Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy języka chińskiego w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych w Zakładzie Studiów Chińskich

Wrocław, 15.02.2023 r.

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:       wykładowcy języka chińskiego w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych w Zakładzie Studiów Chińskich na Wydziale Filologicznym

Jednostka organizacyjna:     Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Numer konkursu:                  19.2023.ISKŚO.WF

Data ogłoszenia:                    09.02.2023 r.

Termin składania ofert:        13.03.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia:        14.03.2023 r.

Ilość zgłoszeń:                         4 aplikacje

Kandydat, który wygrali konkurs: Changxue Du

Uzasadnienie:            

       Pan mgr Changxue Du jest absolwentem studiów I stopnia na kierunku polonistyka na Kantońskim Uniwersytecie Spraw Zagranicznych (ChRL) i studiów II stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Filologii Klasycznej).

Kandydat legitymuje się doświadczeniem w pracy dydaktycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, gdzie pracował jako lektor języka chińskiego. Obecnie pracuje jako nauczyciel j. chińskiego w II LO w Lesznie. Od marca 2023 współpracuje z Instytutem Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych (ISKŚiO) w ramach umowy cywilnoprawnej, prowadząc zajęcia dla studentów sinologii.

Legitymuje się bardzo dobrą znajomością języka polskiego, która pozwala mu na swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.

Z przedstawionej na konkurs dokumentacji jasno wynika, że Kandydat ma doświadczenie zawodowe w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższej, świadczą o tym m.in. listy rekomendacyjne Kierownika Pracowni Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych WFPiK UAM i dyrektor Instytutu Konfucjusza UAM.

Mgr Changxue Du w pełni spełnia warunki ogłoszonego konkursu.

 

 

        dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej