Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych nauki o Ziemi i środowisku oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 2023

Uchwały z dnia 20 stycznia 2023 roku

PDFUchwała nr 1_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (295,27KB)

Uchwały z dnia 20 lutego 2023 roku

PDFUchwała nr 2_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (293,71KB)

Uchwały z dnia 24 lutego 2023 roku

PDFUchwała nr 3_2023 w sprawie nadania stopnia doktora mgrowi Sławomirowi Książkowi.pdf (298,45KB)
PDFUchwała nr 4_2023 w sprawie nadania stopnia doktora mgrowi Kacprowi Jancewiczowi.pdf (298,81KB)

PDFUchwała nr 5_2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgra Piotra Pezowicza.pdf (322,22KB)
PDFUchwała nr 6_2023 w sprawie powołania komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgra Piotra Pezowicza.pdf (302,05KB)
PDFUchwała nr 7_2023 w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w postępowaniu doktorskim mgra Piotra Pezowicza.pdf (298,96KB)
PDFUchwała nr 8_2023 w sprawie powołania komisji w zakresie dyscypliny dodatkowej w postepowaniu doktorskim mgra Piotra Pezowicza.pdf (300,10KB)
PDFUchwała nr 9_2023 w sprawie powołania komisji w zakresie języka nowożytnego w postępowaniu doktorskim mgra Piotra Pezowicza.pdf (300,59KB)
PDFUchwała nr 10_2023 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Świerczyńskiej-Chlaściak.pdf (298,91KB)
PDFUchwała nr 11_2023 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgra Damiana Werczyńskiego.pdf (298,21KB)
PDFUchwała nr 12_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (295,08KB)
PDFUchwała nr 13_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (294,63KB)
PDFUchwała nr 14_2023 sprawie zaopiniowania awansu na stanowisko adiunkta.pdf (467,09KB)
PDFUchwała nr 15_2023 w sprawie zaopiniowania wniosku awansowego.pdf (296,01KB)
PDFUchwała nr 16_2023 w sprawie zaopiniowania wniosku awansowego.pdf (296,35KB)
PDFUchwała nr 17_2023 w sprawie zasad wyróżniania prac doktorskich.pdf (333,01KB)
PDFUchwała nr 18_2023 w sprawie terminu składania rozpraw doktorskich.pdf (294,33KB)

Uchwały z dnia 21 kwietnia 2023 roku

PDFUchwała nr 19_2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Marka Błachowicza.pdf (88,89KB)
PDFUchwała nr 20_2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej mgra Marka Błachowicza.pdf (89,31KB)
PDFUchwała nr 21_2023 w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie doktorskim mgra M. Błachowicza.pdf (86,86KB)
PDFUchwała nr 22_2023 w sprawie powołania komisji w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Marka Błachowicza.pdf (86,41KB)
PDFUchwała nr 23_2023 w sprawie powołania komisji w zakresie języka nowożytnego w przewodzie doktorskim mgra Marka Błachowicza.pdf (87,40KB)
PDFUchwała nr 24_2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Damiana Werczyńskiego.pdf (87,69KB)
PDFUchwała nr 25_2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej mgra Damiana Werczyńskiego.pdf (74,34KB)
PDFUchwała nr 26_2023 w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie doktorskim mgra D. Werczyńskiego.pdf (87,78KB)
PDFUchwała nr 27_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (82,16KB)
PDFUchwała nr 28_2023 w sprawie zaopiniowania wniosku awansowego.pdf (85,16KB)

Uchwały z dnia 19 maja 2023 roku

PDFUchwała nr 29_2023 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego drowi Mirosławowi Słowakiewiczowi.pdf (67,86KB)
PDFUchwała nr 30_2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgra Michała Małysza.pdf (67,71KB)
PDFUchwała nr 31_2023 w sprawie powołania komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgrowi Michałowi Małyszowi.pdf (70,27KB)
PDFUchwała nr 32_2023 w sprawie uznania spełnienia wymagań Ustawy - Michał Małysz.pdf (68,67KB)
PDFUchwała nr 33_2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Marcina Krawczyka.pdf (87,13KB)
PDFUchwała nr 34_2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej mgra Marcina Krawczyka.pdf (90,07KB)
PDFUchwała nr 35_2023 w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie doktorskim mgra Marcina Krawczyka.pdf (87,63KB)
PDFUchwała nr 36_2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr M. Świerczyńskiej-Chlaściak.pdf (88,74KB)
PDFUchwała nr 37_2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr M. Świerczyńskiej-Chlaściak.pdf (90,83KB)
PDFUchwała nr 38_2023 w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie doktorskim mgr M. Świerczyńskiej-Chlaściak.pdf (88,31KB)
PDFUchwała nr 39_2023 w sprawie zaopiniowania wniosku awansowego.pdf (83,07KB)

Uchwały z dnia 30 czerwca 2023 roku

PDFUchwała nr 40_2023 w sprawie nadania stopnia doktora mgrowi Piotrowi Pezowiczowi.pdf (86,25KB)
PDFUchwała nr 41_2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgr Małgorzaty Ziobro-Mikrut.pdf (71,21KB)
PDFUchwała nr 42_2023 w sprawie powołania komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Małgorzacie Ziobro-Mikrut.pdf (72,13KB)
PDFUchwała nr 43_2023 w sprawie uznania spełnienia wymagań Ustawy - mgr Małgorzata Ziobro-Mikrut.pdf (69,89KB)
PDFUchwała nr 44_2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Derkowskiej.pdf (88,15KB)
PDFUchwała nr 45_2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr Katarzyny Derkowskiej.pdf (90,71KB)
PDFUchwała nr 46_2023 w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Derkowskiej.pdf (87,12KB)
PDFUchwała nr 47_2023 w sprawie powołania komisji w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Derkowskiej.pdf (87,41KB)
PDFUchwała nr 48_2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Szadkowskiej.pdf (89,79KB)
PDFUchwała nr 49_2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr Katarzyny Szadkowskiej.pdf (91,30KB)
PDFUchwała nr 50_2023 w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Szadkowskiej.pdf (88,05KB)
PDFUchwała nr 51_2023 w sprawie powołania komisji w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Szadkowskiej.pdf (87,77KB)
PDFUchwała nr 52_2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Kufki.pdf (88,78KB)
PDFUchwała nr 53_2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr Dominiki Kufki.pdf (90,85KB)
PDFUchwała nr 54_2023 w sprawie powołania komisji w zakresie języka nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Kufki.pdf (89,55KB)
PDFUchwała nr 55_2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej mgra Karola Zawistowskiego1.pdf (90,28KB)
PDFUchwała nr 56_2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Michała Godka.pdf (88,07KB)
PDFUchwała nr 57_2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej mgra Michała Godka1.pdf (90,65KB)
PDFUchwała nr 58_2023 w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie doktorskim mgra Michała Godka.pdf (88,79KB)
PDFUchwała nr 59_2023 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgra Karola Korczyńskiego.pdf (85,63KB)
PDFUchwała nr 60_2023 w sprawie zaopiniowania komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej.pdf (114,54KB)
PDFUchwała nr 61_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (82,66KB)
PDFUchwała nr 62_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (82,25KB)
PDFUchwała nr 63_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (82,83KB)
PDFUchwała nr 64_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego1.pdf (82,96KB)
PDFUchwała nr 65_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego1.pdf (83,83KB)

Uchwały z dnia 15 września 2023 roku

PDFUchwała nr 66_2023 w sprawie nadania stopnia doktora mgrowi Pawłowi Kurzydło.pdf (86,73KB)
PDFUchwała nr 67_2023 w sprawie wyrażenie zgody na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dra Mirosława Wąsika.pdf (67,21KB)
PDFUchwała nr 68_2023 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Dejana Neskovica.pdf (89,42KB)
PDFUchwała nr 69_2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej mgra Dejana Neskovica.pdf (91,19KB)
PDFUchwała nr 70_2023 w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie doktorskim mgra Dejana Neskovica.pdf (87,98KB)
PDFUchwała nr 71_2023 w sprawie powołania komisji w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Dejana Neskovica.pdf (88,46KB)
PDFUchwała nr 72_2023 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (83,04KB)