Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Socjologii Pracy i Gospodarki w Instytucie Socjologii

Wrocław, 08.02.2023 r.

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:       pracownika badawczego – asystenta w projekcie badawczym Horizon Europe „INcrease Corporate political responsibility and Accountability (INCA)” (numer umowy 101061653)

Jednostka organizacyjna:     Zakład Socjologii Pracy i Gospodarki, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych

Numer konkursu:                  120.2022.ZSPG.WNS

Data ogłoszenia:                    28.11.2022 r.

Termin składania ofert:        31.01.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia:        15.04.2023 r.

Ilość zgłoszeń:                        5 (2 spełniające kryteria formalne)

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr Olga Gitkiewicz

Uzasadnienie:

Konkurs ogłoszony został na 2 stanowiska asystenta po 1/3 etatu, umowa na czas określony 19 miesięcy od 1.06.2023 do 31.12.2024 r. Na konkurs wpłynęły dwie kandydatury spełniające kryteria formalne i 3, które nie spełniały kryteriów formalnych. Mgr Olga Gitkiewicz jako jedyna z dwóch kandydatek wykazała się zainteresowaniami i doświadczeniami badawczym związanymi z tematyką projektu. Prowadzi badania dotyczące relacji pracowniczych i stosunków pracy w przedsiębiorstwach nieuzwiązkowionych. Posiada doświadczenia w realizacji socjologicznych badań metodami jakościowymi z zakresu bardzo bliskiego tematyce projektu Horizon Europe INCA. Kandydatka wykazała zbieżność jej zainteresowań naukowych z problematyką badań nad związkami zawodowymi, a jej kompetencje badawcze w pełni odpowiadają oczekiwaniom stawianym na stanowisku asystenta w projekcie INCA. Mgr Gitkiewicz wykazała się satysfakcjonującym poziomem języka angielskiego w czasie rozmowy. W związku z faktem, że kompetencje badawcze i profil zainteresowań drugiej z kandydatek nie odpowiadają potrzebom projektu INCA, komisja konkursowa jednomyślnie wnioskuje o zatrudnienie mgr Olgi Gitkiewicz na 2/3 etatu w miejsce planowanych dwóch stanowisk asystentów w wymiarze 1/3 etatu.

 

 dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Konkursowej