

Kandydat, który wygrał konkurs: Sylvin Sans-Terres Tedonkenfack

W dniu 8 września 2022 r. komisja konkursowa w składzie: prof. dr hab. Jacek Puziewicz (przewodniczący), dr hab. prof. UWr Henryk Marszałek i dr hab. prof. UWr Anna Pietranik rozpatrzyła podania nadesłane na konkurs nadesłane na stanowisko adiunkt typu adiunkt post-doc w projekcie badawczym realizowanym w Zakładzie Petrologii Eksperymentalnej w Instytucie Nauk Geologicznych. Nadesłano 2 kompletne wnioski, z których 1 spełnił wymagania określone w ogłoszeniu i konkursie. Wymagania te (stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż w 2019 roku w uczelni w Polsce lub za granicą z zakresu nauk o Ziemi i środowisku w zakresie badań petrologicznych ksenolitów perydotytowych płaszcza Ziemi, praktyczna terenowa znajomość obszaru Cameroon Volcanic Line oraz płaskowyżu Adamawa (Afryka), znajomość metod badan petrologicznych stosowanych w badaniach skał płaszcza litosferycznego Ziemi, autorstwo/współautorstwo publikacji poświęconych ksenolitom płaszcza Ziemi z obszaru CVL i/lub Adamawa w czasopismach z listy Science Citation Index, dysponowanie co najmniej dwoma zestawami ksenolitów perydotykowych zebranych z law płaskowyżu Adamawa w miejscach, nie były dotąd przedmiotem opublikowanych badań; ksenolity te mają stanowić podstawę badań aplikanta w ramach projektu, znajomość zasad organizacji pracy w zespołach prowadzących badania petrologiczne ksenolitów perydotykowych płaszcza Ziemi oraz gotowość do prowadzenia prac terenowych na obszarach zaplanowanych w projekcie) umożliwiają realizację badań zaplanowanych w projekcie. W związku z tym Komisja jednogłośnie poparła wniosek o zatrudnienie dr. Sylvin Sans-Terres Tedonkenfack.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

prof. dr hab. Jacek Puziewicz