Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Ekonomicznych

 

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:       adiunkt

Jednostka organizacyjna:     Instytut Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Numer konkursu:                  76.2022.INE.WPAE

Data ogłoszenia:                    15.09.2022

Termin składania ofert:        16.10.2022

Termin rozstrzygnięcia:        04.11.2022

Ilość zgłoszeń:                        3

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Daniel Butyter

Uzasadnienie:

Dr Daniel Butyter jako jedyny spełnił wszystkie postawione kandydatom w postępowaniu konkursowym warunki. Posiada stopień doktora uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Dysponuje znaczącym dorobkiem naukowym (24 pozycje). Dorobek ten jest zgodny z profilem naukowym INE oraz szczegółowymi warunkami określonymi w ogłoszeniu o konkursie. Kandydat uczestniczył aktywnie w ok. 20 konferencjach naukowych, dysponuje również szerokim doświadczeniem organizacyjnym oraz praktyką prowadzenia zajęć, w tym również w języku angielskim.

prof. dr hab. Andrzej Bator
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Konkursowej