Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczego w Zakładzie Inżynierii Białka

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 252 /2022

z dnia 23 listopada 2022 r.

 

Wrocław, data 14.03.2023 r.

 

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko:      adiunkt badawczy w Zakładzie Inżynierii Białka

Jednostka organizacyjna:    Wydział Biotechnologii

Numer konkursu:                 6.2023.ZIB.WB

Data ogłoszenia:                  19.01.2023 r.

Termin składania ofert:       18.02.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia:       14.03.2023 r.

Liczba zgłoszeń:                    2

Kandydat, który wygrał konkurs: dr inż. Marta Kalka

Uzasadnienie: Po wnikliwej analizie złożonych dokumentów Komisja konkursowa stwierdziła, że dr inż. Marta Kalka spełniła zarówno warunki formalne, jak i merytoryczne konkursu i rekomenduje ona zatrudnienie dr inż. M. Kalki na stanowisku adiunkta badawczego. Kandydatka posiada wymagane doświadczenie badawcze.

Druga kandydatura okazała się być niekompletna. Po jej analizie stwierdzono, iż aplikant nie posiada w wykazanym dorobku publikacji pierwszoautorskiej o współczynniku wpływu IF minimum 5. Aplikant ze względu na rozbieżne dotychczasowe zainteresowania naukowe (głównie filogenetyka) nie posiada niezbędnego doświadczenia i umiejętności wymaganych od kandydata na to stanowisko.

 

…..Łukasz Opaliński…..

                                                                         podpis Przewodniczącego

          Komisji konkursowej