Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Italianistyki IFR na Wydziale Filologicznym

Wrocław, 08.02.2023 r.

 

Informacja o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:       starszego wykładowcy w Zakładzie Italianistyki IFR na Wydziale Filologicznym

Jednostka organizacyjna:     Instytut Filologii Romańskiej

Numer konkursu:                  131.2022.ZI.WF

Data ogłoszenia:                    20.12.2022 r.

Termin składania ofert:        23.01.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia:        07.02.2023 r.

Ilość zgłoszeń:                         1 aplikacja

Kandydat, który wygrali konkurs: Daria Kowalczyk-Cantoro

Uzasadnienie:            

Pani dr Daria Kowalczyk-Cantoro została doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa 8 listopada 2022 roku. Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo UWr nadała jej ten tytuł na podstawie rozprawy „Pietro Bembo – na styku literackich tradycji” przygotowanej pod moim kierunkiem i wysoko ocenionej przez obu recenzentów. Przez cały okres trwania studiów doktorskich, odbytych na naszym wydziale, pani Kowalczyk-Cantoro prowadziła zajęcia z języka włoskiego dla italianistów oraz studentów romanistyki i iberystyki, a także konwersatorium z kultury włoskiej, spotykając się z pozytywnym odbiorem studentów. Jest związana z Zakładem Italianistyki od 2014 roku, kiedy podjęła studia doktoranckie. W ostatnich trzech latach (od 1 października 2019 r.) zatrudniona była na stanowisku wykładowcy w wymiarze 1/2 etatu; obecnie stanowisko starszego wykładowcy. Uważam p. Kowalczyk-Cantoro za cennego, wręcz niezbędnego członka zespołu italianistów. W bieżącym roku przewidziano dla niej 330 godzin, w tym część obciążeń koleżanki przebywającej na urlopie zdrowotnym. Wysoko oceniam także jej działalność naukową (obecnie przygotowuje do druku książkę na podstawie rozprawy doktorskiej i opracowuje dalsze plany badawcze), która wpisuje się w profil prowadzonych w IFR badań komparatystycznych, oraz pracę dydaktyczną i organizacyjną.

 

 

                dr hab. Arkadiusz Lewicki
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej