Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkt w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytut Filologii Słowiańskiej

Wrocław, 08.03.2023 r.

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:       adiunkt w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytut Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym

Jednostka organizacyjna:     Instytut Filologii Słowiańskiej

Numer konkursu:                  1.2023.IFS.WF

Data ogłoszenia:                    25.01.2023 r.

Termin składania ofert:        24.02.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia:        07.03.2023 r.

Ilość zgłoszeń:                         2 aplikacje

Kandydat, który wygrali konkurs: dr Maria Sryszewska

Uzasadnienie:            

Pani dr Maria Stryszewska jest bardzo dobrze znana w Instytucie Filologii Słowiańskiej, i to nie tylko jako absolwentka wrocławskiej rusycystyki, ale przede wszystkim jako prowadząca zajęcia z gramatyki język rosyjskiego (ostatnio zatrudniona była w IFS na podstawie umowy cywilnoprawnej). Zainteresowania naukowe Pani dr Marii Stryszewskiej, koncentrują się w kręgu problematyki językoznawstwa konfrontatywnego ze szczególnym uwzględnieniem słowotwórstwa współczesnych języków słowiańskich (rosyjskiego, macedońskiego oraz polskiego). Właśnie tej problematyce była poświęcona jej praca doktorska. Mimo porównywalnie nie długiej kariery naukowej, dr Stryszewska jest autorką 14 publikacji naukowych. Dorobek naukowy, doświadczenie dydaktyczne, uzyskane kompetencje językowe Pani Doktor, a także jej działalność organizacyjna wskazują na dojrzałość badawczą, a także wyraźne ukierunkowanie zainteresowań na kwestie kluczowe dla Zakładu oraz Instytutu. Pani Stryszewska swobodnie posługuje się (w stopniu wysoko zaawansowanym) językiem macedońskim oraz językiem angielskim.

Dorobek dr Marii Stryszewskiej omawiany z perspektywy założeń konkursowych, bardzo dobrze odpowiada potrzebom Instytutu Filologii Słowiańskiej. Dojrzałość badawcza, a także doświadczenia dydaktyczne pozwalają zakładać, iż dr Maria Stryszewska doskonale sprawdzi się w roli adiunkta w Zakładzie Języka Rosyjskiego.

 

                dr hab. Arkadiusz Lewicki
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej