Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowca języka koreańskiego w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Wrocław, 08.03.2023 r.

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:       wykładowca języka koreańskiego w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym

Jednostka organizacyjna:     Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Numer konkursu:                  5.2023.ISKŚO.WF

Data ogłoszenia:                    27.01.2023 r.

Termin składania ofert:        26.02.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia:        07.03.2023 r.

Ilość zgłoszeń:                         2 aplikacje na dwa etaty: od 1 kwietnia 2023r. (1-szy etat), 1 października 2023 (2-gi etat)

Kandydat, który wygrali konkurs: na etat od 1 kwietnia 2023 r.: mgr Anna Kasiura, na etat od 1 października 2023 r.: mgr Mijin Mok

Uzasadnienie:            

Pani mgr Anna Kasiura jest absolwentką historii sztuki UWr i absolwentką studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia dalekowschodnia, specjalność koreańska również na UWr. Obecnie realizuje studia drugiego stopnia na kierunku filologia koreańska w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Od roku 2021 współpracuje z Instytutem studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych (ISKŚiO), w roku akademickim 2021/2022 była zatrudniona na umowę o pracę na stanowisku wykładowcy, obecnie współpracuje z Instytutem w ramach umowy cywilnoprawnej.

Od chwili zatrudnienia w Uniwersytecie Wrocławskim mgr Kasiura dała się poznać jako osoba niezwykle pracowita, życzliwa i dyspozycyjna. Prowadziła dla studentów kierunku koreanistyka zajęcia z Praktycznej Nauki Języka Koreańskiego, Sztuki i estetyki Korei, jak również przedmiot opcyjny np. poświęcony kinu koreańskiemu. Ponadto prowadziła zajęcia ze sztuki chińskiej dla studentów kierunku Sinologia. Podjęła się w roku akademickim 2021/2022 opieki nad praktykami zawodowymi studentów III roku (kierunek koreanistyka) i współorganizacji wykładów gościnnych we współpracy z Eurasia Foundation (w latach 2021 i 2023).

Mgr Anna Kasiura czynnie angażuje się w sprawy organizacyjne Instytutu, m.in. poprzez pomoc w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych. Jej zajęcia dydaktyczne są dobrze oceniane przez studentów.

Spełnia w pełni warunki ogłoszonego konkursu, na stanowisko wykładowcy języka koreańskiego w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych.

 

 

Pani mgr Mijin Mok w roku 2016 ukończyła studia I stopnia z zakresu filologii polskiej w Seulu na Hankuk University of Foreing Studies. Następnie podjęła na tym samym uniwersytecie studia II stopnia, w roku 2019 otrzymała tytuł magistra na podstawie pracy magisterskiej poświęconej analizie podręczników do nauki języka koreańskiego jako języka obcego.

Od roku 2019 mgr Mok współpracuje z Instytutem Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych (ISKŚiO), początkowo w ramach umowy cywilnoprawnej, od roku 2021 jest zatrudniona w Instytucie na umowę o pracę na stanowisku wykładowcy.

Od chwili zatrudnienia w Uniwersytecie Wrocławskim mgr Mok dała się poznać jako osoba pracowita, życzliwa i dyspozycyjna. Prowadziła i prowadzi dla studentów kierunku koreanistyka zajęcia z Praktycznej Nauki Języka Koreańskiego. Jej zajęcia cieszą się dobrą opinią studentów.

Mgr Mok czynnie angażuje się w sprawy organizacyjne Instytutu, m.in. poprzez pomoc w opracowywaniu nowego programu studiów koreanistycznych, propagowanie informacji o kierunku koreanistyka w mediach społecznościowych, czynny udział w konferencji naukowej. Ponadto mgr Mok jest autorką książki „7736 km pomiędzy Koreą Południową i Polską” (Wydawnictwo Otwarte), w której przedstawia i przybliża polskim czytelnikom kulturę Korei.

Spełnia w pełni warunki ogłoszonego konkursu, na stanowisko wykładowcy języka koreańskiego w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych.

 

                dr hab. Arkadiusz Lewicki
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej